zondag 12 februari 2017

'Welgeinformeerd', Radio Tamara, over slavernijverleden in Rijksmuseum en Wildersfobie

Panel bespreekt met Noraly Beyer (oud-NOS Journaal-lezeres) en Coen van Galen (Radboud Universteit Nijmegen) actie om slavenregisters in Suriname te openbaren 

8 Decemberproces voor zoveelste keer getraineerd, maar, hoe nu verder?


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma 'Welgeinformeerd' van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondag 12 februari 2017 weer diverse interessante, prikkelende actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd) onder andere aandacht voor:1) Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat in 2020 een tentoonstelling houden over het Nederlands slavernijverleden. Dit initiatief is algemeen zeer positief ontvangen in de Nederlandse Afro gemeenschap en de betrokken landen in Afrika en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Velen hebben de hoop uitgesprokenm dat deze tentoonstelling zal bijdragen aan verbetering en vooral verdieping van de relaties tussen de betrokken bevolkingsgroepen.

2) 14% Van de Surinaamse kiezers stemt op de PVV, zo is gebleken uit een speciaal kiezersonderzoek. Voor veel Surinamers een onbegrijpelijke keuze, die anderzijds begrijpelijker wordt als de toelichting aangeeftm dat het vooral gaat om de 'Haagse hindoes', die per definitie tegen moslims zijn, zoals ook Geert Wilders en zijn PVV. Wat moeten wij als samenleving met dit gegeven, ervan uitgaande dat deze peiling ook werkelijkheid wordt op 15 maart?3) Nu lijkt het erop alsof vrijwel alle politieke partijen de ouderen op de een of andere wijze fors tegemoet willen komen. Er wordt door sommigen zelfs gepleit voor het weer terugbrengen van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar. De vraag is natuurlijk of het argument van de op termijn onbetaalbaarheid van het pensioenstelsel nu ineens niet meer speelt. Wie houden wie voor de gek vragen politieke commentatoren zich af. En wij?

4) Wildersfobie? Een fractievoorzitter van een grote politieke partij in de Tweede Kamer is door de rechter veroordeeld voor twee ernstige strafbare feiten. Namelijk voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De rechter heeft de veroordeelde ook nog een reprimande gegeven voor zijn 'een volksvertegenwoordiger onwaardige uitlatingen over het instituut onafhankelijke rechter'. Maar, geen enkele fractie durft het aan om een debat aan te vragen over hoe nu om te gaan met 'een voor misdrijven veroordeelde volksvertegenwoordiger, die ook nog geen respect heeft getoond voor de rechter'. Opnieuw een situatie die vergelijkbaar is met de situatie voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Bange Kamerleden zonder enig moraal? En nu?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

'Help Mee!!! Maak De Surinaamse Slaven Registers Openbaar!' Dat is het motto waaronder nu een crowdfundingactie loopt die wordt ondersteund door de Radboud Universiteit Nijmegen in de persoon van de historicus dr. Coen van Galen.


Verschillende prominente Surinamers en Surinaamse instellingen ondersteunen deze actie waaronder de Surinaamse oud-NOS Journaal lezeres Noraly Beyer. Beyer en Van Galen zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek nadere informatie geven en van gedachten wisselen met het panel. Voor informatie ga naar www.ru.nl/slavenregisters.

Opnieuw en voor de zoveelste keer uitstel van voortzetting van het 8 December 1982 Proces in Suriname. 
Deze keer, omdat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan tegen het besluit van de Krijgsraad om het proces voort te zetten. De Krijgsraad baseert zijn mening op een grondwettelijk artikel dat zegt dat de nabestaanden van de slachtoffers recht hebben op afwikkeling van het proces binnen een redelijke en billijke termijn. En die is volgens de Krijgsraad al lang en breed overschreden. Tevens wijst de Krijgsraad erop, dat ingrijpen in een lopend strafproces volgens artikel 131 van de Grondwet verboden is.
De redactie tracht een van de betrokken juristen telefonisch te interviewen om tekst en uitleg te krijgen over de vraag, hoe nu verder.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Max Sordam en de presentatie is in handen van Owen Venloo.


Het programma wordt zondagavond tussen tien uur en middernacht ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om middernacht, dat is acht uur in de avond Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

0 comments:

Een reactie plaatsen