vrijdag 31 maart 2017

Staatszender SRS niet blij dat STVS gelden bestemd voor SRS zou hebben gebruikt

SRS heeft dringend financiën nodig voor aanschaf apparatuur


Bij de Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) zou wrevel zijn ontstaan, zo schrijft de Ware Tijd vrijdag 31 maart 2017, omdat nog steeds geen bevredigende oplossing is gevonden voor de situatie waarbij naar verluidt voor het radiostation bestemde gelden door de STVS zouden zijn gebruikt voor haar eigen operaties. Het zou gaan om een bedrag van ruim Srd 300.000. 

Volgens een 'informant' heeft de SRS de middelen dringend nodig voor de aanschaf van apparatuur. De beoogde aankopen lopen nu vertraging op. Deze kwestie speelt al sinds de periode van toenmalig vicepresident Robert Ameerali.

Om te voorkomen dat gelden in handen zouden vallen van auteursrechtenorganisatie SASur, die een vordering tegen de SRS had ingesteld en beslag had laten leggen op rekeningen en bezittingen van het radiostation, was besloten dat middelen bestemd voor de SRS op een rekening van de STVS geparkeerd zouden worden. Er waren daarover uitdrukkelijke afspraken gemaakt en er zou hiertoe zelfs een overeenkomst zijn getekend.

Uit informatie blijkt, dat de SRS al eerder aan de bel had getrokken toen de STVS gebruik had gemaakt van de voor het omroepbedrijf bestemde middelen. Deze week zou boven water zijn gekomen, dat de STVS-leiding intussen het volledige bedrag heeft opgemaakt.

Als verklaring werd aangevoerd, dat het geld onder meer is besteed aan salarissen van het STVS-personeel, omdat de regering de middelen hiervoor niet zou hebben overgemaakt voor het tv-station.

Waarnemend president Hof content met nieuwe minister Van der San bij Justitie en Politie

'Zonder met elkaar te overleggen, kan er niet goed gebouwd worden'

'Ik weet zeker dat hij snapt waar wij naar toe moeten gaan, binnen de rechtspraak en ook in het kader van rechtspraak en veiligheid'


Waarnemend president van Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, is blij met de benoeming van Eugene van der San tot minister van Justitie en Politie. Hij is ervan overtuigd, dat er een goede communicatie zal zijn met hem en zaken die te maken hebben met de rechtspraak en veiligheid voortvarend aangepakt zullen worden. Dit meldt Starnieuws vrijdag 31 maart 2017.

Rasoelbaks zei na de beëdiging van Van der San dat het om een zware, verantwoordelijke, enerverende, maar dankbare taak gaat. 'Het gaat nu om aanpakken en niet om woorden. Er moet veel gedaan worden in het land. Drie actoren zijn betrokken bij het bouwen aan de natie. Het kan niet zo zijn dat een van de poten, de rechterlijke macht, mank loopt. Het gaat om drie architecten die bouwen aan het land. Er moet een goede communicatie zijn met de executieve. Zonder met elkaar te overleggen, kan er niet goed gebouwd worden', aldus Rasoelbaks.

De waarnemend Hof-president onderstreepte voor de zoveelste keer, dat er een grote achterstand is bij de rechterlijke macht. Er is een groot tekort aan rechters, griffiers en schrijfjuristen. Civiele zaken duren veel te lang. De achterstand moet worden weggewerkt. Rasoelbaks hoopt dat nu een fase ingegaan wordt naar een constructieve communicatie.

'Als wij de komende periode niet bouwen, zullen wij de samenleving de rechtspraak niet geven die nodig is. Het doet mij zeer om te zien dat zaken heel lang duren', zei Rasoelbaks.

Goede krachten zijn nodig om de rechtspraak en de veiligheid op te krikken. Het gaat volgens Rasoelbaks niet alleen om geld. 'Ik heb de zorg over de rechtspraak neergelegd bij de twee andere constitutionele machten.' Dit heeft volgens hem geresulteerd in de benoeming van de nieuwe minister.

'Ik heb er niet alleen vertrouwen in, maar ik weet zeker dat deze nieuwe minister weet waar het op aankomt. Ik weet zeker dat hij snapt waar wij naar toe moeten gaan, binnen de rechtspraak en ook in het kader van de rechtspraak en de veiligheid. Ik weet en ik ben ervan verzekerd dat wij een goede samenwerking zullen hebben en dat zal leiden tot resultaten.'

Actiegroep 'We Zijn Moe' door verhoging brandstofprijzen aangemoedigd weer de straat op te gaan

'Protest moet uitmonden in nationale staking en vervroegde verkiezingen'


De protesten van actiegroep ‘We Zijn Moe', die zaterdag weer van start gaan, moeten leiden tot het omverwerpen van het regime onder leiding van president Desi Bouterse. Het protest moet uitmonden in een nationale staking en er zouden vervroegde verkiezingen moeten komen. Als de opzet lukt, zullen personen die niet in het parlement zitten gevraagd worden om zich beschikbaar te stellen, zegt initiatiefnemer Curtis Hofwijks vrijdag 31 maart 2017 in de Ware Tijd.

Hij zegt, dat het in de eerste plaats niet gaat om massa op de been te brengen maar om een goede, gemotiveerde en vastberaden groep mensen. 'We zullen de aanwezigen vragen wat wij samen kunnen doen en hoe verder te gaan.'

Over de coalitie die steeds weer zegt dat zij 26 zetels in De Nationale Assemblee heeft, zegt hij: 'Ze kent haar verantwoordelijkheid niet. Ze moet de regering vragen zich anders op te stellen.'

Zaterdagmiddag wordt in Flora het protest van 'We Zijn Moe' hervat. Dan zal gepeild worden hoe de samenleving reageert op de situatie. De actiegroep heeft zich solidair verklaard met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), de parapluorganisatie van vakcentrales, die samen met de Bond van Leraren (BvL) en de Associatie van Leerkrachten in Suriname (ALS) de regering gisteren per brief een ultimatum van 48 uur heeft gesteld. Binnen dat tijdsbestek moet de verhoging van de prijs van de brandstof worden teruggedraaid.

Ze spreken van een plotselinge onacceptabele verhoging van brandstofprijzen, nota bene zonder dat de vakbeweging inspraak heeft gehad. De organisaties tekenen ook aan, dat het gonst van geruchten dat er nog meer verhogingen op stapel staan, bijvoorbeeld door de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting en nutsvoorzieningen.

Belfort (ABOP) tegen Assembleevoorzitster Geerlings-Simons: ‘Zijn we in Dubai voorzitter?’

'Zaken worden door de keel gedrukt van hetzelfde volk dat op straat was gebracht door Bouterse'


'We hebben zoveel problemen geconstateerd. Dezelfde president had gezegd, dat hij de government take op brandstof zou afschaffen. Vandaag zijn we wederom geconfronteerd met een verhoging van de brandstofprijs. Hoeveel verhogingen zullen nog komen? Zaken worden door de keel gedrukt van hetzelfde volk dat op straat was gebracht door meneer Bouterse. We zouden in Dubai belanden en er zou geen devaluatie komen. Vandaag helt de koers richting Srd 8. Zijn we in Dubai voorzitter?', vroeg het ABOP-Assembleelid Edward Belfort donderdag tijdens de openbare vergadering aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 31 maart 2016.

‘Dubai en Singapore’, dit zijn de twee beloftes die NDP-fractieleider Andre Misiekaba het volk van Suriname sinds de verkiezingen van mei 2010 heeft beloofd. De verwachtte Dubai is volgens Belfort echter uitgebleven.

'U zit allemaal daar te genieten nu', zei Belfort tegen de ministers Robert Peneux Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Ferdinand Welzijn (Handel en Industrie en waarnemend op Justitie en Politie), Soewarto Moestadja (Arbeid) en vicepresident Ashwin Adhin, die op dat moment in de vergaderzaal aanwezig waren.

Opmerkelijk was dat alle bewindslieden, coalitieleden en de Assembleevoorzitster met mond vol tanden luisterden naar de uitspraken van de ABOP’er. Geerlings-Simons antwoordde wel op de eerste vraag door aan te geven, dat de vraag van Belfort niet op de lijst stond, die zijn fractie eerder naar haar had opgestuurd.

President Bouterse beëdigt nieuwe bewindsman Van der San op Justitie en Politie

Bouterse wijst in toespraak op de korte lont van 'Sjenie'

Van der San roept Politiebond op om aanhangige rechtszaken in te trekken


President Desi Bouterse heeft de directeur van zijn kabinet, Eugene van der San, beëdigd als minister van Justitie en Politie. Het staatshoofd vroeg de nieuwe minister om samen met de politiebond zaken die zijn blijven liggen aan te pakken, zo schrijft Starnieuws vrijdag 31 maart 2017.

Van der San heeft tijdens de toespraak de politiebond gevraagd zaken die bij de rechter aanhangig zijn gemaakt terug te halen. In overleg met de administratieve overheid zullen ze worden opgelost. 

Bouterse zei dat het bekend is dat 'Sjenie een korte lont heeft' en dat daar kan weinig aan veranderd worden.

Waar de president de nadruk op legde is communicatie. Zonder een goede communicatie verstopt en verstoort alles, waardoor er problemen ontstaan, zo sprak Bouterse, die opmerkte dat de bestrijding van de criminaliteit de hoogste prioriteit geniet. Verder zei hij, dat Van der San behalve loyaal ook een harde werker is. Hij heeft de eed afgelegd en zal trouw zijn aan de wetten en de grondwet.

Van der San bedankte de gewezen minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, voor het werk dat zij heeft verricht. Hij zei ook in een rijdende trein te zijn gestapt.

Bestrijden van de criminaliteit is een van de eerste zaken die zal worden aangepakt. Alle personeelsproblemen, rechtspositie van politieambtenaren en anderen zullen op het ministerie heroverwogen word

Vicepresident Adhin bevestigt herinvoering Motorrijtuigenbelasting

Minister Hoefdraad weer niet in Assemblee aanwezig vanwege verblijf in Washington


Vicepresident Ashwin Adhin heeft in De Nationale Assemblee bevestigd, dat de motorrijtuigenbelasting opnieuw zal worden ingevoerd. De inkomsten voor de staatskas worden verhoogd en zullen aangewend worden voor de publieke dienstverlening en kapitaalinvesteringen in onder andere verkeersinfrastructuur en het wegennet. Dit bericht Starnieuws vrijdag 31 maart 2017. 

Adhin, die namens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vragen beantwoordde, zei dat weggebruikers mede investeren in veilig verkeer en goede wegen. Daarbij is de belasting progressief, dat wil zeggen dat de zware voertuigen meer belasting zullen betalen.

Hoefdraad is in Washington voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Op vragen over de financiële situatie zei de vicepresident namens de minister dat de regering macro-economisch beleid voert dat stabiliserend werkt, de economische groei bevordert en de deviezeninkomsten van het land vergroot. De regering geeft aan de Centrale Bank van Suriname het mandaat om toezicht op de koersontwikkeling te houden en de deviezenvoorraad op te bouwen. De Centrale Bank draagt er zorg voor dat zij het gereedschap binnenshuis heeft dat nodig is voor het stabiliseren van de koers.

Gewezen werd op de groei van de deviezenreserve die rond de 390 miljoen Amerikaanse dollar ligt. De valutakoersen zijn stabiel op dit moment.

woensdag 29 maart 2017

Gele koorts patiënte in Nederland, na verblijf in Suriname, in kritieke toestand

Patiënte was van midden februari tot begin maart in Suriname en niet ingeënt 


De gele koorts patiënte in Nederland verkeert in kritieke toestand, zo bericht de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO, dinsdag 28 maart 2017. Op 9 maart 2017 meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland een geval van gele koorts aan de WHO. De patiënte is een Nederlandse volwassen vrouwelijke reizigster die Suriname van midden februari tot begin maart 2017 bezocht. Ze was niet tegen gele koorts ingeënt. De gele koorts werd bevestigd door de aanwezigheid van RT-PCR in twee serummonsters genomen met een interval van drie dagen in het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus MC), Rotterdam. 

Terwijl ze in Suriname was heeft de patiënte overnacht in Paramaribo en bezocht plaatsen rond Paramaribo, met inbegrip van de districten Commewijne (Frederiksdorp en Peperpot) en Brokopondo (Brownsberg), wordt deze laatste beschouwd als de meest waarschijnlijke plaats van de infectie.

Ze kreeg de eerste symptomen (hoofdpijn en hoge koorts) op 28 februari 2017 en werd op 3 maart 2017 toegelaten tot een intensive care unit (Universitair Medisch Centrum) in Nederland met leverfalen. De patiënte is momenteel in kritieke toestand.

Suriname wordt beschouwd als een gebied met een risico op gele koorts en vereist een gele koorts vaccinatiecertificaat bij binnenkomst voor reizigers van meer dan één jaar oud afkomstig uit landen met een gele koorts risico, volgens de WHO-lijst van landen met een risico op gele koorts overdracht; de WHO beveelt ook gele koorts vaccinatie aan voor alle reizigers van negen maanden en ouder. Dit is het eerste gerapporteerde geval van gele koorts in Suriname sinds 1972.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis, hebben gezondheidsautoriteiten in Suriname diverse maatregelen geïmplementeerd om te onderzoeken en te reageren op een mogelijke uitbraak in hun land.
* Suriname zal doorgaan met zijn nationale vaccinatieprogramma en zal zich richten op het district Brokopondo.
* Een catch-up vaccinatiecampagne wordt ook uitgevoerd om de dekking in Brownsweg te verhogen. * Verbetering van epidemiologische en entomologic surveillance met inbegrip van versterking van de laboratoriumcapaciteit.
* Het implementeren van vector controleactiviteiten in het district Brokopondo, zo bericht de WHO.
* Ook wordt onderzoek uitgevoerd op dode apen in de verdachte gebieden.
* Het uitvoeren van sociale mobilisatie om Aedes aegypti broedplaatsen te elimineren (bijvoorbeeld. door het bedekken van water containers / vaten).
* Uitgifte van een persbericht om het publiek te waarschuwen.
* Mapping van het verdachte gebied van Brownsweg, evenals het Peperpot Resort.

Lees hier het volledig bericht op de WHO-website.

Eugene van der San nieuwe minister van Justitie en Politie

Directeur van Kabinet van de President zou verrassende opvolger Van Dijk-Silos zijn


Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President, wordt de nieuwe minister van Justitie en Politie. De Ware Tijd bracht dit nieuws dinsdagavond 28 maart 2017.

Diverse bronnen bevestigen tegenover Starnieuws dat inderdaad Van der San gevraagd is om minister te worden van Justitie en Politie. Van der San wordt deze week nog beëdigd. Hij volgt Jennifer van Dijk-Silos op. President Desi Bouterse heeft de minister eervol ontslagen. Dit gebeurde na een brief van het Hof van Justitie, waarin aangegeven werd dat de communicatie met Van Dijk-Silos slecht verliep.

Van der San heeft voor hij directeur werd op het Kabinet van de President, sedert 1976 gewerkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij begon daar als hoofd Algemene Zaken en groeide via departements secretaris en onderdirecteur door tot directeur van het departement tot hij met vervroegd pensioen ging.

Van der San werd in 1985 lid van de 'benoemde Assemblee' die werd ingesteld in het traject naar de herdemocratisering na de militaire periode.

Van der San is sinds de regering Bouterse-I in 2010 directeur van het Kabinet van de President.

Dat hij de nieuwe bewindsman wordt op het ministerie van Justitie en Politie is een verrassing. De laatste dagen zoemden diverse namen rond, maar de naam van Van der San zat daar niet bij. Nog niet bekend is wie nu in beeld is om hem op te volgen op het Kabinet van de President.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/de Ware Tijd)

Vliegtuig Peruvian Airlines vliegt bij 'geforceerde landing' in brand op Francisco Carle Airport in Jauja

141 Passagiers weten ongedeerd vliegtuig te verlaten

Een video geplaatst op social media dinsdag 28 maart 2017 toont een brandend Peruvian Airlines passagiersvliegtuig bij Francisco Carle Airport in Jauja, Peru, gelegen op ongeveer 165 mijl ten oosten van Lima. Dit berichten diverse lokale Peruaanse en internationale media.

De video, die werd gepost op Facebook, toont een aantal werknemers op weg naar het vliegtuig terwijl dikke zwarte rookpluimen naar de hemel stijgen. In een verklaring geplaatst op Twitter en Facebook (zie hierna) stelt Peruvian Airlines zei dat het vliegtuig naast de startbaan terecht kwam bij de landing om half vijf 's middags lokale tijd


Alle 141 passagiers aan boord werden uit het vliegtuig geëvacueerd; niemand raakte gewond, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het vliegtuig vloog in brand als gevolg van 'een geforceerde landing', aldus het Peruaanse ministerie van Transport en Communicatie in een verklaring. Brandweerlieden op de luchthavenwisten het vuur te blussen.

Het incident wordt onderzocht.


Vijf dansende medici rond naakte onder narcose zijnde patiënt in ziekenhuis Colombia ontslagen

Beelden dansende medici verschijnen op social media

Directie stelt in verklaring ongepast gedrag verpleegkundigen en artsen te betreuren


Vijf artsen van een ziekenhuis in Colombia zijn ontslagen nadat een schandalige video, waarin ze een patiënt op een operatietafel bespotten, op social media verscheen. De groep artsen en verpleegkundigen is lachend te horen als ze rond de patiënt dansen in de Santa Cruz de Bocagrande kliniek in Bolivar, Colombia, zo bericht dinsdag 28 maart 2017 onder andere de Britse krant Daily Mail.

De patiënt was onder narcose en lag volledig naakt met het gezicht naar beneden in afwachting van een operatie op de operatietafel. Aangenomen wordt, dat een lid van het operatieteam de beelden heeft gemaakt, waarop de verpleegkundigen en artsen lachend te zien zijn als ze schuifelen en dansen rond de man.

Autoriteiten hebben bevestigd, dat ze de vijf werknemers op de videobeelden hebben ontslagen, omdat ze 'alle gezondheidsprotocollen hebben geschonden'.

In een verklaring (zie hierna), zeggen de leidinggevenden van de kliniek: 'Het respect voor de waardigheid van elke patiënt is het belangrijkste in onze kliniek, dus we betreuren ten zeerste het ongepaste gedrag van degenen die als professional werkzaam zijn in de gezondheidssector, te zien in de video opgenomen in één van onze operatiekamers.'

De verklaring voegt eraan toe, dat de actie van de vijf werknemer 'tegen de waardigheid van de patiënt is en de protocollen en politieke waarden van onze instelling doorbreken, die gericht zijn op de kwaliteit en humanisering van onze dienstverlening.' De kliniek verontschuldigt zich voor de video. Een woordvoerder zei: 'Dit is de eerste keer in zeven jaar van goede dienstverlening, dat we een situatie als deze meemaken en we hebben een aantal maatregelen genomen zodat deze gruwelijke daden zich niet kunnen herhalen. '


(Red. De Surinaamse Krant/Daily Mail/Twitter)

dinsdag 28 maart 2017

Ontruiming ontheven laboratoriumhoofd Ricky Stutgard uit zijn kamer vindt donderdag, 30 maart, plaats

Stutgard wordt overgeplaatst naar gebouw 7 op het universiteitscomplex


Gesprekken die de richtingscoördinator van Agrarische Productie binnen de Faculteit der Technologische Wetenschappen, Lydia Orie, en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS)-directeur Demon vorige week donderdag zouden voeren, hebben niet meer plaatsgevonden. Dat bericht het Dagblad Suriname dinsdag 28 maart 2017.

De ontruiming van ontheven laboratoriumhoofd Ricky Stutgard uit zijn kamer zal donderdag normaal plaatsvinden. Stutgard wordt namelijk overgeplaatst naar gebouw 7 op het universiteitscomplex, van waar hij zijn dagelijkse taken zal voortzetten.

Stutgard stoort zich niet aan dit besluit.

Het laboratoriumhoofd werd op 16 maart ontheven van zijn functie vanwege zijn besluit om de CELOS Kindervakantie Microbiologie over te brengen naar studierichting Agrarische Productie. Bezwaren als zou Stutgard niet mee willen werken aan het tot grotere hoogte brengen van het instituut werden toen aangekaart.

De voedseltechnoloog heeft in eerdere berichten aangegeven, dat het overhaastige besluit van de CELOS-directeur geen indruk op hem maakt. 'Aanstaande woensdag begin ik met practicum voor de studenten van Agrarische Productie (AP) en vrijdag begin ik voor de studenten van milieuwetenschappen. Er zijn ruim 30 studenten voor practicum AP en 19 van milieuwetenschappen. Mijn werkzaamheden heb ik in principe al die tijd voortgezet, want op dit moment ben ik met 2 studenten bezig te oefenen ten aanzien van hun afstudeerpresentatie', zegt Stutgard.

Statutair moet CELOS die ruimte bieden aan de studierichting AP. Een deel van het werk dat de voedseltechnoloog moet verrichten, is labonderzoek. 'Studenten moeten hun practicum doen en de ruimte krijgen om hun afstudeeronderzoek en studieprojecten uit te kunnen voeren. Zolang dat allemaal geregeld is, is er verder geen probleem. Want daarvoor word ik uiteindelijk betaald. Ik moet mijn werk kunnen doen, de studenten moeten ervan verzekerd zijn dat er in het kader van hun studie, microbiologische testen gedaan kunnen worden. De rest maakt voor mij niet zoveel uit', aldus Stutgard. Wanneer de gesprekken voortgang zullen vinden, is niet bekend.

Regering Colombia gaat uitslag referendum te Cajamarca over goudmijnproject AngloGold Ashanti overrulen

Minister van Mijnbouw Germán Arce vindt dat het referendum niet bindend is


De Colombiaanse regering zegt dat het de uitslag van een referendum gehouden in de stad Cajamarca, waarbij 98% van de bewoners tegen een groot goudmijnbouwproject van de Zuid-Afrikaanse mijnbouwgigant AngloGold Ashanti hebben gestemd, overrulen. Lokale bewoners vrezen dat de mijn schade aan het milieu zal veroorzaken en hun waterbronnen verontreinigen, zo bericht dinsdag 28 maart 2017 de BBC.

Mijnbouw minister Germán Arce zei, dat het referendum niet bindend is. La Colosa, in Centraal-Colombia, heeft de potentie om Zuid-Amerika's grootste goudmijn te worden. De heer Arce voegde eraan toe, dat AngloGold Ashanti al een vergunning had gekregen om goud te mijnen in het gebied. 'Exploratievergunningen behouden hun geldigheid', zei hij.


Het bedrijf heeft 19 exploratievergunningen in Cajamarca gekregen tussen 2006 en 2009, zo meldt RCN radio. In een verklaring na de stemming van zondag, stelde AngloGold de uitkomst  te betreuren, omdat het land en de regio nu 'het risico lopen, dat zij niet kunnen gaan profiteren van de voordelen van het ontvangen van de voordelen van goed uitgevoerde en verantwoorde mijnbouw'.

De autoriteiten in Colombia zijn bezorgd over de mogelijke ontwikkeling van illegale goudwinning in Cajamarca en andere gebieden. 'Geen open goudmijn', zegt Arce, maar de stemming heeft geen invloed op de buitenlandse investeringen in de mijnbouwsector van Colombia.

Arce zei, dat de kiezers zijn misleid door een desinformatiecampagne en dat actievoerders de kiezers onjuist hebben geïnformeerd. 'We hebben het niet over een open mijn hier, ook zijn er geen honderd rivieren in gevaar.' Actievoerders waren boos vanwege de opmerkingen van de heer Arce.

De oppositie tegen president Juan Manuel Santos had ook kritiek op het standpunt van de regering over de kwestie. Santos en de Mijnbouwminister zijn het erover eens om het besluit van Cajamarca over La Colosa te negeren.

'Democratische mobilisatie zal hen verslaan', tweete oppositie senator en presidentskandidaat Jorge Robledo.
Slechts 76 inwoners van Cajamarca, in de centrale provincie Tolima, stemden zondag in een referendum voor het mijnbouwproject, terwijl meer dan 6.100 inwoners van de stad met 19.000 inwoners tegen hebben gestemd. Verscheidene andere Colombiaanse steden en gemeenten zijn van plan om soortgelijke stemmingen te houden om te proberen mijnbouwprojecten te blokkeren in hun gebied.

(Red. De Surinaamse Krant/BBC/Twitter)


Ter informatie:


Illegaal in Suriname verblijvende Nederlander (78) neemt tijdens uitzetting op luchthaven begeleidster in wurggreep

Man blijkt wat teveel alcoholhoudende drank te hebben genuttigd en is in verzekering gesteld


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft vandaag pas, dinsdag 28 maart 2017, bekendgemaakt, dat de politie van Zanderij op woensdag 22 maart de 78-jarige Nederlander L.H. heeft aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven. 

De man, die illegaal in Suriname verblijft, zou het land worden uitgezet. Toen hij door een medewerkster van de luchthaven werd begeleid naar het vliegtuig, nam hij de vrouw plotseling in een wurggreep. De vrouw aarzelde geen moment en duwde de man van zich af. Andere medewerkers schoten te hulp en schakelden de politie in.

De bejaarde man werd aangehouden. Agenten constateerden, dat de man te diep in het glaasje had. gekeken. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was werd hij voorgeleid en na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Nationaal Archief Suriname houdt 5 april symposium ter afsluiting project Teruggave Archieven Suriname

Directeur Nationaal Archief Nederland Engelhard aanwezig op symposium


Het Nationaal Archief houdt 5 april een symposium. Dit doet het ministerie van Binnenlandse Zaken ter afsluiting van het project Teruggave Archieven Suriname (TAS). De directeur van het Nationaal Archief Nederland, Marens Engelhard, zal voor deze gelegenheid naar Suriname afreizen. Dat meldt het ministerie vandaag, dinsdag 28 maart 2017, in een persbericht. 

In verschillende periodes zijn archieven van Suriname naar Nederland overgebracht vanwege de slechte archiefomstandigheden in Suriname. De documenten bleven eigendom van Suriname en verbleven slechts tijdelijk in Nederland. De documenten zouden worden teruggegeven wanneer Suriname zou beschikken over een eigen archiefgebouw. Dit gebouw kwam er uiteindelijk in 2010.

Het project Teruggave Archieven Suriname, waarvoor Nederland twee miljoen euro ter beschikking stelde, ging in 2009 van start. Na ruim zeven jaar zijn meer dan vijf miljoen documenten gedigitaliseerd en is het grootste deel van de documenten terug in Suriname.

Op het symposium zal een toespraak worden gehouden door de directeuren van de nationale archieven van Suriname en Nederland en de vertegenwoordigers van beide overheden.

CBvS: 'Berichten verspreid via social media over stijgende koersen berusten niet op waarheid'

'Bij manipulaties van de wisselkoersen zijn de grootste verliezers de speculanten'Berichten die met name via social media worden verspreid, waarin wordt gespeculeerd over stijgende koersen, scheppen onrust. In een vandaag, dinsdag 28 maart 2017, uitgegeven persbericht reageert de Centrale Bank van Suriname (CBvS), dat die berichten niet op waarheid berusten, zo schrijft de Ware Tijd. 

De koersen die dagelijks door de CBvS worden gepubliceerd komen tot stand door rapportage van de handelsbanken en de cambio's. Zij doen opgave van de door hun gehanteerde koersen bij de transacties van de dag, aan de hand waarvan de CBvS tot een gemiddelde koers komt en die publiceert. De koersen van dinsdag en woensdag vertonen geen opmerkelijke veranderingen ten opzichte van de afgelopen weken en zelfs ten opzichte van de vorige maanden van dit jaar.

De CBvS schrijft dat er geen enkele koersaanpassing is besproken en zelfs in het geheel niet is of wordt overwogen. 'Er hebben zich op monetair gebied geen ontwikkelingen voorgedaan die daarvoor een indicatie zouden moeten zijn.'

Tijdens regulier overleg tussen de CBvS met de banken, de cambio's, vertegenwoordigers van bedrijven en individuele personen hebben zij zich juist positief uitgesproken over het feit dat koersenschommelingen al geruime zijn uitgebleven. 'Zo koersen onze internationale reserves langzaam maar zeker naar een niveau van 400 miljoen Amerikaanse dollar, neemt de inflatie af en is er vanaf het tweede kwartaal van 2016 een overschot op de handelsbalans. Dit betekent dat er meer wordt geëxporteerd dan er wordt geïmporteerd. De vooruitzichten voor economische groei zijn voor 2017 gunstiger dan in 2016, aldus het persbericht.

'Een speculatieve aanval op de markt is in niemands voordeel. Bij manipulaties van de wisselkoersen zijn de grootste verliezers de speculanten', aldus de CBvS.

Ondanks geruststellende woorden regering gaat benzineprijs fors omhoog

Verhoging noodzakelijk door wereldmarktprijs brandstof en aanpassing government takeDe nieuwe brandstofprijzen zijn bekend en ze gaan morgen in, zo bericht het ministerie van Handel en Industrie vandaag, dinsdag 28 maart 2017. Ondanks geluiden van regeringszijde, dat er een geen sprake zou zijn van een forse prijsverhoging blijkt uit de vandaag door het ministerie bekendgemaakte bedragen tot iets anders.

Bij SOL zal een liter diesel Srd 5,17 kosten. Dit is een verhoging met 23 cent.

Bij GOw2 blijft de pompprijs voor diesel Srd 4,95. De nieuwe prijs voor ongelode benzine is bij GOw2 en SOL gelijk: Srd 5,98.

De prijs van benzine is met 58 cent verhoogd bij de oliemaatschappijen. Gasoline met additieven kost vanaf morgen Srd 6,12. De oude prijs van diesel is Srd 5,40 voor benzine en Srd 4,95 voor diesel.

Het ministerie geeft aan, dat door de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof en de aanpassing van de 'government take' het noodzakelijk is om nieuwe maximumprijzen vast te stellen.

Twee in Suriname geboren broers in Nijmegen dreigden man penis af te snijden

Broers (51 en 49) zouden deel uitmaken van een wietbende


Twee in Suriname geboren Nijmeegse broers worden ervan verdacht, dat ze in juni vorig jaar een man hebben gedreigd de penis af te snijden. Ook kreeg het slachtoffer een vuurwapen in de mond gestopt, dat vervolgens werd doorgeladen. De man kreeg te horen dat hij geld moest geven, anders kwamen ze terug voor hem of zijn familie. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag, dinsdag 28 maart 2017, bekend op een zogeheten pro-formazitting in de zaak tegen een wietbende. Dit bericht Omroep Gelderland vandaag.

De twee broers (51 en 49) zouden daar samen met een 47-jarige broer deel van uitmaken. De derde broer zou niet bij het geweld betrokken zijn, hij wordt gezien als de 'whizzkid' van de bende. De bende zou ruim vier jaar lang hennepkwekerijen hebben gerund in Nijmegen, Beuningen, Arnhem, Lent, Opheusden, Huissen, Ewijk, Dodewaard, Deurne en Den Bosch. Ook zouden mensen zijn afgeperst.

Aan de waslijst aan strafbare feiten werden vandaag door de Officier van Justitie het dreigen met het afsnijden van de penis toegevoegd en de bedreiging van een kapper in Arnhem. De kapper werd onder druk gezet om 5.000 euro te betalen, omdat hij de 'business' zou hebben verpest. Een van de Nijmeegse broers zou tegen hem hebben gezegd: 'Door jou kan ik geen 50 euro biljetten meer uitgeven omdat jij aan iedereen vertelt dat ik vals geld uitgeef.' V

De broers zijn geboren in Suriname. Een van hen was lange tijd trainer bij de Nijmeegse voetbalclub SCH. Die club werd in januari opgeheven, omdat SCH de afgelopen jaren te vaak betrokken was bij incidenten.

De advocaat van de jongste broer verzocht de rechter om haar cliënt voor korte tijd vrij te laten, omdat zijn bejaarde moeder en zijn dochter met psychische problemen hem nodig hebben. De rechter wees dat verzoek af. De zaak gaat in juni verder.

Un Kòrsou Hustu gaat aangifte doen bij OM tegen Norberto Ribeira

Ribeiro zou ambtmisdrijf hebben begaan door leden Hoofdstembureau te instrueren werkzaamheden voor verkiezingen te staken


Omayra Leeflang heeft gisteren aangekondigd, dat haar partij Un Kòrsou Hustu deze week aangifte gaat doen bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen Norberto Ribeira (KdNT), de nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 maart 2017, aldus Paradise FM.

Volgens Leeflang heeft Ribeiro een ambtmisdrijf begaan door de leden van het Hoofdstembureau te instrueren alle werkzaamheden voor de verkiezingen te staken. Deze handeling van de minister is een overtreding van het Landsbesluit dat door de gouverneur is getekend. Ribeiro loopt het risico op een gevangenisstraf van drie jaar.

Ook het nieuwe Landsbesluit dat gisteren aan de gouverneur is gepresenteerd, waarmee de verkiezingen moeten worden ingetrokken, levert volgens Leeflang een strafrechterlijke gedraging voor ambtsmisbruik op.

In een conceptaangifte geeft de leidster van Un Kòrsou Hustu aan, dat zij de aard en de ernst van genoemde gedragingen een ernstige bedreiging voor onze democratie en rechtsstaat vindt.
Vier gewapende mannen overvallen bij Kraka Brazilianen met autopech

Overvallers verdwijnen met buit in witte Toyota Vitz richting Paranam

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Vier gewapende mannen hebben afgelopen nacht op de Afobakaweg ter hoogte van Kraka drie Brazilianen met autopech hadden overvallen en beroofd, zo weet Starnieuws vanmiddag, dinsdag 28 maart 2017, te berichten. 

De buit zou bestaan uit 105 gram ruw goud, 400 Amerikaanse dollar, Srd 300, paspoorten, de contactsleutel van de auto van de slachtoffers, een horloge en mobiele telefoons.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat de overvallers schoten hebben gelost, waardoor een autoband werd vernield. Na de overval zijn de mannen in een witte Toyota Vitz richting Paranam verdwenen.

Chileens visbedrijf Pesquera Villa Alegre bekend vanwege verwerking reuzeninktvissen

Bedrijf gaat zich ook toeleggen op vangst van zee-egels en kabeljauw


Chili's Pesquera Villa Alegre is van plan om zijn aanbod in de toekomst te diversifiëren met de verkoop van zee-egels, kabeljauw en octopus, ter compensatie van de volatiliteit van de vangst van reuzeninktvis, aldus sales executive Claudia Salazar vandaag, dinsdag 28 maart 2017, op de website undercurrentnews.com.

Salazar, die in de markt ook bekend staat als de Chileense reuzeninktvis 'koningin', vertelt dat de firma reeds octopus verkoopt, die steeds populairder wordt in de Verenigde Staten. Maar, in de nabije toekomst voegt het bedrijf zee-egels en kabeljauw producten aan haar portfolio toe.

Normaal gesproken wordt reuzeninktvis gevangen in het noorden van Chili tussen maart-juli / augustus. Dit jaar zijn de reuzeninktvis vangsten in het noorden van Chili nog steeds erg laag, omdat de zeewatertemperaturen relatief hoog zijn, zei Salazar. Daarom haalt Pesquera Villa Alegre op dit moment het grootste deel van de productie van de reuzeninktvis uit het zuiden van Chili, waar het water kouder is en de visserij wordt uitgevoerd door industriële schepen.

'We verwachten hogere vangsten in het noorden van Chili in april, maar niemand weet dat nu', zegt Salazar. In het noorden van Chili wordt reuzeninktvis gevangen door ambachtelijke schepen, terwijl in het zuiden het vooral de industriële schepen zijn.


Het totaal toegestane quotum voor 2017 in de Chileense regio XII-XV is vastgesteld op 200.000 ton. Reuzeninktvis gevangen door de industriële schepen heeft een lagere kwaliteit dan wanneer die wordt gevangen met ambachtelijke methoden, dus het moet worden verkocht aan markten die het product opnieuw verwerken, zoals Mexico of China, aldus Salazar, eraan toevoegend dat ze zich normaal gesproken richt op meer premium producten. Vorig jaar werden de vangsten van de reuzeninktvis in Chili beïnvloed door El Nino. Het bedrijf heeft een capaciteit om 300-350 ton rauw materiaal per te verwerken.

De totale productie is afhankelijk van de vangsten. Ondertussen heeft de opkomst van een nieuw fenomeen, vergelijkbaar met El Nino in Peru op dit moment, een grote invloed op de visserijbedrijven van het land, met inbegrip van reuzeninktvis. De prijzen van reuzeninktvis zijn gestegen. De prijs van filet is gestegen tot ongeveer $ 2.000 per ton, een stijging van $ 1.800 aan het einde van vorig jaar.

De  Chinese vraag naar reuzeninktvis is ook sterk op dit moment, terwijl de vangsten van Chinese vaartuigen die buiten de Peruaanse en Chileense wateren en in andere delen van de wereld vissen niet voldoende zijn om aan de vraag te voldoen.

Overigens werd op 9 maart bekend, dat de visserijsector in Suriname zich ook wil gaan toeleggen onder andere de vangst van inktvis.

(Red. De Surinaamse Krant/undercurrentnews.com)

Dak- en thuisloze 'Rambo' berooft dominee in kerk aan Gemenlandsweg in Paramaribo

Onder bedreiging van een mes wordt dominee, die weigerde man geld te geven, beroofd


De dak- en thuisloze Rambo wordt gezocht door de politie van het bureau Nieuwe Haven. Hij is gisterochtend naar de kerk in de Gemenelandsweg gegaan en heeft daar dominee, mevrouw R. S., beroofd van een geldbedrag van Srd 150, zo bericht vandaag, dinsdag 28 maart 2017, het Dagblad Suriname.

Volgens verklaring van de dominee was zij bezig met werkzaamheden in de kerk. De verdachte, die bekend staat als een drugsverslaafde, kwam de kerk binnen en vroeg naar geld. S. maakte hem duidelijk, dat zij geen geld had voor hem.

Indien hij eten of drinken wilde, dan zou zij hem dat wel geven. Toen de dominee de verdachte dit vertelde, haalde hij een mes tevoorschijn en beroofde haar van het geld, dat op een tafel lag. Met het geld is Rambo verdwenen. Het slachtoffer is ongedeerd gebleven.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Autoriteiten doen niets aan wegverzakkingen in Fred Derbystraat, Paramaribo

Dagblad Suriname kaart beroerd wegdek opnieuw aan...


De situatie in de Fred Derbystraat in Paramaribo, iets voorbij het Molenpad, is aan het verergeren. In het weggedeelte vanaf de Gemenelandsweg zijn al geruime tijd wegverzakkingen te zien (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Sommige voertuigen redden het nog met ultieme voorzichtigheid, terwijl andere voertuigen het aan het onderstel moeten voelen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 28 maart 2017.

Het Dagblad Suriname heeft deze situatie al eerder belicht. Toen werden twee ongevraagde ‘arbeiders’ bij het slechtste deel van de weg gespot. Die zijn er nog steeds. De twee mannen komen haast dagelijks op ongezette tijden ‘werkzaamheden verrichten’. Het gaat bij hen in beginsel om op een makkelijke post te vragen naar geld.

De ene probeert met een schop het water van het wegdek te halen, terwijl de andere met een hamer, enkele stenen kapot slaat om die vervolgens in de gaten te vullen. Tussendoor staan beiden uit te kijken naar het langsrijdend verkeer, om naar geld te vragen. Wie bij het vragen geen geld aanbiedt, wordt uitgescholden.

Het is overduidelijk, dat dit soort situaties zich alleen kunnen voordoen, wanneer de autoriteiten er niet aan toe komen (opzettelijk of buiten hun schuld om) om de wegeninfrastructuur gezond te houden.

Carlos the Jackal (Jakhals) tot levenslang veroordeeld voor aanslag in Parijs, 1974

Venezolaanse terrorist (67) zit al levenslange straf uit voor aanslagen jaren '70 en '80Ilich Ramirez Sanchez, beter bekend als Carlos the Jackal (Jakhals - zie foto - Bron: AFP), is vandaag, dinsdag 28 maart 2017, tot levenslang veroordeeld voor een aanslag in 1974. De inmiddels 67-jarige terrorist zat al een levenslange celstraf uit voor zijn aanslagen in de jaren zeventig en tachtig. Desondanks werd hij onlangs opnieuw aangeklaagd vanwege een aanslag in 1974, zo schrijft onder andere De Telegraaf.

Toen gooide hij een granaat een Parijse winkel binnen, waardoor twee mensen omkwamen en 34 anderen gewond raakten.

De Jakhals werd in 1994 in Soedan opgepakt en in Parijs veroordeeld voor de moord op twee politiemensen en vier dodelijke bomaanslagen in Parijs en Marseille in de jaren 1982 en 1983. Hij raakte internationaal bekend door een gijzelingsactie in het hoofdkantoor in Wenen van de OPEC, in 1975.

De Venezolaanse terrorist noemde zich een linkse guerrillastrijder, die in 1973 voor het eerst meedeed aan een - mislukte - liquidatie. Zijn bijnaam de Jakhals kreeg hij van journalisten, naar aanleiding van het boek De dag van de Jakhals, van de auteur Frederick Forsyth.

Suriwood Lumber Company overweegt rechtszaak tegen de Staat

Bedrijf heeft fors geïnvesteerd na verkrijgen houtconcessie, die nu door RGB is ingetrokken


Suriwood Lumber Company zal een rechtszaak aanspannen tegen de Staat indien een aan haar door toenmalig minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) verstrekte houtconcessie wordt ingetrokken. Het bedrijf kreeg de houtkapvergunning eind januari van Relyveld, enkele dagen voor zijn aftreden als minister. Tot nu toe is de onderneming officieel niet door het ministerie geïnformeerd over de intrekking. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 maart 2017.

Minister Roline Samsoedin van RGB tekende de beschikking waarmee de intrekking heeft plaatsgevonden op 2 maart. Volgens haar voldoet het bedrijf niet aan de wettelijke voorwaarden om een houtconcessie te krijgen.

Haar voorganger beweert echter het tegendeel. Ook een vertegenwoordiger van Suriwood geeft aan, dat de onderneming aan alle vereisten heeft voldaan om in aanmerking te komen voor de concessie. De redactie kreeg inzage in documenten die dat zouden moeten staven.

De afgelopen periode zijn reeds forse uitgaven gedaan in verband met houtkapactiviteiten zoals het aankopen van zwaar materieel en betalingen om de kapactiviteiten uit te zetten. Voor een bedrag van 55.000 Amerikaanse dollar is na het verkrijgen van de concessie zwaar materieel aangekocht en intussen al Srd 205.000 uitgegeven aan het laten schrijven van het bedrijfsplan, concessierechten, overschrijvingskosten, figuratievekaarten en het inrichten van kapvakken.

'Als je niet solvabel ben, doe je dergelijke grote investeringen en uitgaven niet.' Ook andere zaken die in de intrekkingsbeschikking worden opgevoerd die volgens RGB aanleiding zijn voor de intrekking worden door Suriwood tegengesproken.

Oppositie eist terugdraaien verhoging brandstofprijs

De NDP-regering laat ook nu weer het volk het gelag betalen

'De minister van Financiën reist er nog steeds op los, terwijl het volk pinaart'


De gezamenlijke oppositiepartijen eisen, dat de regering per onmiddellijke ingang de voorgenomen verhoging van de brandstofprijs terugdraait. Voor de oppositie en het volk is dit onacceptabel. Deze regering verschuilt zich te gemakkelijk achter de olie- en goudprijs, terwijl corruptie en financieel-economisch wanbeleid belangrijke oorzaken van de neergang zijn. Dit melden de VHP, NPS, ABOP, DOE en Pertjajah Luhur vandaag, dinsdag 28 maart 2017, in een verklaring.

De verhoging zal moordend werken op het volk, want de verhoogde brandstofprijs zal doorwerken in bijna alle sectoren van onze economie en de handel. Goederen en diensten zullen duurder worden.

De NDP-regering had tijdens de verkiezingen in 2010 onder meer beloofd om de verhoging van de benzineprijs terug te draaien. Die belofte is nooit nagekomen. De president had ook beloofd om corruptie aan te pakken, maar tot nu toe is er niemand opgepakt die er met miljoenen van de Staat vandoor is gegaan. In tegendeel zijn diverse corruptievelingen die gestolen hebben weer in hoge posities met dikke salarissen benoemd.

De NDP-regering laat ook nu weer het volk het gelag betalen. In plaats van honderden miljoenen die door corruptie gestolen zijn terug te halen wordt het volk langzaam kaalgeplukt met de vele verhogingen. Ook bij deze verhoging van de brandstofprijs wordt niet uitgelegd wat de financiële positie van het land is en hoe men die zal verbeteren. Het volk moet maar slikken, terwijl de regering Bouterse allerlei onnodige uitgaven blijft doen.

De minister van Financiën reist er nog steeds op los, terwijl het volk pinaart. Laat de president een overzicht geven van de reiskosten van deze minister en ook van diens periode bij de Centrale Bank. Laat hij uitleggen waar al die reizen voor nodig zijn geweest en ons garanderen dat er geen privé-reizen bij zitten die door de belastingbetaler zijn betaald.

De diefstal door corruptie, het verkwanselde overheidsgeld, de mislukte infrastructurele projecten, een inefficiënte belastingdienst en te dure zorgsector hebben de samenleving miljarden extra Srd gekost.

Nu vraagt de regering het volk nieuwe offers te brengen zonder aan te geven hoe zij de crisis zal oplossen.

De oppositie protesteert krachtig tegen deze verhoogde brandstofprijs, en eist van de regering, dat de verhoging onmiddellijk wordt teruggedraaid.

De oppositie-partijen: 
VHP, NPS, PL, ABOP en DOE

Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Gol betaalt 1.3 miljoen dollar schadevergoeding aan inheemse Caiapo-gemeenschap

Een Gol-vliegtuig kwam in 2006 in botsing met een privé-jet boven Caiapó reservaat


Een van de beste luchtvaartmaatschappijen van Brazilië, Gol, heeft ingestemd met betaling van $ 1,3 miljoen aan een inheemse stam als vergoeding van de schade veroorzaakt door een vliegtuigongeluk in 2006. Een Gol-vliegtuig op een commerciële vlucht kwam in botsing met een privé-jet in september 2006, in het luchtruim boven het Caiapó inheemse reservaat, zo bericht de BBC vandaag, dinsdag 28 maart 2017. De Caiapó stam weigerde om terug te gaan naar het gebied waar brokstukken terechtkwamen. 

Ze zeggen dat het gebied nu vervuild is en vervloekt door de aanwezigheid van de dood. Hun woonverblijven en een gezondheidscentrum, opgericht door het inheemse overheids agentschap van Brazilië, Funai (Fundação Nacional do Índio), moesten elders in het reservaat worden herbouwd, aldus een Caiapó-leider op Globo televisie.

De twee vliegtuigen vlogen in tegengestelde richting toen ze boven een gebied van het Amazonewoud in de staat Mato Grosso in botsing kwamen. De Embraer Legacy 600 privé-jet, die op weg was naar de Verenigde Staten, slaagde erin om veilig naar een nabijgelegen vliegveld te vliegen en te landen. Maar, de Gol Boeing 737-8EH stortte neer in het midden van het reservaat, waardoor alle 154 mensen aan boord om het leven kwamen..


Een Braziliaans overheidsonderzoek concludeerde, dat er fouten waren gemaakt door zowel de twee Amerikaanse piloten van de Legacy jet als door de luchtverkeersleiding. Twee jaar geleden zochten de leiders van de inheemse stam hulp bij Funai om compensatie te vragen, aldus Globo TV.


De luchtvaartmaatschappij en stamleiders kwamen tot een zogenoemde out-of-court overeenkomst, die door de Caiapó eerder deze maand werd ondertekend tijdens een ceremonie.

De Caiapó leider is Raoni Metuktire, die beroemd werd toen hij de wereld rondreisde met de Britse rockster Sting in de late jaren '80 om aandacht te vragen voor de vernietiging van het Amazonewoud. Hij voerde campagne voor de afbakening van inheems land, bedreigd door hydro-elektrische dammen, illegale mijnbouw en de uitbreiding van soja-plantages. Zijn stichting zal het geld van de vergoeding beheren, onder toezicht van Funai en het bureau van het Openbaar Ministerie.


https://www.maresadvocacia.com/single-post/2017/03/27/%C3%8Dndios-Caiap%C3%B3-v%C3%A3o-receber-R-4-mi-da-Gol-por-acidente-a%C3%A9reo

Índios Caiapó vão receber R$ 4 mi da Gol por acidente aéreo

27/03/2017
Mais de dez anos após a queda do voo 1907 da Gol no meio da floresta amazônica no Mato Grosso, uma comunidade indígena deve receber em até 60 dias uma indenização de R$ 4 milhões por danos ambientais, materiais e imateriais. O acidente aéreo matou 154 pessoas.

O acordo extrajudicial, intermediado pelo Ministério Público Federal, foi assinado no dia 17 de março entre representantes da empresa e lideranças indígenas.

O dinheiro será depositado após a homologação administrativa do termo em uma conta bancária controlada pelo Instituto Raoni. O Ministério Público Federal e a Funai (Fundação Nacional do Índio) vão fiscalizar o uso do dinheiro.

Segundo a alegação da comunidade indígena, a permanência dos destroços do voo inviabiliza o uso de uma grande porção de terra dentro de uma reserva indígena. De acordo com as crenças do povo caiapó, as mortes ocorridas naquele local não permitem o uso da terra para caça, pesca e habitação. 

Em 29 de setembro de 2006, o Boeing da Gol se chocou com o jato Legacy da empresa americana ExcelAire, que havia decolado de sua fábrica no interior paulista, e causou a morte de 154 pessoas. Os cinco ocupantes do jato não se feriram. Embora condenados no Brasil a três anos e um mês de prisão, os dois pilotos do Legacy estão soltos nos Estados Unidos.

Logo após a tragédia, soube-se que os radares do sistema aéreo brasileiro não eram capazes de cobrir todo o território nacional e que os rádios não alcançavam os pilotos em determinadas áreas do país, naqueles "vácuos" chamados de "buracos negros" da aviação.

Segundo investigação da Aeronáutica, a colisão do Legacy com o Boeing da Gol só foi possível graças a uma sequência de erros dos controladores de voo e ao desligamento, pelos pilotos, do sistema de transponder do Legacy, que informa ao radar do controle aéreo a altitude correta do avião e dá o sinal de alerta diante da aproximação perigosa de outra aeronave.

(Red. De Surinaamse Krant/BBC/Twitter)