donderdag 23 maart 2017

Politiebond verliest Kort Geding tegen Staat inzake sporttest

Bond gaat zeer waarschijnlijk in hoger beroep tegen uitspraak

'Vraag of sporttest en rijbewijs als vereiste voor benoeming rechtmatig is, is niet beantwoord'


De Kort Gedingrechter heeft vandaag, donderdag 23 maart 2017, de vordering van de Surinaamse Politiebond (SPB) inzake de sporttest afgewezen. De rechter heeft het verweer van de Staat gegrond verklaard, zo schrijft Starnieuws. 

De bond eiste. dat de sporttest en het in bezit zijn van een rijbewijs als benoembaarheids- of bevorderingsvereiste, moest worden afgeschaft.

Revelino Eijk, woordvoerder van de SPB, zegt in een reactie, dat de rechter geen antwoord gegeven heeft op het inhoudelijke. De materiële verweren zijn niet beoordeeld. 'De bond stelt de vraag of de de sporttest en het hebben van een rijbewijs als benoembaarheidsvereiste rechtmatig zijn of niet. Die vraag staat nog recht overeind', stelt Eijk.

Hij verzekert dat de bond deze zaak niet zal laten voor wat het is. 'We zijn aan het begin van een strijd en die zullen we uitvechten.'

Het bestuur is zich momenteel aan het beraden over de verder te nemen stappen. Eijk zegt dat zodra het bestuur het vonnis in handen heeft en dit heeft doorgenomen er hoger beroep zal worden aangetekend.

0 comments:

Een reactie plaatsen