donderdag 9 februari 2017

'Recht, eerlijkheid én barmhartigheid oerprincipes in God'

Gebedsdienst vooravond zitting 8 decemberproces druk bezocht


De rode draad van de preek gisteravond in verband met de zitting vandaag, donderdag 9 februari 2017, van het 8 decemberproces, van vicaris-generaal van het Rooms-katholieke Bisdom, Esteban Kross (zie foto - Bron: Dagblad Suriname), was recht, eerlijkheid én barmhartigheid. Het gaat om drie oerprincipes in God. 'Recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Is het niet slechts in een wijze balans van deze drie waarden, dat wij blijvende zegen en toekomst kunnen vinden voor Suriname?' sprak de geestelijke. 

De oproep tot gebed was afkomstig van bisschop Karel Choennie. Hij kon echter niet aanwezig zijn tijdens de speciale dienst, omdat hij het Caribisch Gebied vertegenwoordigt op een conferentie van de Rooms-katholieke kerk in Amerika.


Tijdens de speciale dienst gehouden in de Kathedrale Basiliek werd gebeden voor land en volk. Corruptie werd ook aan de kaak gesteld tijdens de dienst.

De voorbeden werden uitgesproken door diaken Lito Alantee:

1. Heer onze God, tot U richten wij ons in smeekgebed voor land en volk van Suriname.
Reeds kort na onze staatkundige onafhankelijkheid, Heer,
raakte ons land in veranderende tijden.
Er waren zeer zeker ook goede bedoelingen en initiatieven,
maar toch raakte onze jonge natie al gauw in stormachtige wateren.
Veel geweld, onzekerheid, wantrouwen en spanningen drukten op dit land,
is zijn vele vormen van geweld geweest en ons volk raakte vaak erg verdeeld.
Zo staan wij nu vóór U, God, met een hart vol emoties en onzekerheid,
en roepen wij tot U, onze levende God.
Heer, zie op ons neer in Uw goddelijke barmhartigheid.
Alleen kunnen wij hier niet uitkomen, God.
Alleen zijn wij te zwak, hebben wij te weinig inzichten,
en kunnen wij dit schip niet voeren naar veilige haven.
Daarom smeken wij U, God, wees ons nabij met de wijsheid van Uw Geest.
Wees onze Leidsman, neem Gij het roer in Uw wijze handen en leid ons.
Keer de harten van allen die invloed hebben, op welke wijze dan ook,
naar oprechtheid en eerlijkheid, naar bezonnenheid en wijsheid.
Stort over ons Uw genade uit, Heer, en schenk ons een vredige toekomst.
Laat ons bidden.

2. Heer, wij bidden voor alle slachtoffers van 8 december 1982,
zij zoeken naar rust, naar eeuwige vrede,
wij bidden u voor alle nabestaanden, dat Gij troost zult schenken,
wij bidden u voor slachtoffers van zovele andere momenten van geweld in de tachtiger en negentiger jaren,
voor alle slachtoffers van vijandigheden in ons geliefd Suriname,
voor alle slachtoffers van zinloos geweld.
Wij bidden u ook voor alle verdachten, voor daders en verantwoordelijken,
voor allen die zich lieten meeslepen in vormen van denken die geen toekomst hebben,
die zich lieten meeslepen in het plegen van gewelddadig handelen,
wij bidden u om vergeving en verzoening,
om barmhartigheid en vrede.
Hoe anders dan door Uw wijsheid en kracht zouden wij ooit kunnen leven, God?
Als Gij onze zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Kom ons te hulp, Heer, Gij die alleen ons tot nieuw leven en toekomst kunt leiden.
Laat ons bidden.

3. Heer wij bidden om bekering, Heer,
want oneerlijkheid en corruptie slepen steeds meer mensen mee op een heilloze weg van hebzucht en pronkzucht, van strey-libi en bigi-ay.
Heer, raak onze harte, en doe ons beseffen dat Gij al onze daden ziet,
dat Gij ook datgene kent wat de meesten niet van ons weten.
Leer ons beseffen wat het zeggen wil,
dat wij allen eens zullen staan voor Uw oordeel.
Raak onze harten en leer ons bescheidenheid als mens,
vergeef ons onze zonden en sterk het goede dat er ook leeft in ons hart.
Breng ons, Heer, tot bekering, tot een hernieuwde mentaliteit,
en geef ons Uw kracht tot het goede.
Laat ons bidden.

4. Ten slotte bidden wij voor onze jongeren,
er zijn jongeren die geweld worden aangedaan door seksueel misbruik,
door uitbuiting en spanningen,
jongeren die het slachtoffer worden van de hebzucht van volwassenen
die hen verleiden tot drugsgebruik en criminaliteit.
Heer, wees Gij de Redder en Beschermer van onze jongeren,
raak de harten van alle volwassenen om met hernieuwde inzet
onze jongeren een goede, veilige toekomst te bieden,
om een goed voorbeeld te geven waar onze jongeren zich op kunnen richten in hun ontplooiing,
en behoed onze jongeren tegen geweld en innerlijke schade.
Laat ons bidden."

0 comments:

Een reactie plaatsen