donderdag 9 februari 2017

Raadsadviseur en onderwijsbonden werken nog aan aanpassing herwaarderingsprogramma

FOLS kan zich vinden in voorgestelde loonstructuur 


De raadsadviseurs en de onderwijsbonden zijn nog bezig met het aanbrengen van enkele aanpassingen in het zogenoemde herwaarderingsprogramma. Er zijn aparte gesprekken gevoerd met de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). Marcellino Nerkust, president van de FOLS, zegt vandaag, donderdag 9 februari 2017, op Starnieuws dat zaken nog moeten worden afgerond. 

De FOLS kan zich gezien de omstandigheden vinden in de voorgestelde loonstructuur. Er moeten hier en daar nog enkele correcties worden gepleegd. Het uit te voeren programma heeft het karakter van een notitie, waarin de punten die onderdeel zijn van het herwaarderingsprogramma zijn opgenomen. De inhoud was reeds in grote lijnen uiteengezet en gepresenteerd aan het FOLS-bestuur tijdens een ontmoeting met de raadsadviseurs op 17 oktober 2016 in het presidentieel paleis.

Tijdens het vervolgoverleg van dinsdag is het FOLS-bestuur uitgebreid ingegaan op alle programmapunten die behoren tot het herwaarderingsprogramma voor de onderwijsgevenden. Nerkust zegt dat daar waar het nodig was aanvullingen zijn gepleegd en voorstellen gedaan tot verdieping.

Daarnaast is het FOLS-presidium ook ingegaan op het onderdeel dat te maken heeft met de bevoegdheidsgraad in relatie tot de huidige akten van onderwijsgevenden. Ook op dit stuk moeten er wat oneffenheden worden gladgestreken. Op basis van de getekende overeenkomsten in 2016 wordt de FOLS als partner betrokken bij het herwaarderingsprogramma.

De FOLS beschouwt de uitvoering van dit programma als een kans voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs in de ruimste zin van het woord te verbeteren. Het programma zal ook de motivatie van leerkrachten opkrikken op alle niveaus. Nerkust verwacht dat binnenkort nog een finale bespreking wordt gehouden. Het herwaarderingsprogramma werkt terug tot 1 januari en moet uiterlijk eind maart worden uitgevoerd.

0 comments:

Een reactie plaatsen