dinsdag 14 februari 2017

Wegenautoriteit Suriname ontvangt een aslast weegapparaat van IDB

WAS kan met nieuw apparaat aslast van wegen effectief meten


De Inter Amerikaanse Bank (IDB) heeft de Wegenautoriteit Suriname (WAS) een aslast weegapparaat geschonken (zie foto's - Bron: WAS). Met dit apparaat kan de WAS aslasten van de verschillende wegen effectief meten. De donatie, met een waarde van 8.600 Amerikaanse dollar, wordt geplaatst onder institutionele versterking. 

Shakita Sadhoe-Gauri van de afdeling Planning van de WAS, zegt dat de IDB dit project al in 2014 had uitgeschreven.

De WAS is belast met het beheer en onderhoud van de primaire wegen en vaste oeververbindingen. Ook adviseert de autoriteit de overheid over herstel en onderhoud van wegen en vaste oeververbindingen.

Alle wegen hebben hun eigen maximale aslast. Als de aslast/druk wordt overschreden kunnen beschadigingen optreden. Als bijvoorbeeld de aslast van de Afobakkaweg 13 ton is, dan mag deze druk niet worden overschreden.

De WAS heeft tot nog toe niet kunnen optreden tegen weggebruikers die de bij wet vastgestelde maximale tonnage overschrijden. Nu moet bij wet de toepassing van het aslast weegapparaat worden geregeld. De WAS zal dan makkelijker kunnen optreden tegen eventuele overtreders.

De jongste aslast metingen wijzen uit, dat de wegen die niet zo lang geleden zijn aangelegd, nu al vormen van slijtage vertonen.

0 comments:

Een reactie plaatsen