vrijdag 31 maart 2017

Vicepresident Adhin bevestigt herinvoering Motorrijtuigenbelasting

Minister Hoefdraad weer niet in Assemblee aanwezig vanwege verblijf in Washington


Vicepresident Ashwin Adhin heeft in De Nationale Assemblee bevestigd, dat de motorrijtuigenbelasting opnieuw zal worden ingevoerd. De inkomsten voor de staatskas worden verhoogd en zullen aangewend worden voor de publieke dienstverlening en kapitaalinvesteringen in onder andere verkeersinfrastructuur en het wegennet. Dit bericht Starnieuws vrijdag 31 maart 2017. 

Adhin, die namens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vragen beantwoordde, zei dat weggebruikers mede investeren in veilig verkeer en goede wegen. Daarbij is de belasting progressief, dat wil zeggen dat de zware voertuigen meer belasting zullen betalen.

Hoefdraad is in Washington voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Op vragen over de financiële situatie zei de vicepresident namens de minister dat de regering macro-economisch beleid voert dat stabiliserend werkt, de economische groei bevordert en de deviezeninkomsten van het land vergroot. De regering geeft aan de Centrale Bank van Suriname het mandaat om toezicht op de koersontwikkeling te houden en de deviezenvoorraad op te bouwen. De Centrale Bank draagt er zorg voor dat zij het gereedschap binnenshuis heeft dat nodig is voor het stabiliseren van de koers.

Gewezen werd op de groei van de deviezenreserve die rond de 390 miljoen Amerikaanse dollar ligt. De valutakoersen zijn stabiel op dit moment.

0 comments:

Een reactie plaatsen