woensdag 22 maart 2017

Autoriteiten in Nickerie treden hard op tegen stropers parwa- en mangrovebos

'Het is een ernstig strafbaar feit door een aantal van de bomen weg te halen'


De dienst Landsbosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, afdeling Nickerie, zal hard optreden tegen stropers van parwa- en mangrovebos aan de oevers van rivieren. 'Het gaat om zogenoemd schermbos dat behouden moet blijven ter bescherming van de oevers', zegt Chanderbhan Dwarka, coördinator van de dienst in het district, vandaag, woensdag 22 maart 2017, in de Ware Tijd. 

Hij stelt, dat binnen een straal van 500 meter langs de kust de parwa en mangrove niet gekapt mogen worden. Vorige week werd een man staande gehouden tijdens het transporteren van parwa- en mangrovebomen op de Nickerierivier. Er werd een proces-verbaal tegen hem opgemaakt, waarna hij is overgedragen werd aan de politie. De man hoefde niet in de cel, omdat het delict werd afgedaan met een boete van Srd 12.000 en inbeslagname van de ruim dertig palen.

Regiocommandant Wiedjaikoemar Oedit van het Korps Politie Suriname spreekt van 'een ernstig strafbaar feit door een aantal van de bomen weg te halen'.

Oedit en Dwarka waarschuwen om af te blijven van parwa- en mangrovebomen, 'omdat ze zorgen voor bescherming van de oever. Mensen moeten het natuurlijke proces dat op gang wordt gebracht door deze bomen niet verstoren. Hierdoor moet worden voorkomen dat te veel brak water binnendringt en landafbraak ontstaat. Dit zal leiden tot verlies van onze terreinen, stranden en oevers.'

0 comments:

Een reactie plaatsen