donderdag 16 februari 2017

TAS trekt restant aan Uniqa-nummers in

'Het aantal actieve Uniqa simkaarten is zeer gering'


Als gebruikers van simkaarten van Uniqa niet verstoken willen zijn van telecommunicatie, moeten ze binnenkort overschakelen op een andere telecomprovider. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) zal de nummers per 15 maart intrekken. 

TAS bericht, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 17 februari 2017, dat ze in november, vanwege het feit dat Uniqa officieel te kennen gegeven heeft te stoppen, een registratie heeft gehouden om een beeld te krijgen van het aantal simkaarten van het telefoonbedrijf. Op grond hiervan heeft TAS de conclusie getrokken, 'dat het aantal actieve Uniqa simkaarten zeer gering is. Op basis hiervan heeft zij besloten om alle eindgebruiker nummers uit de series 83 en 84 in te trekken'. Het gaat om de enige die waren toegewezen aan het bedrijf.

TAS stelt in een reactie, dat het mogelijk is dat er meer dan de vijftig geregistreerde actieve simkaarten zijn. Ze zou op basis van het aantal aanmeldingen bekijken om de klanten bij een andere provider onder te brengen, hoewel dit vooralsnog niet mogelijk is in Suriname.

'De nummerseries die waren toegekend aan Uniqa bestaan per serie uit 100.000. Met een registratie van nog geen 50 nummers is het niet rendabel voor de TAS om dit voort te zetten', zegt de TAS.

Door de formele bekendmaking van Uniqa in juli 2015 dat het zijn bedrijfsactiviteiten stopt, komen de nummers van rechtswege weer in de boezem van de TAS. Het intrekken van nummers is geregeld in artikel 26 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen:

Artikel 26
INTREKKING NUMMERS
1. De toegekende of gereserveerde nummers worden ingetrokken, indien:
a. de houder van de toegekende nummers daarom verzoekt;
b. een wijziging van een nummerplan daartoe noodzaakt;
c. het doelmatig gebruik van nummers in het algemeen maatschappelijk en economisch belang dit vordert;
d. de gronden, waarop de toekenning of reservering is gebaseerd, zijn weggevallen.
2. De toegekende of gereserveerde nummers kunnen worden ingetrokken, indien de houder van het toegekende nummer of de reservering de bij of krachtens deze
wet vastgestelde regels, dan wel de voorschriften die aan de toekenning of reservering zijn verbonden of die van de beperkingen waaronder deze zijn
toegekend, niet nakomt.

0 comments:

Een reactie plaatsen