maandag 27 maart 2017

Sociologe Terborg gaat in de Ware Tijd in op eigen rechter spelen door burgers

'Als geen gevaar dreigt en je gaat toch mishandelen, dan ben je schuldig aan crimineel gedrag'

'Rechtsgevoel burgers wordt aangetast door onbevredigend optreden politie en Justitie'


Het is volgens sociologe Julia Terborg enigszins begrijpelijk, dat burgers bij een brute roofoverval of verkrachting roepen 'Als het mij overkomt, schiet ik die abani gelijk dood'. Ook als iemand geweld gebruikt om zichzelf te verdedigen, is dat voor haar geoorloofd. 'Maar, als er geen gevaar (meer) dreigt en je gaat toch mishandelen, dan ben je zelf schuldig aan crimineel gedrag', zo zegt ze vandaag, maandag 27 maart 2017, in de Ware Tijd. Zij benadrukt, dat dit in een rechtsstaat niet mag en dat verder optreden tegen de verdachte moet worden overgelaten aan de politie. 

Op Facebook worden steeds vaker filmpjes verspreid waarop te zien is dat burgers (betrapte) misdadigers afranselen. Hierover schreef columnist Den Blauwvinger van De Surinaamse Krant op 16 maart jongstleden al een kritische column en de inhoud ervan vindt nu kennelijk gehoor.... 

Terborg durft niet te zeggen of dit inderdaad steeds vaker plaatsvindt. Mocht dit inderdaad toenemen, dan ziet zij het als een gevolg van de teleurstelling van burgers in het optreden van de politie en het rechtssysteem. Deze situatie kan volgens Terborg zorgelijk worden indien de criminaliteit zodanig toeneemt en de bescherming en het optreden van de politie en de justitiële instanties zo onbevredigend is, dat het rechtsgevoel van burgers wordt aangetast.

'Dan kunnen burgers vinden dat ze het recht in eigen hand moeten nemen, omdat daders niet gepakt worden of niet of onvoldoende worden bestraft. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, want het kan resulteren in een wild-west-situatie waar het recht van de sterkste geldt. Dan wordt het geweld in de samenleving alleen maar erger', waarschuwt de sociologe.

Ze zegt dat de politie spoedig met voorlichting moet komen om burgers erop te wijzen dat zij dit gedrag achterwege moeten laten. Behalve dat het verboden is, is het volgens haar ook nog erg gevaarlijk. 'Je weet niet wat je kan overkomen.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen