donderdag 16 maart 2017

Den Blauwvinger: Surinamers nemen ongestraft het recht in eigen hand....

COLUMN: Social media vrijplaats om beelden te 'posten' van ongecontroleerd geweld tegen 'kruimel' crimineeltjes

Meer en meer vieren Surinamers hun bot op betrapte crimineeltjes en scheppen er sadistisch plezier in om hun geweld op video vast te leggen


De afglijdende schaal van fatsoen schiet hard door naar beneden op social media in Suriname. De laatste tijd verschijnen op bepaalde obscure Surinaamse Facebookpagina's meer en meer filmpjes waarop te zien is hoe kleine criminelen in elkaar worden geslagen en getrapt tot bloedens toe. Weerzinwekkend. Over het algemeen gaat het om criminelen die iemand hebben beroofd of ergens iets hebben gestolen. Vervolgens worden ze achterna gezeten en belaagd door getuigen en 'gewone' zogenoemde omstanders, gegrepen en daarna – alsof het de gewoonste zaak van de wereld is – in elkaar geslagen en getrapt. Daarenboven is er steeds iemand in de buurt die er niet voor terugdeinst om het uitgeoefende geweld en een bebloede 'kruimel' crimineel op video vast te leggen op een mobiele telefoon waarna die beelden binnen een mum tijd op met name Facebook verschijnen.

Dit is een zorgwekkende tendens, mensen die voor eigen rechter (gaan) spelen. Wachten niet op de echte sterke arm, laat staan dat die, de politie, wordt gealarmeerd om een crimineel in de kraag te vatten.

Natuurlijk verdienen die criminelen straf, natuurlijk moeten ze met hun vingers afblijven van personen en goederen die niet hun eigendom zijn. Maar, omstanders en getuigen verlagen zich tot het niveau van de crimineel, door hem in elkaar te trappen en te slaan. Iemand die dat doet is net zo fout, zo niet fouter, dan die crimineel.

Het zou goed zijn wanneer de autoriteiten over dergelijke beelden op social media zouden worden geïnformeerd en opsporing gelast van die omstanders en getuigen met losse handjes en schoenen die op de beelden worden herkend.

Trouwens, nog erger dan de videobeelden zijn de walgelijke en agressief van toon zijnde reacties die onder dergelijke beelden worden gepost. Teksten van veelal mensen met een beperkte herseninhoud en verstandelijke vermogens. En dat is verontrustend, die verharding onder Surinamers en het recht in eigen hand nemen.

Nogmaals – en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden – laat Justitie en politie hun werk doen en dus ook de personen die er een sadistisch plezier in scheppen om een betrapte crimineel tot bloedens toe in elkaar te trappen en te slaan - het ook nog eens doodleuk staan te filmen en die beelden te posten op social media en op hem gaan staan en trappen - te identificeren en te arresteren.

Mensen klagen over de stijgende criminaliteit, terecht, maar ga geen eigen rechter spelen, hoe laag kun je zinken in een poel van sadistische, agressieve en ongecontrolerde terreur in woord en geweld!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo

UPDATE, bericht van de politie Suriname van donderdag 13 april 2017 op haar website:

Een ieder die het recht in eigen handen neemt zal strafrechtelijk worden vervolgd

13 April 2017 by  in Bekendmakingen - No Comments
Onlangs is er een filmpje vanuit de samenleving beschikbaar gesteld aan de politie. In dit filmpje is te zien hoe enkele manspersonen slagen toebrengen aan een andere manspersoon, die vermoedelijk kort daarvoor is aangehouden voor het plegen van een strafbaar feit. Op het filmpje is duidelijk zichtbaar dat de manspersoon aan zijn voeten is gebonden, terwijl hij wordt geslagen. Hij bevindt zich in een zodanige situatie dat er geen enkele noodzaak noch vluchtgevaar bestaat. 
De politie wenst de samenleving erop te attenderen dat een ieder bevoegd is tot het aanhouden van een verdachte als het gaat om betrapping op heterdaad. Verder wilt zij de burgerij nadrukkelijk erop wijzen dat de verdachte onmiddellijk na de aanhouding overgedragen moet worden aan de Politie.
De handelingen die zijn vastgelegd in het filmpje zijn afkeurenswaardig en leveren ernstige strafbare feiten op. Een ieder is gehouden om te handelen binnen het kader van wet en recht.
De politie zal geenszins deze gedraging, hetgeen grenst aan anarchie tolereren.

0 comments:

Een reactie plaatsen