maandag 20 maart 2017

Kritiek binnen VHP op dienstreizen - 'snoepreisjes' - partij-Assembleeleden

VHP-leider Santokhi: ‘Dienstreizen belangrijk voor toekomstige regeerverantwoordelijkheid’ 


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi ligt niet wakker van de kritiek die op zijn fractie wordt geleverd over de deelname aan dienstreizen die door De Nationale Assemblee (DNA) worden uitgevoerd. 'Als VHP werken wij nu al naar de toekomst van Suriname, waarbij wij in verband met de toekomstige regeerverantwoordelijkheid al onze internationale netwerken openhouden en versterken, maar ook een verbetering voorbereiden van onze internationale samenwerking met internationale organisaties en overheden', zegt de politicus vandaag, maandag 20 maart 2017, in het Dagblad Suriname. 

Hoewel het parlement niet met vakantie is, worden in deze vergaderperiode toch flink wat dienstreizen voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt door zowel coalitie- als oppositieleden. Slechts de fracties van de Pertjajah Luhur en de NPS hebben het standpunt om tijdens deze regeerperiode niet op dienstreis te gaan. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van de precaire financiële situatie in het land.

Het dagblad bericht te hebben vernomen, dat het standpunt van de VHP-fractie voor veel ontevredenheid gezorgd heeft binnen bepaalde geledingen van de partij. Partijleden laten weten, dat de VHP-parlementariërs heel hypocriet overkomen wanneer zij aan de ene kant oproepen dat de regering drastisch moet bezuinigen, maar wel de kans grijpen om op staatskosten op ‘snoepreisjes’ te gaan.

Santokhi benadrukt, dat het belangrijk is voor de partij om ook de juiste informatie over Suriname en het beleid van de regering te geven op de conferenties. 'Wij kunnen dat niet alleen overlaten aan de coalitie.' Hij benadrukt dat bij elke uitnodiging de partij een afweging maakt met betrekking tot de participatie. 'Participatie is geen automatisme. Wij participeren niet bij meetings waar het Surinaams belang niet direct bij gebaat is', aldus Santokhi.

Opmerkelijk is dat ook normaal geparticipeerd wordt aan dienstreizen door Raymond Sapoen (HVB. Tegen Sapoen en Diepakkoemar Chitan heeft de VHP samen met de rest van de oppositie een rechtszaak lopen, omdat deze volgens hun geen DNA-leden meer zijn. Zij zijn volgens de oppositie al teruggeroepen en nemen ongrondwettelijk deel aan DNA-vergaderingen. De oppositiepartijen nemen hierdoor ook reeds geruime tijd uit protest deel aan de Assembleevergaderingen waar slechts bij uiterst belangrijke zaken wordt gestemd. De oppositie wil niet meewerken aan illegale besluiten.

Een groep DNA-leden maakt zich momenteel klaar om richting het buitenland te vertrekken. André Misiekaba (NDP) is tussen 21 en 24 maart in België voor een ACP-EU (Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen) JPA (Joint Parliamentary Assembly) bijeenkomst. Van 1 tot 5 april komen Melvin Bouva (NDP), Djoties Jaggernath (VHP) en Aida Nading (NDP) aan de beurt. Zij vertrekken naar Bangladesh om een vergadering van de Assemblee of the Interparlementary Union bij te wonen. Van 3 tot en met 7 april zal een delegatie op studiereis gaan naar de VS, geleid door Silvana Afonsoewa (NDP) en wordt ondersteund door Dinotha Vorswijk (ABOP), Roché Hopkinson (NDP), Asiskumar Gajadien (VHP) en Stephen Tsang (NDP). Grace Watamaleo (NDP) heeft op 9 en 10 maart 2017 in Costa Rica, San Jose, de reguliere vergadering van ‘The Parliamentarians for Global Action’ bijgewoond, terwijl Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP), Jitendra Kalloe (VHP) en Raymond Sapoen (HVB) van 15 tot 18 maart deelgenomen hebben aan een meeting bijeenkomst van de ParlAmericas in Costa Rica. Het is niet duidelijk wie voor deze kosten opdraait. 

Het parlement heeft vanaf het begin van deze zittingstermijn het standpunt ingenomen, dat slechts op de meest essentiële dienstreizen zal worden ingegaan. Maar, de gemeenschap vindt dat dit slechts een loze belofte is.

De VHP hecht volgens Santokhi hoge waarde aan internationale samenwerking, versterking van de democratie en de rechtsstaat en ook het bevorderen van de mensenrechten. 

'De VHP-fractie heeft beslist in principe niet deel te nemen aan dienstreizen, tenzij het meetings betreft waar wij als partij deze bovenstaande doelen kunnen realiseren door onze stem te laten horen; het belang van participatie aan conferenties beperken tot slechts enkele organisaties zoals IPU, WTO, EU-ACP, enkele regionale organisaties en als het trainingsprogramma’s betreft die door derden gefinancierd worden, waarbij DNA-leden hun kennis kunnen verruimen. Als VHP’ers zullen wij de partij nimmer isoleren van de internationale gemeenschap en de internationale ontwikkelingen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen