zaterdag 25 maart 2017

Ministerie van BuZa betrekt diaspora bij duurzame ontwikkeling Suriname

BuZa gaat Surinaamse diaspora in kaart brengen

(Bron screenshots: ministerie van Buitenlandse Zaken)
Surinamers in diaspora kunnen nu hun vaardigheden en expertise registreren via Diasporawebsite


Minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle onderneemt verdere stappen om de Surinaamse diaspora te betrekken bij de duurzame ontwikkeling van Suriname, De erkenning van de Personen van Surinaamse Afkomst heeft plaatsgevonden met de afkondiging van de Wet PSA van januari 2014. Nu onderneemt het ministerie stappen ten einde de Surinaamse diaspora in kaart te brengen om hen de mogelijkheid te bieden een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname, zo bericht het ministerie vandaag, zaterdag 25 maart 2017, in een persbericht.

Hierbij wordt de Surinaamse overheid ondersteund door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM is opgericht in 1951 en is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale, onafhankelijke organisatie ter wereld op het gebied van migratie. Samen met haar partners bevordert TOM ordelijke en humane migratie door het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie en het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen land grenzen (ontheemden).

Op 15 maart 2017 heeft minister Pollack-Beighle de 'Regional Coordination Officer for the Caribbean and Chief of Mission' gestationeerd in Guyana ontvangen om te praten over de stand van zaken van de lopende projecten.


Suriname is sinds 2014 lid van de IOM. Het ministerie is thans bezig met het implementeren van twee projecten te weten: het in kaart brengen van de Surinaamse Diaspora (Mapping of the Surinamese Diaspora) en de 'Suriname Business Engagement'.

Het project 'Mapping of the Surinamese Diaspora' biedt aan alle Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) de mogelijkheid om zijn of haar vaardigheden en expertise te registreren via de Diasporawebsite. De Diasporawebsite is gisteren geactiveerd in Nederland. Hierna zal de Diasporawebsite eveneens geactiveerd worden in Frans-Guyana en Miami, later dit jaar.

Als tweede onderdeel van het eerder genoemde project wordt de 'Skills Gap assessment' uitgevoerd met als doel onderzoek te doen naar de vaardigheden die nodig zijn bij de Surinaamse private sector, civil society, overheid, universiteit, et cetera. De verzamelde data zullen middels dit project worden ondergebracht in een in te stellen diasporadatabank. Aansluitend op de activering van de Diasporawebsite wordt in Nederland een workshop 'Suriname Business Engagement' gehouden. Het doel hiervan is om ondernemers binnen de Diasporagemeenschap te interesseren om een bedrijf op te starten in Suriname.

0 comments:

Een reactie plaatsen