vrijdag 17 maart 2017

Ontsnappen uit PI Duisburglaan praktisch onmogelijk zonder hulp cipier

PID-directeur Aniel Ramadhin wil weinig kwijt over ontsnapping Palm 


Het is haast onmogelijk, dat een gedetineerde uit de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) ontvlucht zonder hulp van een dienstdoende penitentiaire ambtenaar (PA). Dit onderstreept een onderofficier van het Korps Penitentiaire Ambtenaren vandaag, vrijdag 17 maart 2017, in de Ware Tijd. 

Hoewel hij geen betrokkenheid had bij de recente ontvluchting van de 34-jarige verdachte Gerel Palm, is hij ervan overtuigd dat collega's hand- en spandiensten aan hem hebben verleend. De PID is volgens onze zegsman de best beveiligde detentie inrichting in Suriname. Het complex beschikt overigens over camerabeveiliging. De PA betreurt het dat bepaalde collega's zich voor dit soort zaken lenen.

Gevangenisdirecteur Aniel Ramadhin verzekert dat er harde maatregelen zullen worden getroffen, als uit het onderzoek blijkt, dat penitentiaire ambtenaren aan de ontvluchting hebben meegewerkt. Hij zegt dat er zowel intern onderzoek wordt gedaan, als door de politie. Ramadhin wil echter nog niets kwijt over wat er tot nog toe is komen vast te staan uit de onderzoeken. 'Dit is een heel ernstige zaak en door uitlatingen hierover kan het onderzoek vastlopen.' Hij geeft toe dat de inrichting zeer goed beveiligd is, maar durft nog niet te concluderen dat medewerkers hebben meegewerkt. 'Dat moet het onderzoek uitwijzen. Maar, wij sluiten op dit moment niets uit.'

Palm heeft de Nederlandse nationaliteit en was aangehouden voor poging tot moord of poging tot doodslag en overtreding van de vuurwapenwet. Hij zou worden uitgeleverd aan Nederland voor een mislukte liquidatie van twee Antillianen.

De man heeft zondag een penitentiaire ambtenaar verrast door plotseling een vuurwapen tevoorschijn te halen, de ambtenaar onder schot te houden en hem te ontwapenen. De verdachte rende vervolgens naar buiten en stapte in een gereedstaande auto.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen