maandag 6 februari 2017

Staat Suriname tekent definitief hoger beroep aan tegen vonnis in zaak Yvanna Hilton

Volgens de staat bestaat er geen wetgeving inzake gendervraagstukken

Staat beweert ook, dat er geen sprake is van schending van mensenrechten


De staat Suriname heeft toch hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de Kantonrechter in de zaak van Yvanna Hilton, die via de rechtszaal wist af te dwingen, dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in haar administratie het geslacht van Hilton moet veranderen van 'man' in 'vrouw'. Haar advocate Audrey Tjong A Sie vindt het hoger beroep enerzijds jammer, omdat hiermee haar cliënte nog altijd in een onzekere positie verkeert over haar identiteit. Anderzijds hoopt zij in hoger beroep nogmaals het gelijk aan haar kant te krijgen. Bovendien zal hierdoor jurisprudentie ontstaan over dit vraagstuk. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 6 februari 2017.

Nadat op 11 januari de rechter vonnis had gewezen, heeft Hilton geen gebruik kunnen maken van het oordeel van de rechter, omdat het vonnis niet bij voorraad uitvoerbaar was. Dit betekent, dat ze niet kon afdwingen dat CBB het vonnis direct zou uitvoeren. De afgelopen week werd het vonnis aan beide partijen betekend, waarna Tjong A Sie een kopie ontving van de brief waarin hoger beroep is ingesteld.

De Staat is onder andere van mening, dat er in Suriname geen wetgeving bestaat over transgendervraagstukken. Van het schenden van een mensenrecht van Hilton zou er geen sprake zijn. Hilton zou volgens de zienswijze van het CBB, vrijwillig een operatie hebben ondergaan van man naar vrouw, zonder iemand om toestemming te vragen. De Staat vindt dan ook dat ze niet van de gemeenschap mag verwachten dat die de geslachtsverandering accepteert. De Kantonrechter had echter al deze uitgangspunten van de Staat verworpen.

Volgens de rechter doet het niet ter zake of Hilton de Staat wel of niet zou hebben geconsulteerd of om toestemming zou hebben gevraagd. Dat er geen wetgeving in Suriname is op transgendergebied wordt door de rechter verworpen met het gegeven dat er internationale wetgeving is waaraan Suriname zich heeft verbonden.

De Kantonrechter vindt verder, dat Yvanna zich in een situatie bevindt die niet verenigbaar is met het recht op respect voor privéleven.

Tjong A Sie zegt in een reactie, dat als het hoger beroep lang op zich laat wachten, ze bij het Hof van Justitie zal aandringen op bespoediging.

0 comments:

Een reactie plaatsen