vrijdag 24 maart 2017

Oud-RGB minister Relyveld: 'Er is niets dubieus aan twee afgegeven houtconcessies die nu zijn ingetrokken'

Ergernis bij Relyveld over berichtgeving inzake twee door hem verstrekte houtconcessies

'Misschien zijn mensen niet gewend met het tempo waarmee ik te werk ging'


'Er is niets dubieus aan de manier waarop twee houtconcessies werden uitgegeven kort voor mijn aftreden als minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer', aldus oud-bewindsman Steven Relyveld vandaag, vrijdag 24 maart 2017, in de Ware Tijd.

'Op basis van de Wet Gronduitgifte en de Boswet zijn percelen en concessies verstrekt. Ik heb mij daarom ernstig gestoord aan het bericht, dat de uitgiftes onder dubieuze omstandigheden hebben plaatsvonden.'

Zijn opvolgster Roline Samsoedien heeft de twee concessies van samen achttienduizend hectare ingetrokken. Vooral het korte tijdsbestek vanaf het indienen van de aanvraag tot het moment dat Relyveld zijn handtekening plaatste wekt bevreemding. Ook stelt de bewindsvrouwe, dat de bedrijven die in aanmerking zijn gekomen voor de concessies niet aan alle voorwaarden voldeden. 

Maar, Relyveld weerspreekt dat er iets hapert aan de snelheid van de uitgiftes. 'Misschien zijn mensen niet gewend met het tempo waarmee ik te werk ging. Toen ik in juni 2013 aantrad, vroeg de president mij om twee dingen te doen, namelijk om de achterstanden in aanvragen van zowel gronden als concessies in te lopen en de nieuwe op een efficiënte manier te verstrekken. Ik heb die opdracht opgevolgd.'

Daarnaast ontkent hij dat de bedrijven die in aanmerking voor de houtarealen kwamen niet aan alle voorwaarden voldeden.

0 comments:

Een reactie plaatsen