donderdag 23 maart 2017

Opgestapte president-commissaris EBS Peneux: 'Wij hebben gehandeld conform EBS-statuten'

'Het streven van de Raad was erop gericht om EBS spoedig te zuiveren van corruptieve praktijken'


'Ik wens te benadrukken dat de Raad van Commissarissen geheel volgens de statuten van de NV EBS en goed beargumenteerd tot het besluit is gekomen om de algemeen directeur te schorsen. Dit is geheel in lijn gehandeld met het beleid van de regering om corruptie te bestrijden, zoals aangekondigd tijdens de jaarrede van de president in De Nationale Assemblee.'

Woorden vandaag, donderdag 23 maart 2017, op Starnieuws van de opgestapte president-commissaris van EBS, Patrick Peneux (tweelingbroer van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux).

Hij zegt,zegt dat de Raad van Commissarissen geheel achter het standpunt dat genomen is zal blijven staan. Hij vindt het geweldig dat niemand teruggekomen is op het besluit dat in gezamenlijk overleg is genomen.

'Het streven van de Raad was erop gericht om EBS, die recent nog herhaaldelijk in opspraak is geweest, binnen zo kort mogelijke termijn te zuiveren van corruptieve praktijken en zo het proces van gezondmaking te garanderen. Wij hebben dus op basis van onze verantwoordelijkheid naar de regering en de samenleving en na vele gesprekken met de directeur het besluit genomen', aldus Peneux.

Hij zegt verder nog, dat hij met opgeheven hoofd door het leven gaat.

0 comments:

Een reactie plaatsen