zaterdag 18 maart 2017

Gajadien (VHP): ‘Belangen samenleving in kleine geheime kamertjes verkocht’

'In kwestie MoU Alcoa spelen allerlei belangen van bepaalde personen ook een rol'

'Rcente bezoek minister Hoefdraad van Financiën aan Venezuela is achterkamerpolitiek'


'De belangen van de samenleving worden in kleine geheime kamertjes verkocht.' Woorden van het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vrijdag 17 maart 2017 in het Dagblad Suriname. Het Memorandum of Understanding (MoU) met multinational Alcoa heeft volgens de president geen verstrekkende consequenties in financieel-economische zin voor Suriname. Tijdens een persconferentie woensdag zei het staatshoofd, dat een document pas belangrijk wordt, wanneer Suriname een definitief contract tekent met Alcoa/Suralco. 

'Als de president aangeeft dat een MoU met Alcoa/Suralco geen verstrekkende gevolgen heeft, betekent het dat het staatshoofd zijn positie binnen het staatsbestel niet begrijpt of kwaadwillig hieraan een andere wending probeert te geven. Het is een pertinente onwaarheid dat een MoU geen verstrekkende gevolgen heeft, omdat nu juist wordt onderhandeld aan de hand van zaken die daarin zijn opgenomen. Dat is totaal verkeerd, omdat een heleboel zaken daarin niet in het voordeel zijn van Suriname', stelt de politicus.

Gajadien benadrukt dat beide partijen in feite moeten onderhandelen aan de hand van de Brokopondo-overeenkomst. Hij vermoedt dat de president dit juist vermijdt, omdat allerlei belangen van bepaalde personen ook een rol spelen. 'Gaat men transparantie brengen? De president zou anders niet dokken voor het parlement. Door allerlei akkevietjes te presenteren, blijft men de samenleving misleiden. Wij hebben dit steeds aangegeven, maar hij probeert de belangen van de samenleving vanaf de eerste dag in kleine geheime kamertjes te verkopen', aldus de VHP’er.

Hij vindt dat de president het parlement niet serieus neemt wanneer hij geheel voorbij gaat aan het besluit van het college en achteraf toch een brief stuurt naar de multinational om zodoende terug te krabbelen.

Gajadien vindt dat het staatshoofd tegelijkertijd voor de zoveelste keer bezig is de samenleving te misleiden door aan te geven dat het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017-2021 (MOP) al naar het parlement is gestuurd. 'De president regeert op dit moment niet legitiem, omdat een regering conform onze Grondwet al een ontwikkelingsprogramma gepresenteerd zou moeten hebben en op basis daarvan zou moeten regeren. Deze regering is nog steeds niet in staat om het plan in te dienen. Wij wachten sinds september 2016', stelt de parlementariër.

Gajadien benadrukt dat hij donderdagochtend nog bij de agenda van De Nationale Assemblee heeft nagetrokken of het plan inderdaad is ingediend. Het bleek volgens hem wederom dat niets naar het parlement is gestuurd.

Bouterse benadrukte woensdag, dat zijn regering blijft werken aan de valutawisselkoers. 'Alle mooie praatjes over aanpak van corruptiezaken en het terugbrengen van de koers zijn alleen maar zoethoudertjes om de samenleving nog even bezig te houden. Hierdoor probeert hij de aandacht voor de werkelijke problemen af te leiden. Het levensonderhoud wordt steeds duurder en de criminaliteit blijft stijgen', stelt de VHP’er.

Volgens het Assembleelid ontstaat op dit moment geen grote druk op de wisselkoers, omdat niemand in Suriname wenst te investeren, terwijl de importen drastisch zijn afgenomen. Hij vermoedt dat tegelijkertijd veel informeel geld het land binnenstroomt.

Het recente bezoek van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan Venezuela betitelt Gajadien als ‘achterkamerpolitiek’. 'De gelden voor brandstofleveringen door Venezuela zijn door Staatsolie reeds verrekend, maar Financiën heeft dat niet doorbetaald', zegt het DNA-lid. Hij vermoedt dat Hoefdraad met Venezuela heeft onderhandeld om de betaling kwijt te schelden of aan te houden in de Petrocaribe-deal.

Volgens de volksvertegenwoordiger moet het volk niet vergeten, dat binnenkort de rij- en voertuigenbelasting wederom zal worden ingevoerd, waarbij mensen meer geld naast de verhoogde verzekeringsbedragen moeten neertellen. 'Tijdens de Nieuw Front-periode was dit afgeschaft, omdat toen de heffing op brandstof werd ingevoerd waarin dat geïncorporeerd was. Het was deze zelfde president die het volk toen op straat riep om alles teruggedraaid te krijgen. Nu verhoogt hij juist de brandstofheffing en voert hij de rij- en voertuigenbelasting wederom in', aldus Gajadien. ‘

0 comments:

Een reactie plaatsen