dinsdag 28 maart 2017

Gouverneur Curaçao draagt Landsbesluit inzake verkiezingen voor aan regering Koninkrijk

Verkiezingen op 28 april zijn 'zonder meer gerechtvaardigd en noodzakelijk'


De gouverneur heeft het Landsbesluit van de interim-regering-Pisas van 27 maart 2017, waarbij de verkiezingen worden geannuleerd, ter vernietiging voorgedragen aan de regering van het Koninkrijk. De voor 28 april 2017 uitgeschreven verkiezingen zijn ‘zonder meer gerechtvaardigd en noodzakelijk’, aldus het Kabinet van de Gouverneur in een gisteravond uitgestuurd persbericht (zie hieronder), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 maart 2017.

'De gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, is van oordeel dat het van groot belang is voor de ontwikkeling van het democratische bestel van Curaçao dat de verkiezingen van 28 april 2017 doorgang vinden. Curaçao is een democratische rechtsstaat waarin de Staatsregeling van Curaçao in acht dient te worden genomen. Ook de Staten zijn gebonden aan de principes van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Staatsregeling. Gelet op de fundamentele betekenis van de bevoegdheid tot ontbinding van de Staten door de regering en in het licht van de checks en balances in ons staatsbestel, doet de intrekking van het besluit tot ontbinding door het huidige interim-kabinet ernstig afbreuk aan de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur.'

0 comments:

Een reactie plaatsen