zondag 19 maart 2017

Makelaars op Curaçao onder de loep

FIU en OM starten 'niet-melders project' 


Makelaars melden weinig of geen ongebruikelijke transacties bij de FIU


De FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), voorheen het MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties), is in samenwerking met het Openbaar Ministerie, OM, gestart met een campagne gericht op het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek en naar de herkomst van geld op Curaçao. Het doel van het 'niet melders project' is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU. Dit melden het OM en FIU vandaag, zondag 19 maart 2017, in een persbericht.

Om het witwassen van geld te bestrijden, moeten meldplichtigen zoals bijvoorbeeld banken, notarissen, autohandelaren, casino's, trustkantoren en makelaars ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Ook moet het FIU hun cliënten identificeren en in voorkomende gevallen 'source of funds' onderzoek doen. Deze zogenoemde 'poortwachters' zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun wettelijke verplichtingen op dit gebied nakomen. De FIU beoordeelt of gemelde ongebruikelijke transacties verdacht zijn.

Als een transactie als 'verdacht' wordt aangemerkt dan wordt deze doorgestuurd aan opsporingsinstanties voor verder onderzoek. Als meldplichtigen ongebruikelijke transacties niet melden aan de FIU of als zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

De FIU trapt deze campagne af met het doen van audits en analyses gericht op de makelaarsbranche. Uit jaarcijfers van de FIU blijkt, dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden bij de FIU.

De resultaten van de onderzoeken worden met het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao besproken. Daarbij wordt bezien of strafrechtelijk optreden op zijn plaats is. Niet alleen moeten aan de FIU meldingen worden gedaan. De FIU is op Curaçao ook een van de drie Toezichthouders die controleren op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID).

Elke meldplichtige instelling/beroepsgroep is wettelijk verplicht zich te registreren bij de FIU om te kunnen melden EN bij hun eigen Toezichthouder. De aanpak van witwassen is belangrijk voor de effectieve bestrijding van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt van Curaçao.

Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen moeten melden, de regels die gelden voor meldplichtigen en hoe te melden kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw.

0 comments:

Een reactie plaatsen