vrijdag 10 februari 2017

Suridocs richt fonds op om transparant te zijn

Alle informatie over ontvangen gelden gaat gepubliceerd worden


Om zo transparant mogelijk te werken richt de stichting Suridocs een fonds op, met als doel alle informatie over onder andere ontvangen gelden te publiceren. Dat zal ook gebeuren met de namen van donateurs, die daar geen bezwaar tegen hebben. Met dit initiatief wil de stichting bereiken dat organisaties of stichtingen die Suriname een warm hart toedragen wat eerder steun zullen bieden. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, vrijdag 10 februari 2017, aan de hand van een eerder door de stichting uitgegeven persbericht.

De stichting is ontstaan in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, Nederland, met een lange traditie van artsen met Surinaamse roots of artsen die een band met Suriname hebben.

Roel Brug van stichting Suraems, een partner van stichting Suridocs, zegt dat ze al geruime tijd bezig zijn met het uitvoeren van projecten, waaronder het oprichten van een ambulancedienst. Gestreefd wordt om deze dienst samen met een centrale meldkamer dit jaar van de grond te krijgen.

De partners zetten zich ook in voor het verwezenlijken van een huisartsenambulance, waarbij de dokter met een speciale ambulance bij de patiënten langs gaat. 'De projecten die we uitvoeren zijn duurzaam.'

De stichtingen ondersteunen projecten die onder andere als doel hebben de toegankelijkheid van de medische zorg te behouden of te vergroten en de kwaliteit te bewaken. Hiervoor wordt samengewerkt met huisartsen en medisch specialisten in Suriname. Suridocs probeert door fundraising met partner Apura Networks voldoende geld op te halen voor de medische projecten die ze uitvoert of wil uitvoeren.

0 comments:

Een reactie plaatsen