woensdag 8 februari 2017

Speciale delegatie van Amerikaanse multinational in Suriname tweede week februari

Amerikanen gaan in gesprek met Surinaamse regering over 'vertrek'-kwestie en gevolgen

- 'Wij willen eerst meer uitleg van president in parlement alvorens vervolggesprekken door presidentiële commissie met de delegatie worden gevoerd'
- 'Kwestie onderhandelingen over definitieve sluiting Alcoa in Suriname riekt nog steeds naar corruptie, omdat er teveel onduidelijkheden zijn'


Een speciale delegatie van de multinational Alcoa zal in de tweede week van februari in Suriname zijn om verdere gesprekken te voeren over het conflict waarin Suriname momenteel verwikkeld is met de multinational. Dit zegt Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de speciale parlementaire commissie belast met deze kwestie, vandaag, woensdag 8 februari 2017, in het Dagblad Suriname. 

Op de laatste vergadering in het parlement over dit issue, op 12 januari, hebben coalitie en oppositie behoorlijke kritiek geleverd op het beleid van de regering rond Alcoa. De aanbevelingen van de volksvertegenwoordiging van november 2015 zijn niet uitgevoerd. Aan het gezicht van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen was duidelijk af te lezen dat hij totaal niet betrokken is bij de onderhandelingen, die geleid worden door een presidentiële commissie, onder leiding van Dilip Sardjoe.

Gajadien vindt het jammer dat de vervolgvergadering over deze kwestie niet meer is gekomen. De geplande vervolgvergadering van 26 januari werd wegens uitlandigheid van de bewindsman afgeblazen. 'Wij zouden graag eerst meer uitleg van de president in het parlement willen hebben alvorens deze vervolggesprekken door de presidentiële commissie met de delegatie worden gevoerd', zegt de politicus.

Hij hekelt het feit, dat het parlement steeds achter de feiten moet aanhollen, zo ook bij de kritieke situatie van de conditie van de dam bij Klaverbladmijn aan de Surinamerivier te Para, ter hoogte van Acaribo. Hij vindt het jammer dat de regering reeds kennis droeg van deze situatie, maar zelf niet vroegtijdig heeft ingegrepen.

Het is volgens hem geen gezonde situatie, dat de regering andere standpunten inneemt, nadat het parlement kamerbreed standpunten in deze kwestie heeft ingenomen.

Gajadien stelt, dat de regering nog steeds geen antwoord heeft gegeven op de vraag hoe het komt dat Alcoa rechtstreeks is uitbetaald voor energie door het ministerie van Financiën, zonder dat deze goedgekeurd is door Natuurlijke Hulpbronnen. 'Wanneer de multinational aangeeft dat zij alles naar het nulpunt terugbrengt en vertrekt uit Suriname, betekent het dat de Brokopondo-overeenkomst niet meer in werking is. Waarom zou Suriname dan verder moeten betalen voor energieleveringen? Wij willen duidelijk weten welke richting wij opgaan', stelt de VHP’er.

Op de laatste vergadering heeft ook Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons dit punt beaamd. Zij benadrukte, dat Alcoa de facto de Brokopondo-overeenkomst opzegt, door op 30 november 2015 de aluinaardeproductie, stop te zetten. Hierdoor moet Suriname ook geen cent voor energieleveringen betalen. Verder bracht zij in herinnering dat het Memorandum of Understanding tussen de Staat Suriname en Alcoa formeel ingetrokken is door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, nadat het college hierover een standpunt had ingenomen. In de intentieverklaring staat dat als één van de partijen deze opzegt, de overeenkomst dan beëindigd is.

De hele kwestie rondom de onderhandelingen over de definitieve sluiting van multinational Alcoa in Suriname riekt volgens Gajadien nog steeds naar corruptie, omdat er teveel onduidelijkheden zijn. De politicus merkt op, dat het nog steeds niet bekend is wat de bestemming van het fabrieksterrein van Suralco zal zijn en in wiens handen dit terecht zal komen. Ook bij de ontmanteling van delen van de aluinaardefabriek te Paranam zijn er volgens hem te veel onduidelijkheden. Hij vermoedt dat deze ontmanteling direct gedaan zal worden door bedrijven die gelinkt zijn aan leden van de onderhandelingscommissie.

'Wanneer moedwillig delen van de ontbonden overeenkomst wel worden nageleefd en delen van het regeringsonderhandelingsteam zich ervan bewust zijn, dan ontstaan er wel twijfels. Wij weten dat Alcoa sociaal, maatschappelijk en technisch veel schuldig is aan de Surinaamse samenleving. Het is ook geen onbekend verschijnsel dat multinationals andere bedrijven in kleine landen gebruiken voor dit soort praktijken. Zelfs de VN roept op om corruptie bij multinationals te bestrijden', aldus Gajadien.

De regering werkt momenteel hard aan vier definitieve overeenkomsten om het beste te halen uit de onderhandelingen met multinational Alcoa. Als alles goed zit, zullen deze ‘definitive agreements’ volgens eerdere verklaringen van Dodson in maart 2017 aan het parlement worden aangeboden om zodoende wijzigingen te kunnen brengen in de Brokopondo-overeenkomst.

0 comments:

Een reactie plaatsen