donderdag 9 februari 2017

UNASUR-Secretaris Generaal Samper heeft zijn termijn er op zitten

Tijdens zijn periode heeft Samper Suriname vier keer bezocht


De Colombiaanse oud-president Ernesto Samper Pizano heeft op 31 januari 2017 zijn laatste UNASUR (Unie van Zuid Amerikaanse Naties) vergadering als Secretaris Generaal van dit regionaal integratiemechanisme bijgewoond. Tijdens een Buitengewone Vergadering van de UNASUR Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te Quito, heeft Samper zijn finaal verslag gedaan over de verrichtingen van het UNASUR Algemeen Secretariaat vanaf augustus 2014, zo bericht het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, donderdag 9 februari 2017.


Aanvankelijk was zijn termijn in augustus 2016 verlopen, doch op verzoek van lidlanden werd deze verlengd tot 31 januari 2017.

Samper die in augustus 2014 onder het UNASUR Pro Tempore Voorzitterschap van Suriname werd aangesteld door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, heeft aan het hoofd van het Algemeen Secretariaat werk verzet voor onder andere de institutionele versterking van UNASUR, de actieve participatie van UNASUR in electorale waarnemersmissies, waaronder ook in Suriname in 2015, en de bevordering van vrede en dialoog in de regio.


Tevens heeft de afgezwaaide Secretaris Generaal de basis gelegd voor de implementatie van een Economische Agenda voor verhoogde competitiviteit, een Sociale Agenda om ongelijkheden te verkleinen, en een Politieke Agenda die gebaseerd is op actievere betrokkenheid van 'civil society' actoren bij UNASUR aangelegenheden, inclusief middels bevordering van personenverkeer in Zuid-Amerika.

Suriname’s ambassadeur voor UNASUR-aangelegenheden en tevens ambassadeur op Cuba, Ike Antonius (zie foto's - Bron: ministerie van BuZa), heeft namens Suriname de Buitengewone Vergadering van UNASUR Ministers van Buitenlandse Zaken bijgewoond op 31 januari.

In zijn interventie werd de scheidende Secretaris Generaal onder andere geroemd voor diens inzet om Suriname actief te blijven betrekken bij diverse samenwerkingsprojecten binnen UNASUR. Hij legde hierbij de nadruk op projecten die verband houden met de verbetering van de fysieke integratie en connectiviteit, de promotie van complementariteit op basis van de individuele capaciteiten van lidlanden en het stimuleren van burgerparticipatie. Verder gaf hij aan, dat Samper ons land gedurende zijn ambtstermijn viermaal heeft bezocht, een weerspiegeling van diens persoonlijke committering om de kleinere landen binnen UNASUR actiever te betrekken bij het integratie gebeuren.


Vervolgens vroeg hij speciale aandacht voor de recentelijk uitgebrachtte rapportage van de Economische Commissie voor Latijnsamerika en het Caribisch gebied, waarin melding is gemaakt van de negatieve economische groei in Zuid-Amerika, matige projecties voor 2017 en zorgwekkende sociale indicatoren.

Diverse vertegenwoordigers van UNASUR lidlanden die de ministeriële vergadering hebben bijgewoond, benadrukten dat het veranderd politiek landschap in de regio geen beperking moet zijn voor de verdere versterking van UNASUR.

Als recente positieve ontwikkelingen in de regio werden onder andere het bereikte vredesaccoord in Columbia aangemerkt en de realisatie van 12 UNASUR Electorale Waarnemersmissies onder de termijn van Ernesto Samper, waardoor tijdens electorale processen de optimale beleving van de democratie, middels transparantie en efficientie werden gewaarborgd.

Ernesto Samper gaat zich volgens informatie verder richten op het vredesproces in Columbia. Het ligt in de bedoeling dat de ministers van Buitenlandse Zaken zich spoedig buigen over de voordracht van een nieuwe UNASUR Secretaris Generaal die door de Zuidamerikaanse staatshoofden en regeringsleiders aangewezen moet worden. Besloten is om tot de aanwijzing, de administratieve en politieke verantwoordelijkheden op het UNASUR Algemeen Secretariaat, te laten dragen door twee directeuren, waaronder een administratief- en een politiek directeur.

De eerstvolgende vergadering van de UNASUR Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken zal mogelijkerwijs plaatsvinden in de eerste helft van maart 2017 in Caracas, waarbij de aanwijzing van een nieuwe Secretaris Generaal het belangrijkste agenda onderwerp zal zijn

0 comments:

Een reactie plaatsen