donderdag 9 februari 2017

Zeven van de tweeëndertig onderwijsgevenden OS Uitkijk in verweer

Nieuw schoolhoofd: 'Het is toch moeilijk om met mensen samen te werken die eerst tegen je waren'


De situatie op de openbare school Uitkijk is zich aan het herstellen. Van de tweeëndertig leerkrachten die drie weken in staking waren uit onvrede over het feit, dat het onderhoofd geen schoolhoofd werd na het met pensioen gaan van het schoolhoofd, hebben zeven zich verweerd. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, had de groep in gebreke gesteld wegens onwettige afwezigheid. Daarnaast was de bewindsman ook van oordeel, dat deze leerkrachten het bevoegde gezag hadden ondermijnd. Dit bericht de Ware Tijd donderdag 9 februari 2017.

De resterende leerkrachten hebben zich niet verweerd, maar zijn met medeweten van het ministerie weer aan het werk gegaan.

Tijdens de staking, die ongeveer drie weken heeft geduurd, had de minister een nieuw leerkrachtenteam aangesteld van invalkrachten die intussen weer op hun scholen van herkomst zijn teruggekeerd.

Marine Van Waas-Kromopawiro, die al 24 jaar in het onderwijs zit, is ruim een maand geleden aangesteld als schoolhoofd te Uitkijk. Ze voelt zich door de hele situatie rondom haar aanstelling nog steeds niet op haar gemak, ondanks dat de leerkrachten normaal met haar communiceren en geen vervelende houding tegen haar hebben aangenomen. Ze heeft haar gevoelens kenbaar gemaakt aan het ministerie. 'Het is toch wel moeilijk om met mensen samen te werken die eerst tegen je waren.'

Eerder had zij een aanbod gehad om schoolhoofd te worden van de openbare school Pad van Wanica, maar ze had dat aangeslagen door de grote afstand. Ondanks dat gestaakt was, omdat het onderhoofd te Uitkijk niet was doorgeschoven en Waas-Kromopawiro is benoemd, werken de twee goed samen. Dit blijkt onder andere uit een plan dat ze gezamenlijk hebben gemaakt, om de achterstand die tijdens de staking is ontstaan in te lopen, aldus de Ware Tijd.

0 comments:

Een reactie plaatsen