woensdag 22 maart 2017

Nieuw rapport: Venezolaans leger betrokken bij de handel in- en smokkel van cocaïne

Nieuw rapport verschenen in reeks studies over georganiseerde criminaliteit in Venezuela

Criminaliteit lijkt nu voor veel Venezolanen één van de weinige middelen van bestaan te zijn geworden


Een rapport beschrijft de ontwikkeling van Venezuela's drugshandel en biedt een aantal inzichten in de opkomst van de rol van het leger in deze illegale business. Het rapport, getiteld 'De handel in illegale drugs in Venezuela' (zie hieronder), is van de hand van voormalig rechter en drugsbaron Mildred Camero en gepresenteerd door het Observatorium van de Georganiseerde Misdaad (Obsevatorio de Delito Orgnanizado) op 10 maart, als onderdeel van een reeks studies over de georganiseerde criminaliteit in Venezuela, zo bericht de website InSight Crime vandaag, woensdag 22 maart 2017.

Camero stelt dat, oorspronkelijk, het grootste deel van de drugshandel in Venezuela plaatsvond in de vorm van micro-handel door burgers en met name jongeren uit achtergestelde sociaal-economische klassen. Deze 'kinderen uit en in de straat', zoals het rapport hen beschrijft, gingen over tot drugshandel als een snelle manier om geld te verdienen en zouden dit doen onder de leiding van een Colombiaan of een Venezolaan met banden met Colombia.

Terwijl de Colombiaanse georganiseerde criminaliteit een centrale rol heeft gespeeld in de evolutie van Venezuela drugshandel in de 21e eeuw, zoals gesteld door Camero, zwaaide het Venezolaanse leger niet de scepter in de cocaïnehandel in de vroege jaren 2000, zoals nu het geval lijkt te zijn

De cocaïne zou Venezuela binnen worden gesmokkeld door burgergroepen, meest prominent de Medellín- en Cali-kartels Colombia. En de betrokkenheid van de veiligheidsdiensten zou over het algemeen beperkt blijven tot het hebben van een blind oog voor drugs en de smokkel over de grens, in ruil voor steekpenningen. De betrokkenheid van de militairen bleef ook in het algemeen beperkt tot die van leden van laag niveau in de Nationale Garde.

Het rapport noemt als voorbeeld van een groep van lage-officieren van de Nationale Garde 'Fénix', die actief was langs de grens in de vroege jaren 2000. Maar, dat zou veranderen met de hervorming van de Organieke Wet 2005 tegen de Illegale Handel en Consumptie van Cerdovende en Psychotrope Stoffen (Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), die alle militaire instellingen volledige opsporingsbevoegdheden gaf in drugsgerelateerde misdrijven.

Deze nieuwe bevoegdheden, opnieuw bevestigd door de Organieke Wet 2010 Inzake Drugs (Ley Orgánica de Drogas), waren naar verluidt de springplank voor de ontwikkeling van machtige criminele netwerken die de hoogste rangen  in Venezuela's leger bereikten. Deze netwerken werden bekend als het Kartel van de Zonnen.

Camero benadrukt, dat voorafgaand aan deze wetten, de enige instellingen die bevoegd waren drugshandelonderzoeken te leiden het Strafrecht en Strafrechtelijk Wetenschappelijk Onderzoek Corps (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) en de Nationale Garde waren En terwijl sommige leden van deze instellingen drugssmokkel faciliteerden, waren deze niet zo geïntegreerd in criminaliteit als de huidige corrupte militaire netwerken van Venezuela, aldus Camero.

Het rapport merkt op, dat de civiele groepen, met name de zogenoemde 'colectivos', nog steeds betrokken zijn bij, op kleinere schaal, de distributie van verdovende middelen. Aanvankelijk waren het ideologische en politieke ondersteuningsgroepen van het Chavista regime, maar de 'colectivos' werden steeds vaker gecriminaliseerd en een nieuwe generatie van deze groepen wordt ervan verdacht puur criminele structuren te hebben die hun operaties achter een ideologische façade verbergen. 'Colectivos' houden over het algemeen de controle over bepaalde stedelijke gebieden, die hen in staat stellen om een ​​scala aan criminele activiteiten, zoals drugshandel, uit te voeren. Toch zijn de smokkel van drugs over de grens en de verwerking van de grondstoffen, operaties die grotendeels door het leger worden uitgevoerd.

Naast de groeiende en in toenemende mate gestructureerde rol in de drugshandel van het leger, wijst Camero op een aantal factoren die de Venezolaanse drugshandel hebben aangewakkerd. Zoals gezegd, bijvoorbeeld, stelt het rapport dat Venezuela's drugshandel al lange tijd gevormd wordt door de dynamiek in buurland Colombia, waar een stijgende lijn te zien is in de teelt de teelt van de belangrijkste ingrediënt in cocaïne, de cocaplant.

De auteur stelt ook, dat de huidige economische crisis in Venezuela en het bijbehorende tekort aan basisgoederen, de drugshandel heeft verergerd. Betrokkenheid bij criminaliteit lijkt nu voor veel Venezolanen één van de weinige middelen van bestaan te zijn geworden.

Lees hier de rest van dit artikel.(Red. De Surinaamse Krant/InSight Crime)

0 comments:

Een reactie plaatsen