maandag 20 maart 2017

Openbaar Ministerie uit protest niet aanwezig bij strafzittingen

Ontevredenheid bij OM over weghalen beveiliging bij leden OM en rechters

Minister Van Dijk-Silos niet blij met actie OM, omdat gesprek gepland staat voor dinsdag 21 maart


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten per vandaag, maandag 20 maart 2017, niet naar strafzittingen te gaan. Alle zittingen zijn daarom noodgedwongen door de rechters uitgesteld. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zegt in een reactie op Starnieuws, dat er een conflict is met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Het nieuws is inmiddels ook door De Telegraaf opgemerkt.

Per 15 maart zijn de object- en subjectbeveiliging geheel en in enkele gevallen aanzienlijk afgebouwd. Minister Van Dijk-Silos zegt, dat nog geen enkele beveiliging is weggehaald. Wel worden politieagenten niet meer belast met beveiliging van leden van OM, rechters, oud-presidenten en anderen. Ongeveer 200 agenten zijn ingezet voor beveiliging, wat niet hun taak is.

De minister stelt dat zij geen conflict heeft met de procureur-generaal, immers hij was al voor morgen uitgenodigd voor een gesprek . Baidjnath Panday vindt dat de minister een eenzijdig besluit heeft genomen, waarmee jarenlange voorzieningen voor beveiliging worden teruggedraaid.

Van Dijk-Silos zegt, dat vrijdag een brief naar haar kantoor is gestuurd, terwijl zij onderweg was naar Nickerie. Die brief heeft zij vandaag onder ogen gehad. Daarin werd haar een ultimatum gesteld van 1x24 uur. De kwestie van de beveiliging was eerder onder de aandacht van de minister gebracht door de procureur-generaal. 'Daarom hebben wij een afspraak gemaakt om te praten', zegt de bewindsvrouwe. Zij is dan ook zeer verbaasd, dat het OM overgegaan is tot actie. De minister vindt dat deze kwestie aan de tafel opgelost moet worden.

Officieren van Justitie hebben onderstaande verklaring uitgebracht:

'Per heden 20 maart 2017 hebben de Officieren van Justitie besloten niet aanwezig te zijn ter terechtzitting. De afwezigheid van de zaaksofficier is het gevolg van een gezamenlijk standpunt van de Officieren van Justitie.

Dit standpunt is gebaseerd op het feit, dat er thans een pijnpunt is ontstaan welke maakt dat zij zich ernstig zorgen maken over het al dan niet bestaan van randvoorwaarden die een veilige en verantwoorde beroepsuitoefening garanderen.

Hun bezorgdheid is ter bestemder plekke gedeponeerd. Vanwege de gevoeligheid, de magistratelijke functie die zij bekleden en uit egards naar de verantwoordelijken toe, volstaan zij met deze mededeling.'

0 comments:

Een reactie plaatsen