dinsdag 28 maart 2017

Regering gaat trachten veiligheidsgevoel bij samenleving te verhogen...

President Bouterse voert overleg met veiligheidsautoriteiten

'Waar nodig wordt niet geschroomd keihard tegen criminelen op te treden binnen perken van de wet'


De regering zal al haar ten dienste staande middelen gebruiken om het veiligheidsgevoel bij de samenleving te verhogen. President Desi Bouterse heeft gisteravond een speciale vergadering voorgezeten op het presidentieel paleis. De huidige veiligheidssituatie in het algemeen en die van het binnenland in het bijzonder werden besproken, zo laat het Kabinet van de President in een persbericht weten.

Aan deze bijeenkomst hebben deelgenomen vicepresident Ashwin Adhin, de ministers Ronni Benschop van Defensie, Ferdinand Welzijn, ad interim op Justitie en Politie, de raadsadviseurs en veiligheidsautoriteiten.

De vergadering heeft zich gebogen over eventuele oplossingsmodellen die moeten resulteren in verlichting bij de bevolking. De regering is in nauw overleg met de verschillende werkarmen om na te gaan welke strategie verder moet worden uitgewerkt en vervolgens ten uitvoer worden gebracht om het hoofd te kunnen bieden aan de thans heersende situatie.

Om de burgers te beschermen zal er dus waar nodig niet geschroomd worden om keihard tegen criminelen op te treden en wel binnen de perken van de wet, aldus het Kabinet van de President.

Op de gemeenschap wordt het dringende beroep gedaan om mee te werken door continu alert te blijven en alle verdachte gevallen terstond door te geven aan de desbetreffende instanties.

0 comments:

Een reactie plaatsen