dinsdag 28 maart 2017

'Regering beslist met FOLS over herwaardering, dat is een verregaande miskenning van leerkrachten'

'Wij gaan dit besluit niet accepteren onder geen enkel beding, wij vinden dat dit niet kan''De regering heeft samen met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) een beslissing genomen ten aanzien van de herwaardering, zonder de vertegenwoordigers van de overige leerkrachten van de ALS (Associatie van Leerkrachten in Suriname) en de BvL (Bond van Leraren)  te betrekken. Dit is een verregaande miskenning van de leerkrachten. Doordat wij wederom niet betrokken zijn geweest bij de besluitvorming, gaan wij dit besluit niet accepteren onder geen enkel beding. Wij vinden dat dit niet kan.'

Dit zegt vakbondsleider Wilgo Valies vandaag, dinsdag 28 maart 2017, in het Dagblad Suriname.

Dit besluit houdt onder andere in, dat de onderwijsgevenden vanaf eind maart 2017 een bezoldiging zullen ontvangen van minimaal Srd 2.402. Dit betekent dat elke onderwijsgevende een opslag krijgt van minstens Srd 500. Die beslissing werd vrijdag genomen door de autoriteiten en de FOLS. De vakbondsleider wenste niet in te gaan op de inhoud van de beslissing van de regering, aangezien zij het fatsoen niet hebben opgebracht om de overige vakbonden te betrekken.

'Dit besluit gaat niet alleen over de leerkrachten die aangesloten zijn bij de FOLS, maar het geldt voor alle leerkrachten. Men probeert de leerkrachten monddood te maken. Deze bedragen zijn dezelfde die eerder zijn vastgesteld. Het zijn geen nieuwe zaken. Er was al sprake van een minimumsalaris van Srd 2.402.'

De leerkrachten hebben op 23 maart 2017 tijdens de algemene ledenvergadering een ultimatum gesteld aan de regering, welke inhield dat de autoriteiten uiterlijk maandag de onderhandelingen dienen voort te zetten met de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname.

'Wij geven de regering de gelegenheid om alsnog met de BvL/ALS te praten om tot consensus te geraken. Als dat niet gebeurt, zullen wij ons beraden.'

Valies beklemtoont, dat de BvL/ALS een belangrijk deel van de leerkrachten vertegenwoordigt. 'Wij hebben bijkans 10.000 leden. En de wijze waarop de regering nu omgaat met de BvL/ALS is onacceptabel.'

Volgens Valies heeft de regering reeds een signaal afgegeven, dat zij de resolutie van 18 februari 2017 niet zal intrekken. Desondanks is het nog niet duidelijk of de vakbonden BvL/ALS het uiterste middel (stakingsrecht) zullen inzetten. 'Dat zal na maandag blijken.'

0 comments:

Een reactie plaatsen