dinsdag 21 maart 2017

Actie Openbaar Ministerie leidt tot zorgen bij Deken Orde van Advocaten

'Waarom worden de rechten van burgers op een dergelijke manier worden geschaad?'


Harish Monorath, deken van de Orde van Advocaten, is bezorgd over de actie van het Openbaar Ministerie (OM). Meer nog zijn de advocaten geschrokken van de ontstane situatie. 'Wij begrijpen als procesvertegenwoordigers niet waarom de rechten van burgers op een dergelijke manier worden geschaad', stelt Monorath vandaag, dinsdag 21 maart 2017, in het Dagblad Suriname.

De Officieren van Justitie wonen sinds gisteren geen zittingen bij uit protest tegen een besluit van minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos om te snoeien in de beveiliging van leden van het OM.
 
Dit is in een korte periode de derde keer dat zittingen op grote schaal worden uitgesteld. Bij de laatste twee keren ging het om het gebouw van het Kantongerecht en vervolgens vanwege het wegblijven van de aanvoer van gedetineerden ter terechtzitting. Het zijn verschillende gevallen, terwijl in al deze gevallen de belangen van de burgers die in detentie zitten worden geschaad.

De deken is voornemens om zowel het OM als de minister van Justitie en Politie aan te schrijven. Dit zeker vanwege de mening dat er rekenschap nodig is voor bepaalde zaken. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen al de gelijkwaardige partners, het Hof van Justitie, het OM en de Orde van Advocaten.

'De partners moeten elkaar kennen. Vooral wanneer belangen van één der partners wordt geschaad vanwege een actie. Wij hebben geen ander antwoord voor onze verdachten dan aan te geven, dat er mogelijkheden voor hen zijn weggelegd. Alle verdachten, van wie zaken zijn uitgesteld, moeten een beroep doen op hun rechten door te vragen dat zij hangende het onderzoek in vrijheid worden gesteld. Of de samenleving erbij gebaat is, weet ik niet', aldus Monorath.

De rechter kon ook de procureur-generaal hebben opgedragen om ter terechtzitting te verschijnen. Het ziet ernaar uit, dat er toch wat ondersteuning komt vanuit de rechtelijke macht door gewoon te volstaan met een mededeling van het OM.
Monorath geeft aan dat de advocaten daar in beginsel niet mee te maken hebben. Het punt is dat rechten van burgers worden geschaad. Iets dat, aldus Monorath, in een rechtstaat niet zou mogen.

0 comments:

Een reactie plaatsen