vrijdag 24 maart 2017

Suriname neemt deel aan VN-vergadering over de positie van de vrouw wereldwijd

Ministerie van BiZa: 'Er is vooruitgang te merken is in de positie van de Surinaamse vrouw'Suriname heeft vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelgenomen aan de 61ste vergadering, the sixty first Commission on the Status of Women (SCW 61), in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, over de positie van vrouwen wereldwijd. Namens Suriname heeft Kitty Sweeb de vergadering toegesproken, zo bericht het ministerie in een donderdag 23 maart 2017 uitgegeven persbericht. 

Zij gaf aan welke stappen zijn ondernomen om de positie van de Surinaamse vrouw te versterken en welke uitdagingen er op dit gebied zijn. Alhoewel er vooruitgang te merken is in de positie van de Surinaamse vrouw, zijn er nog steeds uitdagingen die weggewerkt moeten worden. Zo is te merken dat er opleidingsmogelijkheden zijn gecreëerd voor vrouwen die de school vroeg hebben verlaten, met name in rurale gebieden, maar deze vrouwen kiezen steeds traditionele beroepsopleidingen, waardoor er nog sprake is van segregatie op de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek in 2012 blijkt, dat werkgelegenheid onder vrouwen is toegenomen met zes procent in de acht jaar daarvoor. Maar, voor dezelfde periode is werkgelegenheid onder mannen toegenomen met vijftien procent.

Kleinondernemerschap van vrouwen is één van de gebieden waarop Suriname het goed doet. Er zijn ook meer financierings- en afzetmogelijkheden in de afgelopen periode gecreëerd.

Verder is geweld op basis van het geslacht een andere uitdaging die uit de weg gewerkt moet worden.
De vergadering was het met elkaar eens dat dit kan worden verminderd door de economische positie van vrouwen te versterken. Onlangs werd het project ‘Strategies to Combat Intimate Partner Violence’ gelanceerd in rurale gebieden, waar ook veel vrouwen en meisjes geweld ervaren.

Het ontbreken van cruciale data om beleid uit te stippelen blijft een grote uitdaging. Daarom is het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van BiZa in januari 2017 gestart met het pilotproject Caricom Gender Equality Indicators (Caricom-GEI). De statistieken verkregen uit dit onderzoek zullen onder meer worden gebruikt voor het formuleren van het genderbeleid 2017-2021.

Het beleidsgebied gender is één van de prioriteitsgebieden van minister Mike Noersalim van BiZa en staat erg hoog op zijn agenda. De bewindsman zal daarom ook aanwezig zijn tijdens een wandelloop, die op 24 maart wordt gehouden. Met de organisatie van diverse activiteiten rond 25 maart – in het kader van de maandelijkse Orange Day – brengt BiZa bewustwording onder de samenleving over het uitbannen van geweld tegen vrouwen.

0 comments:

Een reactie plaatsen