donderdag 23 maart 2017

Zaak OM Curaçao tegen George afgedaan

'Geen feitelijke grondslag voor bewering dat OM journalisten betaalt voor naar buiten brengen info' 


Het Gerecht heeft woensdag uitspraak gedaan in de rectificatiezaak tussen het Land Curaçao/Openbaar Ministerie (OM) en Norbert George. De rechter heeft in zijn vonnis overwogen, dat in de pers al uitgebreid aandacht is besteed aan het feit dat de rechter van oordeel was dat er geen feitelijke grondslag is voor George zijn bewering dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt voor het naar buiten brengen van informatie. Dit meldt het OM donderdag 23 maart 2017.

De rechter oordeelt voorts dat vrijwel niemand, althans vrijwel niemand van de mensen die deze kwestie gevolgd hebben en/of openstaan voor objectiviteit, op basis van de gewraakte Facebook-berichten van George nog voor waar zal aannemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt 'pa saka informashon'.

Daarnaast overweegt de rechter. dat ook George ter zitting van 7 maart 2017 heeft gezegd dat hij, hoewel hij afgaand op wat hij eerder vernam aanvankelijk anders meende en mocht menen, er inmiddels van uitgaat dat het Openbaar Ministerie geen betalingen doet aan journalisten om nieuws naar buiten te brengen. Daarmee heeft de door het Land/OM gewenste rectificatie volgens de rechter plaatsgevonden en is er geen reden meer de dwangsom te verhogen.

Naar het oordeel van het gerecht heeft het OM gekregen wat het wilde – en wat gerechtvaardigd was – namelijk de door de rechter en inmiddels ook ter zitting door George geuite vaststelling dat er geen grond is aan te nemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt om informatie naar buiten te brengen.

Met deze uitspraak acht het Openbaar Ministerie de onjuistheid van de beweringen van George in voldoende mate vastgesteld en gerectificeerd en is deze kwestie daarmee voor het Openbaar Ministerie afgedaan.

0 comments:

Een reactie plaatsen