woensdag 22 maart 2017

Minister Moestadja: 'SAO-personeel moet inspelen op veranderingen en uitdagingen in economie'

'Personeel heeft uitdagende taak om recht van bestaan SAO te tonen' 


'De status van de SAO binnen de Surinaamse samenleving' was het thema van een workshop gehouden voor het personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). Bij deze gelegenheid heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid vandaag, woensdag 22 maart 2017, een hartig woordje gesproken met het personeel. Als de Stichting niet inspeelt op de uitdagingen op de arbeidsmarkt in relatie tot de huidige economische situatie, zal ze volgens de minister haar recht van bestaan verliezen. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

Haar bestaansrecht, voor in het bijzonder voortijdige schoolverlaters, zal afhangen van het innovatief talent dat binnen de SAO rondloopt.

Moestadje vindt dat de huidige economische situatie in het land van het personeel vereist dat ze voortdurend bezig zal moeten zijn met vernieuwingen. De SAO mag zich niet veroorloven om achterover te leunen en alles bij het oude te laten. De stichting die aan ongeveer 90 personen werkgelegenheid biedt zal volgens de minister als organisatie overleven als het personeel in staat zal zijn te kunnen inspelen op veranderingen en uitdagingen in de economie.

Moestadja heeft in zijn toespraak inzichten verschaft aan het personeel hoe het vooruit moet denken en hoe het kansen kan benutten tegen de achtergrond van de economische situatie. Zo motiveerde hij het aanwezig management en personeel om zich te heroriënteren op de taken en huidige curricula van het trainingsinstituut. De SAO moet volgens hem inspelen op andere en nieuwe sectoren zoals bosbouw, ICT, gecertificeerde agrarische productie,en aquacultuur die werkgelegenheidspotentie hebben. Hiervoor zullen nieuwe leerplannen ontwikkeld moeten worden, terwijl de huidige curricula die gericht zijn op traditionele sectoren steeds bijgesteld moeten worden onder invloed van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en technieken die door ons land worden toegepast. Deze vernieuwingsgerichtheid zal moeten zorgen dat de SAO niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt en niet meer mee kan in de markt als vakschool.

De SAO heeft volgens Moestadja de uitdaging om zich weerbaar te maken tegen de economische uitdagingen met de bedoeling dat ze stand zal weten te houden op een markt waar er veel concurrentie is en om te voorkomen dat ze overbodig zal worden als trainingsinstituut.

De SAO beoogt het terugdringen van werkloosheid door onder andere vroegtijdige schoolverlaters competentiegericht kneepjes van een job te leren. Maar, de trainingsactiviteiten van de SAO hebben de afgelopen jaren niet het gewenste effect gehad voor haar specifieke doelgroep, namelijk dat de getrainde personen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Als personen na het afronden van hun training toch geen aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt, kan het een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de SAO. Daarom vindt de minister dat de intussen 35 jaar oude stichting moet na gaan of haar doelstelling en curricula nog valide zijn anno 2017.

Victor Jones, de directeur van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), die het personeel ook toesprak, wees op het belang van onderlinge samenwerking, terwijl Reynold Simons, ex-minister van Arbeid en nu directeur is van het Planbureau, de SAO opriep om een onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken.

De SAO moet zich volledig richten op het doel waarvoor het in het leven is geroepen, namelijk het klaarstomen van werkzoekenden voor de arbeidsmarkt. In een tijd waarbij er sprake is van inkrimping van de economie dient de SAO zich ook te richten op personen die hun baan zijn kwijtgeraakt en die omgeschoold moeten worden voor een nieuwe uitdaging. Het gaat in deze om de herintreders op de arbeidsmarkt.

Ook riep hij de SAO op om samenwerkingsverbanden aan te gaan met gelijkgerichte instellingen in het buitenland en met internationale organisatie die technische medewerking kunnen verlenen voor het upgraden van de trainingen en trainingsapparatuur.

0 comments:

Een reactie plaatsen