vrijdag 24 maart 2017

Onderwijsbonden BvL en ALS eisen intrekking 'FISO'-resolutie

Bonden eisen ook eind maart uitvoering herwaarderingsprogramma


De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), beiden onder voorzitterschap van Wilgo Valies, eisen dat het herwaarderingsprogramma eind maart uitgevoerd wordt. Verder willen de bonden dat de resolutie van 18 februari wordt ingetrokken. Hierin is vastgelegd dat de leerkrachten per 1 januari geen landsdienaar meer zijn. Onderwijsgevenden bij het bijzonder onderwijs zijn niet meer gelijkgesteld met landsdienaren. De bonden kwamen donderdagochtend 23 maart 2017 bijeen in Mata Gauri te Kwatta. Dit bericht Starnieuws.

De bonden willen via overleg komen tot een oplossing en zijn blij met een brief van president Desi Bouterse voor overleg. Valies had na de algemene vergadering van vanochtend een persconferentie belegd.

Hij zei, dat de brief niet duidelijk over wanneer het gesprek tussen de regering en de bonden zal plaatsvinden. Aan de regering wordt gevraagd om uiterlijk maandag aan te geven wanneer het overleg zal worden hervat. De onderwijsgevenden willen dat met een schone lei wordt begonnen. Daarom moet de resolutie waarin hun status is veranderd, worden ingetrokken. Er komt een nieuwe entiteit waaronder de leerkrachten zullen vallen.

'Wij kunnen dit niet accepteren en meegaan ermee. Bij ons is de rechtszekerheid een belangrijk punt', benadrukte Valies.

De regering heeft ook bij de rechter aangegeven, dat per ultimo maart het herwaarderingsprogramma wordt uitgevoerd. Valies voerde aan dat de uitvoering moet plaatsvinden, ook al willen de BvL en ALS aanpassingen hebben. Daarover wordt tijdens het overleg verder gesproken. De geschilpunten moeten dan aan de orde komen. 'De leerkrachten willen duidelijkheid hebben over de situatie', zei Valies.

Per 1 april gaat volgens de resolutie de nieuwe status van de leerkrachten in. 'Wij willen niet wachten tot 1 april', aldus Valies en daarom willen de bonden weten wanneer het overleg begint.

0 comments:

Een reactie plaatsen