donderdag 23 maart 2017

RGB-bewindsvrouwe trekt twee twijfelachtige houtconcessies in

Concessies, groot 18.000 hectare, paar dagen voor aftreden bewindsman Relyveld afgegeven


Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft twee houtconcessies ingetrokken die op twijfelachtige gronden zijn uitgegeven door haar voorganger. Het gaat om concessies van samen 18.000 hectare groot van Suriwood Lumber Company die op 27 januari, enkele dagen voor zijn aftreden, werd uitgegeven door toenmalig minister Steven Relyveld. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 maart 2017.

De op 25 oktober vorig jaar opgerichte Suriwood Lumber Company diende op 7 december een concessieaanvraag in, die op 18 januari dit jaar werd gewijzigd. Relyveld verstrekte de concessie ongeveer tien dagen later.

In de beschikking waarmee ze de concessie intrekt, steltt minister Samsoedien dat is gebleken dat het bedrijf niet aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een houtkapconcesssie. Ook zijn er aanwijzingen, dat medewerkers van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) de bedrijfsplannen hebben geschreven voor bedrijven die kort voor het aftreden van minister Relyveld aan een concessie zijn gekomen.

De Ware Tijd heeft de hand weten te leggen op kwitanties voor forse bedragen die drie bedrijven bij de kassa van de SBB hebben gestort. Tong Seng Woods betaalde op 17 januari dit jaar Srd 112.950 voor 'bosbedrijfsplannen'. Ene Khoesial betaalde op 26 januari 3.000 Amerikaanse dollar voor 'bedrijfsplan van April International NV'. Marian Z. stortte op 25 januari Srd 56.625 onder de omschrijving 'betaling bedrijfsplan'.

Op 19 januari kreeg Tong Seng Woods NV houtconcessies van respectievelijk 23.000 en 36.000 hectare in Sipaliwini. Suriwood Lumber Company kreeg op 27 januari een concessie van 18.000 hectare. Op 27 januari werden aan April International twee concessies in Sipaliwini toegewezen van respectievelijk 8.000 en 10.000 hectare.

0 comments:

Een reactie plaatsen