maandag 27 maart 2017

'Verhoging brandstofprijs leidt tot stijging prijzen andere producten en beïnvloedt koopkracht burger'

Voorzitster Jankie van SSEB wil betrokken worden bij vaststelling brandstofprijzen


'Elke verhoging van de brandstofprijs aan de pomp leidt ertoe dat andere prijzen ook omhooggaan en dat de koopkracht wordt beïnvloed', zegt de voorzitster van de Service Station Exploitanten Bond (SSEB), Sirodjenie Jankie, vandaag, maandag 27 maart 2017, in de Ware Tijd, in reactie op op weer een mogelijke aanpassing van de brandstofprijs. 

De mededeling van minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, als zou het om een minimale verhoging gaan, is volgens haar 'een zeer relatief begrip, omdat het niet van toepassing is op elke portemonnee'.

Volgens de SSEB-voorzitter weet de regering nu al wat de nieuwe prijs zal zijn die door de oliemaatschappijen zal worden gevraagd. De uiteindelijke prijs hangt volledig af van de hoogte van de government take. Dus wat de regering zelf verdient aan de inkoop van brandstof bij de oliemaatschappijen.

Welzijn heeft aangekondigd dat de regering nu een vast bedrag wil. Dit betekent dat de werkelijke verhoging hoe dan ook op de consument zal worden afgewenteld, of de regering moet inleveren. Dit komt erop neer, dat haar aandeel niet wordt betaald door de oliemaatschappijen bij het inkopen van brandstof, maar door de consument bij het kopen van het product bij de pomp. Het zijn de servicestation houders die dan aan de regering haar aandeel zullen moeten afdragen.

Jankie vindt dat bij het vaststellen van de pompprijs voortaan ook haar organisatie betrokken moet worden. 'Nu wachten wij net als de consument ook in spanning af op wat er zal gebeuren. Voor ons betekent een verhoging simpelweg dat we het product duurder moeten inkopen. Net als de consument moeten wij meer geld neertellen, maar onze winstmarge is in twee jaar niet meer verhoogd. Dit gebeurt, terwijl de prijzen van alle andere bijproducten ook omhoog zijn gegaan.'

Ze zegt verder, dat de bond nu wel behoefte heeft aan het verhogen van zijn winstmarge, wat dan weer invloed kan hebben op het bepalen van de pompprijs.

0 comments:

Een reactie plaatsen