vrijdag 17 maart 2017

Reactie EBS op afsluiting stroomtoevoer Diakonessenhuis

'Ziekenhuis heeft meerdere aansluitingen met enorme betalingsachterstanden die nimmer zijn afgesloten'


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van de diverse berichten over de afsluiting van het Diakonessenhuis en wenst hierop vandaag, vrijdag 17 maart 2017, als volgt te reageren. 

Sinds kort heeft de EBS haar afsluitbeleid aangescherpt om zodoende haar klanten te stimuleren hun elektriciteitsrekeningen tijdig te voldoen. De EBS heeft namelijk in totaal ongeveer 100 miljoen Surinaamse Dollar aan openstaande rekeningen van haar klanten. Binnen dit afsluitbeleid wordt echter rekening gehouden met sociale instellingen waaronder ziekenhuizen die vanwege hun bedrijfsvoering geen elektriciteit kunnen ontberen.

De kwestie rond de afsluiting van het Diakonessenhuis heeft te maken met twee aansluitingen die bij de EBS geregistreerd staan onder de Surinaamse Stichting Diakonessenarbeid. Deze aansluitingen zijn aangemerkt als klein commercieel, waarvan de rekeningen per kas worden voldaan.

Aangezien er meerdere openstaande rekeningen op deze aansluitingen zijn en er nergens uit viel af te leiden dat deze aansluitingen direct gerelateerd waren aan het ziekenhuis, is na voorafgaande mededeling, besloten de levering van elektriciteit aan deze aansluitingen te staken. Er werd immers vanuit gegaan dat het commerciële activiteiten betrof die op het terrein van het ziekenhuis werden uitgevoerd.

De EBS wenst te benadrukken dat het nimmer haar bedoeling is geweest om het Diakonessenhuis, althans een gedeelte daarvan, af te sluiten. Immers, het ziekenhuis heeft meerdere aansluitingen met enorme betalingsachterstanden bij de EBS die door haar nimmer zijn afgesloten, rekening houdende met het maatschappelijk karakter van deze instelling.

Nadat het voor de EBS duidelijk is geworden, dat de aansluitingen het Diakonessenhuis toebehoorden en daarop enkele poliklinieken zijn aangesloten, zijn de aansluitingen wederom opengesteld en werd de levering van elektriciteit onmiddellijk hervat. Het beddenhuis met haar relevante cruciale afdelingen was door het optreden van de EBS niet in de gevarenzone, aangezien zij normaal van elektriciteit werd voorzien.

De EBS betreurt het gebeurde, doch hoopt zij eveneens dat er spoedig een oplossing wordt aangedragen voor de bij haar openstaande rekeningen van ziekenhuizen en zal zich beijveren om spoedig met de Nationale Ziekenhuisraad hierover in onderhandeling te treden.

0 comments:

Een reactie plaatsen