zondag 12 februari 2017

Sharman (VHP): 'Het lijkt alsof de criminelen de macht in het land hebben'

'KPS kan op gegeven moment beschouwd worden als padvinders of vogelverschrikkers'

'Deel budget ministerie van Defensie zou aan het KPS gegeven kunnen worden om criminaliteit te bestrijden'


'Het lijkt alsof de overheid niet serieus is om de harde criminaliteit aan te pakken', aldus het VHP-parlementslid Dew Sharman vandaag, zondag 12 februari 2017, in de webeditie van het Dagblad Suriname. 

'Doordat het Korps Politie Suriname (KPS) niet optimaal kan optreden, zal zij ook inboeten aan gezag.' Sharman vreest dat het KPS op een gegeven moment beschouwd zal worden als padvinders of vogelverschrikkers. 'Ze kunnen alleen een zuur gezicht opzetten tegen de kruimeldieven.'

Als het KPS het gezag kwijt is als instituut duurt het een hele poos voordat men dit terug kan winnen, aldus Sharman. De criminaliteit slaat toe mede doordat het KPS verzwakt is. 'Het lijkt alsof de criminelen de macht in het land hebben. Als het KPS nu krachtig zou optreden, zou dit een boost zijn voor het gezag van de politie.'

Het is niet te ontkennen, dat het KPS uiteraard ook de middelen hiervoor nodig heeft. 'Je kan een politieagent niet met een klein pistool sturen, terwijl de rover met een karabijn rondloopt.' Daarom is er behoefte aan een gedegen plan van aanpak, waarvoor er financiële middelen vrijgemaakt moeten worden door de regering.

Er kan ook budget vrijgemaakt worden van het ministerie van Defensie, geeft Sharman als aanbeveling. 'Een defensieapparaat hebben we nodig, maar momenteel zitten we niet in een oorlogssituatie waarbij we een paraat leger moeten hebben. Een deel van het budget kan dit ministerie aan de KPS geven om de criminaliteit te bestrijden.'

Ook de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, is zich ervan bewust dat het gebrek aan kapitaal tot nare gevolgen kan leiden voor zowel het KPS als de samenleving. 'Gebrek aan geld is een groot probleem binnen het KPS', zei de bewindsvrouwe onlangs nog tijdens het jaarafsluitingsfeest van het KPS. Daarom hoopt zij, dat de lening van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) goedgekeurd wordt.

Het afgelopen jaar heeft de minister van Financiën een bedrag van 750.000 Amerikaanse dollar vrijgemaakt voor het ministerie van Justitie en Politie. Hiermee zijn gereviseerde Japanse auto’s aangeschaft voor de bestrijding van de criminaliteit.

0 comments:

Een reactie plaatsen