maandag 13 februari 2017

Verkoop steenslag en goud uit eigen operatie doen NV Grassalco goed

Positief bedrijfsresulaat in 2016 van Srd 24 miljoen

Bedrijf gaat dit jaar exploratieprogramma's naar goud- en steenslagvoorkomens intensiveren


Uit de voorlopige cijfers blijkt, dat NV Grassalco vorig jaar een positief bedrijfsresultaat van 3,2 miljoen Amerikaanse dollar (Srd 24 miljoen) is behaald. Deze opbrengst is te danken aan inkomsten uit royalty's, de verkoop van steenslag, goud uit de eigen operatie en uit beleggingen. Het doel voor 2016, namelijk een operationeel resultaat van 500.000 Amerikaanse dollar bereiken, exclusief de royalty-inkomsten uit de Delfstoffen-overeenkomst, is niet gehaald, zo bericht het bedrijf vandaag, maandag 13 februari 2017, in een uitgebracht persbericht. 

NV Grassalco laat weten, dat de verdere diversificatie dit jaar wordt voortgezet in de nieuwe planning. Het uitstellen van enkele (kapitale) investeringen en minder afzet van steenslag door de ongunstige economische omstandigheden in het afgelopen jaar, heeft NV Grassalco niet weerhouden om 2017 optimistisch in te gaan.

Dit jaar zal Grassalco haar exploratie-programma's naar voorkomens van steenslag en goud intensiveren. In de planning staan voorts booractiviteiten in een joint venture in het concessiegebied in het Lelygebergte in Sipaliwini en de verkoop van zand uit het eigendomsterrein te La Solitude in Commewijne.

In verband met diversificatie van haar portfolio en vergroting van de inkomsten zullen er enkele nieuwe projecten worden uitgevoerd. Vorig jaar is lokaal en regionaal totaal ongeveer 155.000 ton steenslag verkocht. Dat jaar nam de omzet van steenslag fors toe door de exportorder naar Guyana. Dit project loopt tot en met het derde kwartaal van 2017.

Op haar verwerkingsplant te Maripaston in Para (kleinschalige goudwinning), is zonder gebruik van kwik 37,5 kilo goud geproduceerd, 7,5 kilo minder dan gepland, aldus het bedrijf in haar bericht.

Op haar steenslagconcessie te Worsteling Jacob in Phedra wordt het boorprogramma naar granietvoorkomens ook voortgezet. Deze activiteit is onderdeel van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van de Phedramijn. Bij een positief resultaat, zullen in het vierde kwartaal vanuit deze productielijn hoge kwaliteit steenslag en boulders worden geproduceerd.

Een haalbaarheidsstudie is voorts in de planning om de mogelijkheden voor het op-/doorstarten van de Patamacca Operation in het district Marowijne in kaart te brengen voor de productie en export van natuursteen. In voorbereiding is ook de bouw van een eigen goudopkoop unit in Brokopondo.

Het verder promoten van het in 2016 geïntroduceerd product 'Steenslag in een zak' staat ook op programma. Dit product heeft, naast het voorzien in een behoefte van de consument, ook een grote bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van Grassalco als bouwmaterialen-producent en leverancier.

Dit jaar wil Grassalco haar concessies verder optimaal beheren door effectieve controle uit te oefenen op exploitatie-activiteiten door derden en het opzetten van een inningssysteem ten behoeve van de maatschappij.

De onderneming zal blijven investeren in andere mogelijkheden voor het verruimen van bestaande en nieuwe inkomstenbronnen. Enkele van die projecten zijn de productie van zand op het eigendomsterrein te La Solitude. De bewoners zijn in 2016 tijdens een openbare meeting op de hoogte gebracht van het project:

NV Grassalco heeft bewoners van La Solitude en omgeving in Commewijne en andere belanghebbenden in dat distrikt, geїnformeerd over haar voornemen om zand van de bestaande afzettingen (ritsen) op haar eigendomsterrein op de plantage te exploiteren. Dat gebeurde op zaterdag 12 november 2016 tijdens een public meeting op de Openbare School De Hulp. Exploratie-onderzoek heeft aangetoond dat in het gebied genoeg zand in de bodem ligt.

ESIA
Tijdens zijn presentatie heeft het lid van het projectteam, Benito Bonte, achtergrondinformatie over het project en de operatie verschaft. Docent op de Anton de Kom universiteit (Adek), Louise Zuilen, ging daarna in op de te houden Milieu- en sociale effectenanalyse studie (ESIA). Een ESIA is een proces om vast te stellen welke effecten een project zal hebben op mens en milieu. De resultaten van de analyse zijn van belang bij het nemen van een besluit of een project wel of geen voortgang moet hebben. Bij het verrichten van de ESIA zullen de richtlijnen van NIMOS en Internationale standaarden volgens het WHO in acht worden genomen.
De meeting is bijgewoond door distrikt- en ressortraadsleden, alsook Adek-studenten. De studenten zullen onder leiding van mevrouw Zuilen en andere deskundigen de ESIA uitvoeren.

Vragenronde
Het publiek heeft flink gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken over het project. Men wilde onder meer weten welke voordelen het project zal brengen voor de bewoners en hoe de nadelen, waaronder stof- en geluidoverlast, zullen worden geminimaliseerd. Ook wilden de aanwezigen geїnformeerd worden hoe de rehabilitatie van het gebied zal plaatsvinden. "Ik ben blij met de komst van dit project, omdat ik denk dat het ontwikkeling kan brengen voor de omgeving. Ik hoop echt dat het banen zal scheppen, want de werkloosheid in dit deel van Commewijne is hoog", zegt onderwijzeres Helga Reigman.

Eerste fase
De zandafzetting ligt op het 340 hectare groot eigendomsterrein van NV Grassalco dat deel uitmaakt van plantage La Solitude. In de eerste fase wordt slechts 30 hectare geёxploiteerd. Als alles volgens planning verloopt, gaan de zandafgravingen in 2017 van start.


Binnenkort start de Anton de Kom universiteit van Suriname een Milieu- en sociale effectenanalyse studie (Esia) in het gebied. Een mogelijke overname van een metakaolien-project is in studie.

Het opzetten van een goudopkoop-operatie in Brokopondo en de verkoop van woningen op haar vastgoedproject te Vredenburg in Wanica zijn twee beleggingsvormen voor meer inkomstenvergroting. Zo ook de acquisitie activiteiten in verband met de export van steenslag naar de regio. Deze en andere investeringen moeten ertoe leiden dat de operaties van het bedrijf totaal onafhankelijk opereren van de royalty inkomsten die verkregen worden uit de Delfstoffenovereenkomst.

0 comments:

Een reactie plaatsen