woensdag 22 maart 2017

Stichting 1 Voor 12 staat stil bij haar 12-jarig bestaan

Twaalf jaren 1 Voor 12: Van cultuurprogramma op tv naar sociale organisatieStichting werkt aan opzetten van een modern resocialisatiecentrum voor jongeren


'Er waren veel ups en downs. Je helpt mensen. Velen zijn dankbaar anderen weer niet. Maar het gevoel dat je hebt kunnen helpen is het beste wat er is', zegt voorzitter Louis Vismale. Het is in 2002 begonnen met het cultureel televisieprogramma KulturuSabi waarbij over diverse culturen in Suriname informatie werd verstrekt. Al gauw bleek het programma een ander karakter te ontwikkelen waarbij binnen alle lagen van de samenleving problemen werden voorgedragen met de bedoeling om tot een oplossing te komen. Dit heeft de basis gelegd, voor het in 2003 starten met het televisieprogramma 1 Voor 12, zo schrijft de stichting in een vandaag, woensdag 22 maart 2017, uitgebracht persbericht.

De slogan vertelt de volle betekenis achter de naam 'Het is nooit te laat'. In 2005 werd de Stichting 1 voor 12 opgericht met als bedoeling om op een duurzame en structurele wijze invulling te geven aan de noden binnen de Surinaamse samenleving.

De stichting heeft in de voorbije jaren enorm veel sociaal werk verzet. Tientallen gezinnen zijn door tussenkomst van 1 voor 12 geholpen aan onderdak waaronder ook gloednieuwe sleutelklare woningen Er zijn honderden oplichtings- en opsporingszaken uitgezonden en opgelost. Door middel van donateurs werden diverse uiteenlopende financiële, materiële en overige zaken aangepakt.

Hulp bieden aan complexe en peperdure medische gevallen is sinds 2010 uitgeroeid tot een van de meest gevraagde diensten binnen de stichting. En op die behoefte is in zekere mate goed ingespeeld. Enkele hoogtepunten daarbij zijn de succesvolle operaties van Juryck Djojopawiro met een zeldzame beenmerg aandoening, kindje Emannie Melvin uit Guyana met uitgegroeide hersenen en nog vele anderen.

'Er zijn mensen die om welke reden dan ook in een dusdanige situatie zijn komen te verkeren dat ze zichzelf niet kunnen helpen. En daar wil mijn organisatie op inspelen.'

Dit jaar zal zijn grootste wens in vervulling gaan. De planning voor het opzetten van een modern resocialisatiecentrum voor jongeren neemt nu duidelijkere vormen aan. Het moet een moderne plek worden waar jongeren vanuit elke probleemsituatie kunnen worden opgevangen, geresocialiseerd en terug in de maatschappij gestuurd kunnen worden.


'We willen deze jongeren die vaak gewoon getraumatiseerd zijn, geen goede opvoeding hebben gehad, mishandeld zijn en geen andere keuze hebben een helpende hand bieden.'

Vismale heeft als vader een ‘extra zwak’ voor kinderen in nood. 'Oudere mensen hebben ook hulp nodig, maar kinderen die zijn helemaal hulpbehoevend want die kunnen echt niet zelf gaan naar instanties om hulp te zoeken.' Door de jaren heen heeft hij vaak meegemaakt, dat er geen opvang instituut is in Suriname waar men die ‘extra aandacht’ kan geven aan zulke kinderen en jongeren.

De organisatie heeft dit jaar nog een aantal jongens tussen de leeftijd 12 en 15 proberen te helpen waarbij een aantal ook nog drugsverslaafd bleken te zijn. 'Het is moeilijk om een kleine jongen te plaatsen in PCS tussen mensen met psychische problemen.' 

Opvang in een meer ‘huiselijke’ sfeer bij een drugs rehabilitatie tehuis bleek ook niet genoeg te zijn. 'Het zijn deze gevallen waar we uit leren. We gaan samen werken met andere organisaties en professionals om een programma samen te stellen die voorziet in een brede behoefte die de problematiek van moeilijke jongeren tot drugsgebruik moeten verhelpen. Het moet een totale resocialisatie zijn.'

Vismale meent, dat het vaak nodig is dat deze jongeren uit hun omgeving worden gehaald om hen andere vaardigheden bij te leren. Om ze te laten zien dat het leven anders kan zijn maar dat ook zij verantwoordelijk kunnen zijn voor hoe leven er in de toekomst uit zal zien. Dat je vader een drugsgebruiker en crimineel is wil niet zeggen dat dit ook jouw toekomst moet zijn. 'We willen ervoor zorgen dat ze uit hun slachtofferrol kunnen komen. We willen dat het traject resulteert in jongeren die weer naar school gaan of een werk vinden.'

0 comments:

Een reactie plaatsen