zondag 12 februari 2017

'Zonder respect voor recht en waarheid verliest het woord verzoening zijn betekenis'

Theo Para: 'Verzoening, een schaamlap voor rechteloosheid'


Zonder respect voor de feiten, voor recht en waarheid, verliest het woord verzoening zijn betekenis. Nationale verzoening staat voor herstel van vertrouwen na toegebracht lijden door dictaturen en/of oorlogsgeweld. De karakteristieke activiteiten die daarbij horen zijn gericht op genoegdoening van hen die het meest zijn aangetast in hun rechten, belangen en gevoelens, de slachtoffers en hun nabestaanden. Excuus en terugtreden van daders uit het openbaar bestuur, gerechtigheid (inclusief waarheidsvinding), compensatie, herdenking en mensenrechten educatie. 

Vicaris-generaal van de Rooms Katholieke kerk, Esteban Kross, heeft tijdens de gebedsdienst voor vrede en rechtvaardigheid, op eloquente wijze recht gedaan aan de betekenis van verzoening. Hij nam stelling tegen de pogingen, slachtoffers, nabestaanden en verdachten het recht op recht te ontnemen. Hij drong aan op respect voor de onafhankelijke rechtsgang, waarvan waarheidsvinding de grondslag vormt. Recht als grondslag van verzoening. Het is in lijn met de dichtregel van ons volkslied: recht en waarheid maken vrij.

De president zegt ook 'verzoening' na te streven. Ik schrijf het echter in dit geval tussen haakjes, om in het publieke discours begripsverwarring te voorkomen. De president wil immers met zijn zelfamnestiewet en oneigenlijke toepassing van artikel 148 van de Grondwet, het 8 december strafproces obstrueren en stopzetten. Terwijl artikel 131 lid 3 van de grondwet, elke inmenging in een lopend strafproces verbiedt.

De president, tevens hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, schendt met dit egocentrisch machtsmisbruik, de mensenrechten van slachtoffers, nabestaanden en (onschuldige) verdachten. Zij hebben volgens het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar Suriname partij bij is, recht op een eerlijk proces. Door het schenden van hun rechten brengt de president hen moreel leed toe. Hij ontzegt hen closure. Deze onmenselijke wreedheid kwetst diep, creëert nationaal wantrouwen en staat haaks op de geest van verzoening.

De esprit van verzoening is vrucht van de empathie. Zonder begrip en respect voor het rechtsverlangen van landgenoten die hun geliefden door misdrijven tegen de menselijkheid kwijtraakten, is verzoening een holle frase. Of erger, een schaamlap voor rechteloosheid.

Theo Para

0 comments:

Een reactie plaatsen