vrijdag 24 maart 2017

Van Dijk-Silos: 'Uit brief Hof van Justitie blijkt dat vertrouwen in mij niet is opgezegd'

Oud-bewindsvrouwe brengt brief van het Hof van Justitie naar buiten


Jennifer van Dijk-Silos, ex-minister van Justitie en Politie, vindt dat de samenleving recht heeft om inzage te hebben in de brief van het Hof van Justitie aan haar. Nergens uit het schrijven blijkt, dat de rechterlijke macht het vertrouwen in haar had opgezegd. Zij heeft eerder aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van de inhoud, totdat zij de brief tijdens een onderhoud met president Desi Bouterse onder ogen kreeg. Het Hof van Justitie heeft de president en de minister, inhoudelijk een identieke brief geschreven. 

'Na rijp beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat communicatie en samenwerking met u geen effect sorteren in de verbetering van de dienstverlening van de rechterlijke organisatie en de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en uiteindelijk het belang van de rechtzoekende niet dienen. Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat het noodzakelijk is dat in deze verbetering komt', schrijft het Hof van Justitie (zie onderaan).

Van Dijk-Silos zegt vanochtend, vrijdag 24 maart 2017, op Starnieuws, dat uit voren gaande alinea duidelijk blijkt dat het Hof verbetering van de communicatie wilde. De president had haar gezegd, dat het Hof het vertrouwen in de minister had opgezegd. 'Maar, dat staat niet in de brief, dus er zijn andere zaken die een rol gespeeld hebben', aldus Van Dijk-Silos.

Zij heeft tijdens het onderhoud met Bouterse de inhoud van de brief ontkracht. Bovendien heeft de president met het Hof, de procureur-generaal en raadsadviseurs, overleg gepleegd, maar haar mening niet gevraagd over de brief. Zij heeft zich niet kunnen verweren, want in het onderhoud had de president zijn standpunt al bepaald en haar gevraagd te bedanken als minister. Van Dijk-Silos stelde dat zij dan maar bedankt moest worden, want op basis van de brief was ze niet van plan een bedankbrief te schrijven.

Inmiddels is haar eervol ontslag verleend door de president.

Het Hof deelde de minister mee, dat de president in kennis is gesteld van zaken met het doel om op structurele wijze verbetering te brengen in het overleg evenals in de besluitvorming over beleids- en operationele aangelegenheden over de rechterlijke organisatie en de rechterlijke macht met rechtspraak belast. Het schrijven, gedateerd 16 maart, werd echter pas op 20 maart op het ministerie bezorgd. De bewindsvrouwe was die dag in de Raad van Ministers en heeft pas op 21 maart inzage gekregen in de brief, nadat zij al was bedankt door de president. Dit blijkt ook uit de agenda van inkomen stukken op het ministerie, zo schrijft Starnieuws.

(Met dank aan Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen