zaterdag 25 maart 2017

Minister Miranda van OWT&C installeert werkgroep ordening openbaar vervoer

Aandacht voor onder andere nieuwe busroutes en rijgedrag buschauffeurs

(Bron foto's: ministerie van OWT&C)
Miranda: 'Dit is een gemakkelijke manier om de bal naar u te schuiven'


De minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) heeft gisteren de werkgroep inzake herstructurering openbaar vervoer geïnstalleerd. De werkgroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO), John Mahadewsingh. Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep oplossingen zal aandragen voor de problemen in de transportsector, die zich al jaren voordoen, zo bericht vandaag, zaterdag 25 maart 2017, het Dagblad Suriname. 

Het heeft te maken met de subsidies, de herinrichting van de stad (herindeling van alle plaatsen waar de bussen in de stad staan) en het creëren van nieuwe busroutes.

Er wordt in deze ook aandacht geschonken aan roekeloze chauffeurs die meestal over de bromfietspaden rijden. 'Wij zijn geconfronteerd met structurele problemen. Dit is net als toen ik districtscommissaris moest worden. Je hebt altijd de beste ideeën', stelt minister Jerry Miranda. Hij geeft aan, dat ook hij als districtscommissaris genoeg ideeën had, maar die uiteindelijk uitgewerkt moeten worden. Ditzelfde zal voor de PLO gelden.
'U hebt honderd ideeën aan mij als districtscommissaris, aan andere ministers en aan mij als minister verteld. Eigenlijk is het bijna een kleine uitdaging. Werkt u ze uit en laten wij ze uitvoeren. Dit is een gemakkelijke manier om de bal naar u te schuiven. Zo wordt de bal gespeeld', stelt Miranda.

De wanordelijke situatie, waar de bushouders en de overheid een schuld in hebben, dient volgens Miranda terstond te worden weggewerkt. De minister trachtte het deel van orde op zaken stellen, te vergelijken met staten in Amerika waar met 1 burgemeester en 30 miljoen inwoners zaken wel op orde worden gesteld. Dit, terwijl er in Suriname veel organisaties zijn met niet eens 1 miljoen inwoners, waar zaken niet op orde kunnen worden gesteld.


'Wij zullen het nu wel doen. Er zijn vergunningen gegeven op bepaalde lijnen. Ik kan me niet voorstellen dat er zoveel vergunningen op 1 lijn zijn. Ik vraag aan de werkgroep om binnen drie maanden na vandaag met adviezen te komen, waar wij als ministerie alvast op kunnen inspelen', stelt Miranda.

De commissie is voor een periode van zes maanden geïnstalleerd. Volgens de minister wordt de werkgroep niet betaald. De groep kan extern hulp inroepen, maar werkt nog steeds gratis.


De sector is volgens Mahadewsingh aan het doodbloeden. Hij is daarom blij dat deze gelegenheid wordt geboden om de sector inspraak te geven in dit geheel. Wat Mahadewsingh ook als een van de belangrijkste zaken aanmerkt, zijn de chauffeurskaarten. 'Dat moet volgende week al beginnen. Als er voorwaarden aan verbonden zijn, is er geen probleem. Men moet zich dan houden aan de regels. Als de PLO het moet organiseren, is dat ook geen probleem', stelt Mahadewsingh.

Over subsidie gesproken wordt het begrip afschaffen niet gebezigd. 'Je kunt afschaffen, maar wat zal je afschaffen? Er zijn trajecten die niet rendabel zijn. Wij zullen kijken als we die mensen nog kunnen subsidiëren. Subsidie zal je nooit helemaal kunnen afschaffen. Wij zullen wel proberen het te minimaliseren.'

0 comments:

Een reactie plaatsen