zaterdag 25 maart 2017

Bondsvoorzitter Valies zet zijn hakken stevig in het zand

'De overheid moet eerst overleg met ons voeren alvorens wij een standpunt kunnen innemen'


De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, vindt dat de regering geen respect getoond heeft voor een belangrijk deel van de onderwijsgevenden. Dat deel wordt vertegenwoordigd door de BvL en ALS. Dit is niet acceptabel voor de onderwijsbonden. Valies vindt dat de regering samen met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) een beslissing heeft genomen over het herwaarderingsprogramma. De BvL en ALS zijn hierbij niet betrokken. Dit besluit kan volgens Valies niet geaccepteerd worden. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 25 maart 2017.

'De overheid moet eerst overleg met ons voeren alvorens wij een standpunt kunnen innemen. Als dat niet gebeurt zullen wij samen met de leden ons gaan beraden over de verder te ondernemen stappen', aldus Valies.

De regering heeft besloten dat in de maand maart de leerkrachten de Srd 500 die zij al ontvingen, nu als vast salaris gaan ontvangen. In de eerste week van april zullen de nieuwe rangen ingevoerd worden. Periodiek zullen de salarissen worden aangepast.

Vicepresident Ashwin Adhin zei gisteren tijdens een persconferentie, dat de uitvoering van het herwaarderingsplan reeds is afgesproken. Bij de rechter is ook benadrukt, dat de regering zich zal houden aan de uitvoeringsdatum. De resolutie waarin is vastgesteld dat de leerkrachten in openbaar onderwijs gaan vallen onder de Personeelswet, kan niet worden ingetrokken.

De onderwijsgevenden vallen, aldus Adhin, onder de Landsverordening. De overheid betaalt de salarissen van de leerkrachten rechtstreeks. Het is geen kwestie van subsidie, want de overheid blijft via een andere entiteit de werkgever, stelt Adhin. Volgens hem is er niets aan de hand met de resolutie. Wat de leerkrachten van het bijzonder onderwijs betreft, zegt hij dat zij nooit onder de werking van de Personeelswet vielen.

0 comments:

Een reactie plaatsen