dinsdag 28 maart 2017

Ontruiming ontheven laboratoriumhoofd Ricky Stutgard uit zijn kamer vindt donderdag, 30 maart, plaats

Stutgard wordt overgeplaatst naar gebouw 7 op het universiteitscomplex


Gesprekken die de richtingscoördinator van Agrarische Productie binnen de Faculteit der Technologische Wetenschappen, Lydia Orie, en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS)-directeur Demon vorige week donderdag zouden voeren, hebben niet meer plaatsgevonden. Dat bericht het Dagblad Suriname dinsdag 28 maart 2017.

De ontruiming van ontheven laboratoriumhoofd Ricky Stutgard uit zijn kamer zal donderdag normaal plaatsvinden. Stutgard wordt namelijk overgeplaatst naar gebouw 7 op het universiteitscomplex, van waar hij zijn dagelijkse taken zal voortzetten.

Stutgard stoort zich niet aan dit besluit.

Het laboratoriumhoofd werd op 16 maart ontheven van zijn functie vanwege zijn besluit om de CELOS Kindervakantie Microbiologie over te brengen naar studierichting Agrarische Productie. Bezwaren als zou Stutgard niet mee willen werken aan het tot grotere hoogte brengen van het instituut werden toen aangekaart.

De voedseltechnoloog heeft in eerdere berichten aangegeven, dat het overhaastige besluit van de CELOS-directeur geen indruk op hem maakt. 'Aanstaande woensdag begin ik met practicum voor de studenten van Agrarische Productie (AP) en vrijdag begin ik voor de studenten van milieuwetenschappen. Er zijn ruim 30 studenten voor practicum AP en 19 van milieuwetenschappen. Mijn werkzaamheden heb ik in principe al die tijd voortgezet, want op dit moment ben ik met 2 studenten bezig te oefenen ten aanzien van hun afstudeerpresentatie', zegt Stutgard.

Statutair moet CELOS die ruimte bieden aan de studierichting AP. Een deel van het werk dat de voedseltechnoloog moet verrichten, is labonderzoek. 'Studenten moeten hun practicum doen en de ruimte krijgen om hun afstudeeronderzoek en studieprojecten uit te kunnen voeren. Zolang dat allemaal geregeld is, is er verder geen probleem. Want daarvoor word ik uiteindelijk betaald. Ik moet mijn werk kunnen doen, de studenten moeten ervan verzekerd zijn dat er in het kader van hun studie, microbiologische testen gedaan kunnen worden. De rest maakt voor mij niet zoveel uit', aldus Stutgard. Wanneer de gesprekken voortgang zullen vinden, is niet bekend.

0 comments:

Een reactie plaatsen