maandag 20 maart 2017

Directrice CELOS ontheft waarnemend hoofd MV-laboratorium Ricky Stutgard uit zijn functie

'E-mailberichten en telefoonoproepen vanuit de directie bleven door Stutgard onbeantwoord'

'Men probeert je zwart te maken, ik heb moeite dat men drogredenen zoekt om hun doel te bereiken'


Voedseltechnoloog Ricky Stutgard is door de directrice van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS) ontheven uit zijn functie als waarnemend hoofd van het MV-laboratorium (Microbiologisch/Veterinair). Dit is hem donderdag per brief medegedeeld door de directrice van het CELOS Inez Demon, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 20 maart 2017.

De redenen die in de brief zijn genoemd vallen onder de noemer werkweigering. In het schrijven wordt samengevat gesteld dat Stutgard opdrachten vanuit onder meer de directie van Celos om verbetering te brengen bij het instituut, heeft genegeerd. Gesteld wordt dat e-mailberichten en telefoonoproepen vanuit de directie door Stutgard onbeantwoord bleven.

'Uw handelen heeft geleid tot een voor ons niet langer hanteerbare werkrelatie. Dit betreuren we.'
Op basis hiervan heeft de directie besloten om de werkovereenkomst met Stutgard, die dateert van 2005, op te zeggen.

Hem is opgedragen om uiterlijk vandaag zijn werkruimte vrij te maken van persoonlijke spullen en de sleutel aan de afdeling Personeelszaken af te staan.

Stutgard is vooral hierover niet te spreken. 'Men probeert je zwart te maken. Ik heb moeite met het feit dat men drogredenen zoekt om hun doel te bereiken.'


Stutgard beroept zich op het feit, dat zijn richtingscoördinator zijn directe aanspreekpunt is. 'Ik hoef dus geen opdrachten van de directie uit te voeren.' Hij stelt dat opdrachten van de directie via de richtingscoördinator aan hem doorgegeven moeten worden.

Stutgard heeft het vermoeden dat de directie hem weg wil hebben, om een ander in zijn plaats te kunnen zetten die wel naar de pijpen van de directie zal dansen. Hij laat het aan zijn richtingscoördinator over om verder hierover te communiceren met de directie en wacht verdere instructies af.


0 comments:

Een reactie plaatsen