dinsdag 28 maart 2017

CBvS: 'Berichten verspreid via social media over stijgende koersen berusten niet op waarheid'

'Bij manipulaties van de wisselkoersen zijn de grootste verliezers de speculanten'Berichten die met name via social media worden verspreid, waarin wordt gespeculeerd over stijgende koersen, scheppen onrust. In een vandaag, dinsdag 28 maart 2017, uitgegeven persbericht reageert de Centrale Bank van Suriname (CBvS), dat die berichten niet op waarheid berusten, zo schrijft de Ware Tijd. 

De koersen die dagelijks door de CBvS worden gepubliceerd komen tot stand door rapportage van de handelsbanken en de cambio's. Zij doen opgave van de door hun gehanteerde koersen bij de transacties van de dag, aan de hand waarvan de CBvS tot een gemiddelde koers komt en die publiceert. De koersen van dinsdag en woensdag vertonen geen opmerkelijke veranderingen ten opzichte van de afgelopen weken en zelfs ten opzichte van de vorige maanden van dit jaar.

De CBvS schrijft dat er geen enkele koersaanpassing is besproken en zelfs in het geheel niet is of wordt overwogen. 'Er hebben zich op monetair gebied geen ontwikkelingen voorgedaan die daarvoor een indicatie zouden moeten zijn.'

Tijdens regulier overleg tussen de CBvS met de banken, de cambio's, vertegenwoordigers van bedrijven en individuele personen hebben zij zich juist positief uitgesproken over het feit dat koersenschommelingen al geruime zijn uitgebleven. 'Zo koersen onze internationale reserves langzaam maar zeker naar een niveau van 400 miljoen Amerikaanse dollar, neemt de inflatie af en is er vanaf het tweede kwartaal van 2016 een overschot op de handelsbalans. Dit betekent dat er meer wordt geëxporteerd dan er wordt geïmporteerd. De vooruitzichten voor economische groei zijn voor 2017 gunstiger dan in 2016, aldus het persbericht.

'Een speculatieve aanval op de markt is in niemands voordeel. Bij manipulaties van de wisselkoersen zijn de grootste verliezers de speculanten', aldus de CBvS.

0 comments:

Een reactie plaatsen