dinsdag 25 april 2017

Den Blauwvinger: Eugene noodgedwongen door het stof

COLUMN: Spijtbetuiging bewindsman mosterd na de maaltijd als van een koe van zondag...

Opgewonden standje weet zich amper in ministerieel gareel te houden


Eugene ging dan toch, eindelijk, door het stof.
Dagen na zijn gewraakte uitspraken.
Dagen na door Jan en Alleman gespuwde kritiek.
Hij sprak Chinezen toe in Sranantongo tijdens een rouwdienst voor een vader en zijn zoon die omkwamen in hun door overvallers in brand gestoken supermarkt ergens in het binnenland.
Eugene pleitte voor een wetsaanvulling.
Neem het recht in eigen hand als 'snesi's', dat was – kort weergegeven – zijn boodschap.
Schiet gewoon een – potentiële – overvaller neer.
Schiet gewoon een – potentiële – overvaller dood.

Want, dààr kwam het gewoon op neer.
Een harde boodschap, zo zei hij zelf.
Een ongenuanceerde boodschap.
Een minister onwaardige boodschap.
Het recht in eigen hand nemen?
Waar ligt de grens?
Wist die Van der San wat hij zei?
Natuurlijk, de man staat bekend om zijn scherpe, met arrogantie doorspekte ongenuanceerde teksten, kritieken, enzovoorts.
Natuurlijk, op reacties kon gewacht worden.

VHP-voorzitter Santokhi: 'Van der San is minister geworden om als machtsinstrument op te treden voor de regering. Hij wil machts- en geweldinstrumenten inzetten tegen burgers.'
En nog steviger: 'Ik vind dat de minister heel onverantwoordelijk is geweest. Hij heeft met zijn uitspraak laten zien, dat wij inderdaad gaan naar een dictatoriale staat, voor zover wij dat niet zijn. We gaan richting Venezuela.'

En natuurlijk moest Van der San als-de-wiedeweerga reageren op de zijn bekende ongenuanceerde wijze: 'Blijkbaar verdedigt meneer Santokhi de mensen die hij betaalt om te roven in dit land'

Marten Schalkwijk: 'Eugene van der San moet kennelijk nog wennen dat hij thans minister is, die geacht wordt om steeds weloverwogen zijn woorden te kiezen en rust uit te stralen. Zijn reactie op uitlatingen van Santokhi komen niet weloverwogen over en stralen geen rust uit, integendeel zit er een botte ongenuanceerde beschuldiging in (nl. dat Santokhi mensen zou betalen om te roven) met duidelijk racistische ondertonen (de VHP-voorzitter zou indertijd een maatregel genomen hebben om marrons dood te schieten). Geen van beide beschuldigingen is onderbouwd.'

En toen kwam de minister met zijn vermeende publieke spijtbetuiging:

'Bij de rouwplechtigheid van twee omgekomen Chinese winkeliers, op dinsdag jl. in de Chinese school op de hoek van de Dr. Sophie Redmond-en Wanicastraat, heb ik in de hoedanigheid van minister van Justitie en Politie, tijdens de betuiging van mijn medeleven aan de familie en de Chinese gemeenschap in het Sranantongo enkele uitspraken gedaan, die ik als minister niet had mogen doen.'

Een spijtbetuiging niet vanuit zijn hart, maar op instigatie van hogerhand, toch?
Van der San en spijt? Water en vuur.

Partijgenoot van Santokhi en Assembleelid Jogi kon een reactie niet laten: 'Deze minister moet zich bezinnen over de woorden, articulatie en de taal die hij gebruikt, want dit geeft aan dat hij niet in staat is om de verantwoordelijkheden te dragen. Een minister van Justitie en Politie behoort een technocraat te zijn; iemand die strategisch te werk gaat.'

En natuurlijk moest Van der San weer als-de-wiedeweerga reageren op de zijn bekende ongenuanceerde wijze: 'Mijn zelfcorrectie is ontstaan door mijn vorming en beschaving. Hoewel het niet de politicus Jogi is die bepaalt wanneer een minister zijn of haar portefeuille moet teruggeven, wil ik voor de duidelijkheid aan hem meegeven, dat teruggeven of neerleggen voor mij geen enkel probleem zal opleveren omdat ik niet om eigen belang maar om landsbelang deze politieke functie heb geaccepteerd.'

Maar, wanneer Van der San gevormd en beschaafd zou zijn, dan had hij in eerste instantie niet zijn gewraakte uitspraken moeten doen.
Die uitspraken waren verre van gevormd en beschaafd.
Integendeel, die uitspraken waren ondoordacht, gewoon dom.
Denk in het vervolg in uw rol van minister als minister en niet als een koe van zondag.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 april 2017
Amsterdam-Paramaribo

'Leiding geven'; Alphons Levens

Leiding geven


Heeft de protestaktie
een vijfkoppige leiding
en geen éénhoofdige,
moeten de vijf koppen wel
als één hoofd leiding geven!

Want, springt er één kop
uit aanstellerij uit de band
of provoceert hij uit geldingsdrang
onnodig de gewapende machten,
is de totale massa weer in gevaar.

Alphons Levens,
22 april 2017.

Onderwijssamenwerking hoog op agenda Belgische onderwijsmissie

Minister Peneux wil dat IOL officieel wordt verheven tot HBO-opleiding

(Bron foto: MinOWC)

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) ontvangt deze week een Belgische missie, van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, voor het verbreden van de samenwerking. Aan het hoofd van de buitenlandse missie staat minister van Financiën en Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking mede belast met Onderwijs, Guy Vanhengel, zo bericht het ministerie vandaag, 25 april 2017, in een persbericht. 

Het hoofdonderwerp van de uitwisseling zijn de cultuurovereenkomsten tussen beide landen en samenwerking op het gebied van Onderwijsontwikkeling.

'De diversiteit in de samenleving van beide landen is groot. Er gaan kinderen naar school die thuis geen Nederlands spreken, terwijl het wel de instructietaal op school is. We kunnen van elkaar leren hoe hiermee om te gaan', zegt minister Vanhengel gisteren bij de eerste ontmoeting in het ministerie.

Suriname heeft volgens Vanhengel al jarenlange ervaring in het onderwijzen van kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. België zit zelf middenin het proces deze kinderen zo effectief mogelijk onderwijs aan te bieden.

Minister Peneux bracht bij een eerder bezoek aan Brussel de overeenkomsten ter sprake tijdens een conferentie. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven aan de uitbreiding van de samenwerking op het gebied van cultuur en onderwijs met name curriculum ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten, wetenschap en ondersteuning aan opleidingen voor Hoger Onderwijs.

Via de Vlaamse Inter Universitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) heeft het MinOWC al een jarenlange samenwerking. De VVOB concentreert zich voornamelijk op het professionaliseren van de Pendagogische Instituten terwijl VLIR onderwijskundigen op academisch nivo opleidt in samenwerking met de Universiteit van Suriname.

De focus bij deze missie aan Suriname is meer gericht op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Minister Peneux wil dat het instituut officieel wordt verheven tot HBO-opleiding en de Bachelors/Master structuur wordt toegepast. In dat veld heeft Brussel veel ervaring. Vanhengel ziet graag dat het IOL in contact treed met de Erasmus Hogeschool voor de nodige ondersteuning.

Ook op het gebied van curriculum ontwikkeling is er wederzijds belangstelling tot samenwerking. Dat België leerdoelen per regio (per district) bepaalt voor onderwijs, dus sterk context gebonden werkt, is iets dat Suriname volgens Peneux kan overnemen. Hierbij zou het niet moeten uitmaken welke methode wordt gebruikt bij het behalen van de doelen. BEIP (Basic Education Improvement Program), die belast is met de verbetering van het basisonderwijs zal deze intentie verder uitwerken samen met minister Vanhengel en team.

'Bij deze samenwerking gaat het niet om veel geld die er gestopt moet worden in deze samenwerking. We streven voornamelijk duurzame samenwerking na, met kwaliteitsverbetering als doel', benadrukt Peneux. 'We willen elk vanuit onze eigen kracht werken om er beide beter van te worden', vult minister Vanhengel aan.

Het bezoek duurt tot en met donderdag 27 april 2017. Op het programma staan onder meer lezingen, bezoeken aan Marowijne en Saramacca.

Dit bericht de krant Metro in België vandaag, op gezag van het persbureau Belga:

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel op werkbezoek in Suriname

Een elfkoppige delegatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel, onder leiding van Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld), brengt deze week een werkbezoek aan Suriname. De regering van de Zuid-Amerikaanse republiek wil nauwer met ons land samenwerken op vlak van onderwijs en cultuur. Daarnaast staat ook de ondertekening van twee stedenbanden op de agenda. Als voormalige kolonie van Nederland heeft ook Suriname het Nederlands als officiële taal. Naast het Nederlands wordt door de verschillende bevolkingsgroepen in de dagelijkse omgang nog een grote verscheidenheid aan andere talen gesproken. Veel schoolkinderen spreken thuis dus geen Nederlands.
“Suriname en België kunnen van elkaar leren hoe kinderen die thuis geen Nederlands spreken, toch zo effectief mogelijk kunnen worden onderwezen”, zegt Vanhengel in een persbericht, afkomstig van het ministerie van Onderwijs in Suriname.
Afgelopen maandag bracht Vanhengel al een beleefdheidsbezoek aan Robert Peneux, de Surinaamse minister van Onderwijs. Die sprak de hoop uit met Belgische hulp de lerarenopleiding in hoofdstad Paramaribo te kunnen moderniseren. Vanhengel zei daarin een rol weggelegd te zien voor de Erasmushogeschool in Brussel.
Ons land zet zich overigens al verscheidene jaren in voor kwaliteitsverbetering van het Surinaamse onderwijs. Zo is er in Paramaribo een permanente missie van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB).
De VGC had de voorbije twee dagen ook al een ontmoeting met het Surinaamse parlement en bezocht scholen en overheidsinstellingen in het district Marowijne. De missie wordt woensdag afgesloten met een bezoek aan het district Saramacca.

Nieuw gerechtsgebouw in Paramaribo na zeven jaren opgeleverd...

Hof van Justitie Strafzaken, Kantongerecht, het rechter-commissariaat en de Krijgsraad in nieuw gebouw 


Zeven jaar na de eerste steenlegging is de Griffie der Kantongerechten aan de Mgr. Wulfinghstraat n Paramaribo vandaag, dinsdag 25 april 2017, opgeleverd (zie foto - Bron: ministerie van Justitie en Politie). Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, zei dat een lang gekoesterde wens na zeventien jaar in vervulling is gegaan, zo schrijft Starnieuws. 

In 2001 was het enige Kantongerechtsgebouw grotendeels in vlammen opgegaan. Het was een klap voor het toch nog al moeizaam functionerende rechtssysteem in Suriname.

Rasoelbaks stelde heel blij te zijn met het nieuwe moderne gebouw en gaf aan in dit gebouw ondergebracht zullen worden het Hof Justitie Strafzaken, het Kantongerecht, het rechter-commissariaat en de Krijgsraad. Rasoelbaks draagt het gebouw op aan de rechtvaardige opperrechter.
De minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, haalde aan dat hij in een rijdende trein is gestapt en kon alleen zijn felicitaties uitbrengen. Zijn vier voorgangers hebben ook hun bijdrage geleverd aan het realiseren van dit bouwproject. Verder bedankte de bewindsman zijn collega minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, voor zijn doorzettingsvermogen en daadkracht en alle overige personen en instanties voor alle bijdrage en inzet aan het mooie gebouw.

De sleutels van het gebouw zijn door Imran Ajoeb van het aannemingsbedrijf Twahier Ajoeb N.V. aan de vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie overhandigd en vervolgens aan minister Van der San en de waarnemend president van het Hof.

Eis 12 maanden cel tegen hoofdinspecteur van politie voor onder meer verduistering

Rakijo ook verdacht van verduistering boetegelden en in beslag genomen goederen


Tegen Robert Rakijo, hoofdinspecteur van politie, heeft het Openbaar Ministerie twaalf maanden gevangenisstraf geëist waarvan één maand voorwaardelijk net een proeftijd van drie jaar. Hij wordt onder andere verdacht van verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verduistering van staatseigendom en in beslag genomen goederen, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 25 april 2017.

De Officier van Justitie voerde aan, dat een benadeelde verklaard heeft, dat hij zijn boetegeld betaald had. De verdachte eiste echter Srd 10.000 van de benadeelde, zodat hij in vrijheid gesteld kon worden. Eerder had Rakijo hem een bedrag van Srd 3.000 gevraagd. De man weigerde om deze bedragen neer te tellen en werd vier dagen daarna in vrijheid gesteld door een hulpofficier van Justitie.

In een ander geval had de politie garnalen en vis in beslag genomen. Het ging om dertien emmers garnalen. Het betreffende politiedossier is nooit opgestuurd naar het Parket. Er werd een proces-verbaal opgemaakt waarin opgenomen was, dat de garnalen bedorven waren en in de rivier gedumpt waren, terwijl ze in werkelijkheid verkocht waren. Een getuige had verklaard, dat hij tot twee keren toe garnalen bij Rakijo gekocht had. Per emmer betaalde hij 100 Amerikaanse dollar en vervolgens werd de prijs verhoogd naar 300. Er werd een vals proces-verbaal opgemaakt door een agent in opdracht van Rakijo.

Bij de rechter-commissaris heeft de politieman de feiten bekend. Rakijo beweerde toen, dat aan hem voorgehouden werd dat de garnalen bedorven waren. In het proces-verbaal bevindt zich informatie over een storting van Srd 20.000. Dit bedrag had de getuige van Rakijo ontvangen.

Vervolgens vond de officiële overdracht van Rakijo als gewezen commandant Regio West plaats. Hoofdinspecteur Wiedjaikoemar Oedit nam het roer over. Bij de overdacht zou Rakijo geen stortingen en het desbetreffende dossier overhandigd hebben.

Na alles opgesomd te hebben, gaf de Officier van Justitie aan dat ze tot het wettig en overtuigend bewijs was gekomen. Rakijo had eerder aangegeven dat er een scenario tegen hem is opgezet.

Op 8 mei komt advocaat Irvin Kanhai, die de verdachte juridisch bijstaat, aan het woord.

Kritiek op amicale omgang premier Pisas op Curaçao met gedetineerden SDKK

Foto's van bezoek wekken verbazing en verontwaardiging op social media


Premier Gilmar Pisas, die ook de functie van minister van Justitie vervult, heeft een bezoek gebracht aan de SDKK-gevangenis, Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (zie foto's - Bron: regering Curaçao), om poolshoogte te nemen van de situatie voor zowel de gevangenen als voor de bewakers. 

Omdat hij iemand is die overal voor open staat, heeft Pisas naar verschillende punten geluisterd die naar voren werden gebracht door gevangenen en bewakers, om zo te komen tot een beter functioneren van de gevangenis als geheel, zo bericht het Persbureau Curacao vandaag,dinsdag 25 april 2017.

Op social media is echter veel kritiek te lezen op de wijze waarop Pisas op de foto’s staat, zeer amicaal met de gevangenen.

Pisas is door oud-premier Gerrit Schotte naar voren geschoven als premier nadat kabinet Koeiman de meerderheid in het parlement verloor.Organisatie protestmanifestatie sleept Staat Suriname in Kort Geding voor rechter

Verontwaardiging over beknotting grondrechten door verbod op toegang tot Onafhankelijkheidsplein


De organisatie van de protestmanifestatie van vanochtend, dinsdag 25 april 2017, zal morgen een Kort Geding aanhangig maken tegen de Staat Suriname. De organisatie voelt zich beknot in de uitoefening van de grondrechten, aangezien er geen vergunning is gegeven om van het Kerkplein naar het Onafhankelijkheidsplein te lopen. De route is anders ingevuld door districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. Dit bericht Starnieuws.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, heeft meegedeeld dat er duidelijkheid moet komen in deze kwestie. Daarom wordt de zaak voorgelegd aan de rechter.

Intussen maakt de organisatie zich op om ook in Nickerie actie te gaan voeren. De eisen die gesteld zijn aan de regering blijven rechtovereind staan. De verhoogde brandstofprijs moet worden teruggedraaid en er moet een halt worden toegeroepen aan de armoede.

In een brief aan president Desi Bouterse is gevraagd om de beknotting van het recht op vreedzame betoging terug te draaien. Een kopie van dit schrijven is vandaag overhandigd aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons.

De actie werd begeleid door de politie, terwijl de Mobiele Eenheid opgesteld stond bij De Nationale Assemblee.

Dit bericht De Telegraaf dinsdagavond 25 april 2017, Nederlandse tijd, op haar website:


Eerder deze maand gingen ook al veel demonstranten de straat op.
Eerder deze maand gingen ook al veel demonstranten de straat op.
Foto: ANP

Weer duizenden Surinamers in protest

19 min geleden
PARAMARIBO - Opnieuw zijn dinsdag duizenden Surinamers de straat opgegaan om hun boosheid over het beleid van de regering van Desi Bouterse te uiten. De opkomst was een stuk groter dan vorige week dinsdag, toen arresteerde de Mobiele Eenheid (ME) hardhandig enkele actieleiders. De demonstratie verliep dinsdag zonder geweld. De ME was wel aanwezig, maar trad niet op.
  De actievoerders hadden deze keer wel een vergunning aangevraagd voor het houden van de demonstratie. Vorige week was het ontbreken van vergunning een aanleiding voor de politie om actieleiders hard aan te pakken. Niet alle actieleiders waren het eens met de vergunningaanvraag omdat zij vinden dat het een grondrecht is om te mogen protesteren.
  De protesten hebben als doel de regering te dwingen een ander beleid te voeren zodat de groeiende armoede gestopt wordt. De financiële crisis in het land is ontstaan door dalende prijzen van grondstoffen zoals olie en goud, maar ook corruptie en slecht financieel beheer zijn oorzaken.

  Johan Cruijff op postzegels Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  FXDC-Post eerst Cruijff vanwege 20-jarig bestaan Cruyff Foundation


  Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Cruyff Foundation brengt FXDC-Post drie unieke postzegels van voetballegende Johan Cruijff uit voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 'Drie kleurrijke postzegels met portretten uit drie verschillende periodes uit zijn succesvolle carrière', aldus FXDC-Post in het Antilliaans Dagblad van vandaag, dinsdag 25 april 2017.

  De Johan Cruijff-postzegels verschijnen op zijn geboortedag, vandaag 25 april.

  De vorig jaar overleden Cruijff wordt gezien als een van de grootste voetballers aller tijden. Zo won hij maar liefst drie keer de Gouden Bal en werd hij in 1999 verkozen tot Europees Speler van de Eeuw.

  Na zijn afscheid als speler in 1984 bleef Cruijff actief binnen de voetbalwereld als succesvol coach. Ook richtte hij de Cruyff Foundation op, met als doel de jeugd meer in beweging te brengen.

  'Het lijkt alsof de minister de zaak niet serieus neemt'

  Minister Córdoba weer afwezig bij overleg met vakbond Sebi en Fundashon Kas Popular


  Minister Jaime Córdoba van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning en tevens bewindsman voor Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn is gistermiddag weer niet op komen dagen bij een gepland overleg met vakbond Sebi en Fundashon Kas Popular over zijn voorgenomen overdracht van de volkswoningen aan de huurders, zegt voorzitter Edward St Jacobs van Sebi vandaag, dinsdag 25 april 2017, in het Antilliaans Dagblad.

  'Ik probeer optimistisch te blijven en hoop dat Córdoba vandaag of morgen alsnog met ons praat, maar dat moeten wij nog zien. Het lijkt alsof de minister de zaak niet serieus neemt. In het overleg van gisteren waren twee medewerkers van Córdoba aanwezig maar zij zijn niet bevoegd om beslissingen te nemen. Als dit zo doorgaat sluiten wij acties niet uit', aldus de voorzitter van de vakbond.

  Weer vergadering Staten Curaçao in afwezigheid oppositie

  Ondernemer Gois: 'Van poep moet je wegblijven, Schotte is een kakkerlak'


  De Staten hebben gisteren opnieuw zonder oppositie vergaderd. De meerderheid van 12 behandelde volgens de agenda het rapport van de commissie-Wiel over de gebeurtenissen op 4 januari, toen de vergadering over de geloofsbrieven van zeven nieuwe Statenleden uit de hand liep, zo schrijft vandaag, dinsdag 25 april 2017, het Antilliaans Dagblad.

  Het merendeel van de spreektijd ging over de verkiezingen van aanstaande vrijdag. Opvallend was de beschuldiging van MFK-leider Gerrit Schotte aan het adres van PAR, dat er stemmen gekocht worden.

  Ondernemer Joel Gois van Goisco zou zijn personeel 500 gulden extra salaris bieden als zij bewijzen op de PAR te stemmen. Gois reageert kort op de aantijging: 'Van poep moet je wegblijven. Schotte is een kakkerlak. Ik ga hem wel 500 gulden brengen wanneer hij in de gevangenis zit.' Schotte moet binnenkort voorkomen in hoger beroep in de zaak Babel over ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. In eerste aanleg is hij veroordeeld tot drie jaar cel.

  Door premier Pisas, Curaçao, toegezegde sponsoring voor sporttenues en vervoersmiddelen Immigratiebeambten gaat niet door

  Geen aanvraag ingediend bij interne commissie onder beheer Crimefonds


  De onlangs door premier Gilmar ‘Pik’ Pisas toegezegde sponsoring van sporttenues voor jongeren en aankoop van vervoersmiddelen voor Immigratiebeambten kan niet worden voldaan. Er is hiervoor geen aanvraag ingediend bij de interne commissie die het Crimefonds beheert, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 25 april 2017.

  De premier kondigde op 31 maart jongstleden tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers aan twee keer 100.000 gulden aan te wenden voor sporttenues en -materiaal. En te investeren in onder meer de aanschaf van surveillancewagens voor de Immigratiedienst. De begunstigden waren uitgenodigd om de gift symbolisch in Fòrti in ontvangst te komen nemen.

  Samen met de minister van Soaw, Jaime Córdoba, poseerde Pisas met enkele jonge sporters die zojuist een groot bord hadden ontvangen met als opschrift: ‘minister van Justitie Gilmar S. Pisas stelt 100.000 Naf beschikbaar voor de aanschaf van sporttenues voor de jeugd van Curaçao’. Een dag eerder, op 30 maart, ontsloeg premier Pisas de uit drie leden bestaande externe commissie die adviseert over en toezicht houdt op uitgaven uit het Crimefonds.

  (Met dank aan Yves Guillaume Cooper)

  Weer twee doden bij anti-Maduro demonstraties in Venezuela

  'Met hem hebben we honger, ik kan al zestien maanden geen melk vinden voor mijn baby'  Bij demonstraties in Venezuela zijn gisteren volgens het parket opnieuw twee mensen omgekomen. Dat brengt het dodental sinds de start van de protesten begin april tegen de socialistische president Nicolas Maduro op 23, zo meldt vandaag, dinsdag 25 april 2017, het Franse persbureau AFP.

  'Ik kan de dood van twee mannen tijdens demonstraties in Barinas en Merida bevestigen', aldus een bron bij het parket, die niet zei of het ging om voor- of tegenstanders van Maduro. De slachtoffers zijn twee mannen van 42 en 54 jaar, en volgens het parket vielen er daarnaast ook zeven gewonden. 

  Tegenstanders blokkeerden gisteren de belangrijkste wegen in het land, om het vertrek van Maduro en vervroegde verkiezingen te eisen. In de hoofdstad Caracas installeerden tienduizenden manifestanten zich op de toegangsweg naar de stad. De hinder bleef echter beperkt, omdat mensen gebruik maakten van secundaire wegen of zich al verplaatst hadden voor de start van de blokkades.

  'Wij blokkeren de wegen zodat Maduro begrijpt dat hij moet vertrekken. Met hem hebben we honger. Ik kan al zestien maanden geen melk vinden voor mijn baby', zo zei een deelnemende huisvrouw van 41 jaar.

  De economie van het olierijke land is ingestort door de daling van de prijs van ruwe olie. De meeste voedingsmiddelen en medicijnen zijn er niet te verkrijgen, en de prijzen zijn enorm gestegen. De oppositie acht Maduro verantwoordelijk voor de lamentabele toestand van het land.

  De protesten tegen Maduro begonnen begin april, toen het Hooggerechtshof de macht van het door de oppositie gedomineerde parlement kort overnam. Ook Maduro’s aanhangers trekken regelmatig de straat op om hem te steunen. Er vielen al 23 doden bij confrontaties tussen betogers en de ordetroepen. Zaterdag werden in het hele land stille marsen georganiseerd, om de slachtoffers te herdenken.

  Tientallen zwaarbewapende personen in Paraguay overvallen geldtransportbedrijf bij grens met Brazilië

  Paraguayaanse agenten spreken van de overval van de eeuw


  Met vuurwapens en granaten werden ook het hoofdbureau van de politie en het kantoor van de regionale overheid aangevallen


  Tientallen zwaarbewapende criminelen hebben in Paraguay een geldtransportbedrijf overvallen. Met explosieven bliezen ze de pui van het bedrijf op, waarna ze bij de kluis konden komen. Hoeveel geld de overvallers buitmaakten, is niet bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten was de kluis vol en kon hij zo'n 40 miljoen dollar herbergen. Het geldbedrijf ontkent echter, dat het om zo'n hoog bedrag gaat. Dit berichten vandaag, dinsdag 25 april 2017, diverse nationale en internationale media.

  Paraguayaanse agenten spreken van de overval van de eeuw. De criminelen hadden hun actie goed voorbereid. Tegelijk met de overval vielen ze met vuurwapens en granaten het hoofdbureau van de politie en het kantoor van de regionale overheid aan. Ook hadden ze op strategische plaatsen auto's in brand gestoken om de politie te hinderen.


  'Het was net of de stad werd gebombardeerd', zegt een inwoner tegen persbureau AFP. Zoiets is in Paraguay nog nooit voorgekomen.


  De overval was in de stad Ciudad del Este, op de grens met Brazilië en niet ver van de wereldberoemde watervallen van Iguazu.

  Bij de aanval op het politiebureau kwam een agent om het leven. Ook raakten enkele omstanders gewond. 'Deze gebeurtenis bracht chaos en terreur naar onze stad', zei de gouverneur van de regio. 'Zoiets is in Paraguay nog nooit voorgekomen.' 

  Na een vuurgevecht van enkele uren vluchtten de gangsters per boot naar Brazilië, waar ze vermoedelijk vandaan komen. Volgens een aanklager praatten de mannen onderling Portugees, de voertaal in Brazilië. De Braziliaanse president Temer heeft de volledige medewerking van zijn regering toegezegd aan de politie in Paraguay.


  Tientallen kilometers van Ciudad del Este raakten ze in een vuurgevecht verwikkeld met de Braziliaanse politie. Daarbij zijn drie bendeleden omgekomen. Vier van hen konden worden aangehouden, de rest is nog voortvluchtig, twittert het Paraguayaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
  De president van Paraguay heeft het leger opdracht gegeven te helpen zoeken naar de overvallers.

  (Red. De Surinaamse Krant/Ultima Hora/Twitter/NOS)

  http://www.ultimahora.com/gavilla-sitia-cde-y-desata-el-infierno-llevarse-unos-usd-40-millones-n1080747.html

  Gavilla sitia CDE y desata el infierno para llevarse unos USD 40 millones

  Indicios de inteligencia habían alertado semanas atrás sobre posibles megaatracos a locales financieros en el Este, y ayer se concretó el golpe en el local Prosegur. Apuntan a miembros del PCC como autores.


  Édgar Medina
  CIUDAD DEL ESTE
  Unos sesenta marginales, presumiblemente del Primer Comando Capital (PCC), vestidos con ropas camufladas y pasamontañas, que ingresaron fácilmente al país, lograron alzarse con un multimillonario botín, luego de hacer volar la fachada de concreto de la firma Prosegur SA, en el km 3.800, de Ciudad del Este. El monto rondaría los USD 40.000.000, dijo el fiscal Alejo Vera, en base a datos preliminares.
  La gavilla estaba pertrechada para la guerra, con fusiles Punto 50, FAL, explosivos en gel y miguelitos. Sitiaron medio kilómetro a la redonda, colocaron francotiradores en dos edificios, incendiaron vehículos y dispararon a todos los que cruzaban por la zona, además de detonar explosivos. Hasta el sistema de alumbrado público fue apagado desde hacía algunos meses –según vecinos–, lo que dejó en total oscuridad las adyacencias.
  El infierno comenzó poco antes de la medianoche y el primero en caer fue el único policía que resguardaba el local en la calle, el suboficial Sabino Ramón Benítez, a quien asesinaron en su
  vehículo. Los policías, rebasados, se resguardaron en sus patrulleras en las inmediaciones del atraco. La gavilla tomó cinco cuadras a la redonda.
  El asalto duró cerca de cuatro horas. Luego de llegar hasta la bóveda, los atracadores abandonaron el sitio en cinco camionetas con blindaje del cien por ciento, desde donde intercambiaron disparos con los agentes policiales. El tableteo de los fusiles automáticos y ametralladoras –entre ellas uno de calibre Punto 50, antiaéreo– mantuvo en vilo a los vecinos.
  Los marginales dejaron unos 110 malotes de valores de diferente denominación, según confirmaron tras la verificación realizada por la fiscala Denice Duarte.
  En su huida, echaron miguelitos frente a la patrullera del jefe de Policía, comisario principal Juan Fernández, quien debió tirarse de la patrullera para evitar ser blanco de los disparos.
  Unos minutos más tarde, los cinco vehículos fueron localizados en un inmueble, en un cruce de la colonia Paso Itá, Hernandarias, a unos 25 kilómetros del lugar del asalto.
  Luego habrían abordado un camión de gran porte –según la presunción policial–, en el que presumiblemente se dirigieron a la Supercarretera de la Itaipú, de donde un grupo cruzó al Brasil por el lago Itaipú, en dos embarcaciones.
  CERCO. Unos 25 asaltantes irrumpieron frente al local de Prosegur, hasta donde llegaron en una camioneta del tipo furgón con matrícula brasileña, alrededor de las 23.30, según el empresario Alejandro Anisimoff, una de las víctimas.
  En el lugar asesinaron al suboficial Sabino Ramón Benítez, quien se encontraba en su automóvil custodiando el local desde la calle. Este grupo atacó con explosivos la vivienda de Anisimoff, donde se parapetaron para luego perpetrar el golpe millonario.
  Los marginales hicieron volar la fachada de concreto del local con siete detonaciones, según el suboficial Nelson Zaracho, experto en bombas del GEO. También abandonaron explosivos en inmediaciones.
  Otro grupo incendió tres vehículos en los accesos a la Jefatura de Policía, ubicada a unos cinco kilómetros del sitio, entre las avenidas Rogelio Benítez y General Caballero.

  Parte de la banda cayó en tiroteo en el lado brasileño
  Parte de la gavilla de asaltantes que asestó el millonario golpe en el local de la firma Prosegur en Ciudad del Este cayó abatida y detenida en el lado brasileño, donde se enfrentaron con los agentes cuando cruzaban la frontera.
  Hubo tres fallecidos, dos heridos, cuatro vehículos fueron recuperados, además de una patrullera policial que fue robada en el tiroteo. Los agentes también se incautaron de un fusil, 1 pistola, una embarcación y 7 kilogramos de explosivos, además de malotes vacíos y cargadores con municiones.
  Los marginales cruzaron por el lago Itaipú en dos lanchas, que abandonaron al ser avistados por la patrulla fluvial de la Policía Federal, alrededor del mediodía. Los agentes informaron que los desconocidos abandonaban una embarcación, en cuyo interior fueron hallados tres cargadores de fusiles AK47, lo que derivó en un pedido de apoyo a sus pares.
  Esto ocurrió a tres kilómetros aguas abajo de Itaipulandia y terminó en San Miguel do Yguazú, distante a unos 25 kilómetros de Ciudad del Este y frente a Hernandarias, hacia el lado brasileño. El recio tiroteo fue presenciado por la población, lo que derivó en la suspensión de clases en varios colegios. El delegado Fabiano Bordignon, de la Policía Federal en Foz, confirmó que se trata de parte de la banda que atracó el local de Prosegur.

  PALU heeft begrip voor ontevredenheid onder volk, maar ondersteunt protesten niet actief

  Partij vindt het doel van de protestdemonstraties erg onduidelijk

  'Door onduidelijke doelstelling en versnippering van eisen wordt inhoudelijke discussie over oplossingen van de hardnekkige problemen naar de achtergrond geduwd'


  Alhoewel de PALU volledig begrip heeft voor de heersende ontevredenheid en onzekerheid, zal zij de verschillende protestdemonstraties die nu georganiseerd worden niet actief ondersteunen. Voorop gesteld wordt, dat de partij het grondwettelijk recht op demonstreren onderkent. Echter is de partij de mening toegedaan dat het doel van de protestdemonstraties erg onduidelijk is. De demonstraties zijn begonnen met groepen die moe waren van het regeerbeleid. 

  De vakbeweging kwam erbij die niet tevreden was over de herwaardering van de onderwijzers. Vervolgens is de eis om de verhoging van de benzineprijs ongedaan te maken toegevoegd terwijl tegelijkertijd een deel van de actievoerenden roept 'regering naar huis'. Hier is nu bijgekomen de ‘gezamenlijke oppositie’, die de acties op eigen wijze ondersteunt wederom met uiteenlopende eisen.

  Door de onduidelijke doelstelling en versnippering van eisen wordt de inhoudelijke discussie over oplossingen van de hardnekkige problemen in onze samenleving naar de achtergrond geduwd. De PALU zal om deze redenen niet deelnemen aan de protestdemonstraties.

  De PALU roept de samenleving op om protestdemonstraties om te buigen naar inhoudelijke discussies waarbij duurzame oplossingen van de crisis centraal staan. De steeds terugkerende issues waar actievoerders de straten voor opgaan zijn het gevolg van de structurele crisis waar ons land al sinds de onafhankelijkheid doormaakt, zoals de zwakke Surinaamse economie, het achterhaalde onderwijssysteem en de gebrekkige instituten en wetten die moeten bijdragen aan goed bestuur.

  De huidige financiële crisis is het meest voelbare gevolg van die structurele crisis. De belangrijkste oorzaak van deze financiële crisis is het dalen van de internationale prijzen van onze belangrijkste mijnbouwproducten goud en aardolie. Hierdoor heeft de regering meer dan 1 miljard minder aan inkomsten.

  De crisis wordt verergerd door het onduidelijk beleid van de regering dat getypeerd kan worden als 'trial and error' en onsamenhangend in de afgelopen 2 jaren. De corruptieschandalen, geruchten over malversaties en nadelige effecten van mismanagement hebben ook hun negatieve invloed op de financiële huishouding van de Staat. Het vertrouwen in het vermogen van de regering om met oplossingen te komen is zoek en wordt versterkt door het uitblijven van onderzoek naar 'dubieuze financiële handelingen' die zouden hebben plaatsgevonden.

  De PALU roept daarom de regering op om het beleid bij te stellen en niet alleen groepen te horen, maar ook daadwerkelijk te luisteren en gedane voorstellen mee te nemen in het crisisbeleid. Bij de regering wordt ook op aangedrongen om vooral het goede voorbeeld te geven en de dubieuze kwesties te onderzoeken.

  De huidige situatie biedt teveel ruimte voor speculaties en verdachtmakingen die niet bijdragen aan een sfeer in de samenleving om gezamenlijk de crisis te overwinnen met duurzame oplossingen. Staatsrechtelijk is het niet mogelijk om de regering naar huis te sturen middels protestdemonstraties. Maar, al zou men hierin slagen, de leiders van de straatacties bieden (ook) te weinig garanties dat zij oplossingen hebben voor het wegvallen van de inkomsten van de overheid, gewoonweg omdat die tot nu toe niet gegeven zijn.

  De PALU is van mening, dat de financiële problemen groot zijn, maar oplosbaar. Naast de verwachtbare effecten van meer inkomsten uit goud en olie, zal Suriname met een samenhangend productie-stimulerend beleid op middellange termijn op eigen kracht blijvend uit de crisis geraken. De grootste uitdaging hierin is om de samenleving meer ondernemings-minded te maken en het geloof in eigen kunnen te stimuleren met een lange termijn beleid. Hiervoor zal de politieke cultuur van confrontatie omgebogen moeten worden in een cultuur van samenwerken, daadkracht en meer eenheid.

  Henk Ramnandanlal 
  Ondervoorzitter PALU

  Sommige sociale instellingen weigeren transparant te werken

  Minister Polak: 'Er wordt echter ook misbruik gemaakt van sentimenten bij het publiek'


  Bij de helft van de sociale instellingen die afhankelijk zijn van subsidie van de overheid lukt het prima om het geld op tijd gestort te krijgen, maar bij andere lukt het met iets meer moeite. Echter, sommige instellingen blijven gewoon weigeren mee te werken aan transparantie in hun uitgaven. 

  'Ik ben met één instelling al twee maanden bezig. Maar elke keer weer is er een ander excuus van waarom het niet lukt om de vereiste stukken op tafel te leggen', zegt minister Christien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) vandaag, dinsdag 25 april 2017, in d Ware Tijd.

  'Wij vragen niet eens een financieel verslag. Wat is zo moeilijk om desnoods alle bonnen na inkopen in een zak te stoppen en voor ons te brengen? Wij sorteren ze wel. Maar, zelfs dat is een probleem', legde de bewindsvrouwe uit.

  Ook het aanbod van het ministerie om te assisteren bij de verantwoordingsplicht die nu bij wet is geregeld wordt geweigerd. 'Dit leidt tot stagnatie in de uitbetaling van subsidie.'

  De bewindsvrouwe benadrukt, dat er voldoende geld beschikbaar is om subsidies te betalen. 'Er wordt echter ook misbruik gemaakt van sentimenten bij het publiek', zo zegt ze, over een stichting die ongeneeslijk zieke kinderen opvangt. 'Ze lieten een lege ijskast op televisie zien en wij wisten dat dat niet kon,omdat wij kort daarvoor voedingswaren hadden bezorgd.' Ze vindt dergelijk zaken 'frustrerend werken' en doet een beroep op alle sociale instellingen om zich te houden aan hun wettelijke verplichting voor transparantie om stagnaties in subsidie-uitkering te voorkomen.

  Oppositiepartijen niet van zins om huidige situatie in Suriname langer te accepteren

  'Regering heeft geen oor naar de noden van het volk'

  'Wij eisen van u dat het beleid gelijk omgebogen wordt, als de regering dat niet kan, moet zij het mandaat teruggeven aan het volk'


  De oppositionele partijen VHP, NPS, Pertjajah Luhur (PL) en de ABOP vinden dat zij de situatie in het land niet langer zullen accepteren. Daarom wordt op 20 mei de totale samenleving uitgenodigd om te protesteren op het Onafhankelijkheidsplein in hartje Paramaribo. De regering heeft volgens de voorzitters Chandrikapersad Santokhi (VHP), Gregory Rusland (NPS), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Paul Somohardjo (PL) geen oor naar de noden van het volk. Dit schrijft Starnieuws vanochtend, dinsdag 25 april 2017.

  Tijdens een gisteren gehouden persconferentie in het NPS-partijcentrum Grun Dyari hebben de leiders aangegeven, dat de actie van de politieke partijen op 20 mei start. 'Wij eisen van u dat het beleid gelijk omgebogen wordt. Als de regering dat niet kan, moet zij het mandaat teruggeven aan het volk', benadrukte Santokhi.

  Rusland voerde aan, dat in De Nationale Assemblee zaken zijn aangekaart, maar dat de oppositie krijgt geen ruimte. '

  Niets wat wij voorstellen is goed', zei Brunswijk.

  Somohardjo wees op de geldontwaarding. Zelfs de CLO vraagt 111% verhoging, memoreerde hij. Zo kan het niet meer verder, onderstreepte hij.

  Op 20 mei zullen de politieke partijen hun standpunten en eisen duidelijk kenbaar maken. Op die dag zullen niet alleen VHP, NPS, PL en de ABOP in beweging komen, maar de totale bevolking wordt opgeroepen om haar stem te laten horen. Er zullen gesprekken gevoerd worden met de vakbeweging, het bedrijfsleven, oppositiepartijen buiten het parlement en anderen.

  Santokhi zei, dat tot nu toe de acties van de vakbeweging en anderen ondersteund zijn, maar dat de politieke partijen niet de leiding hadden. Ook is door de vakbeweging gevraagd om de zaken buiten de partijpolitiek te houden. Daarom hebben de politici ook het woord niet gevoerd.

  De politieke leiders deelden mee, dat de politiek nu niet meer kan toekijken, terwijl het volk verarmd en machtsmiddelen ingezet worden om demonstraties de kop in te drukken. Het wanbeleid moet worden gestopt, benadrukte Rusland. Binnen De Nationale Assemblee is er onvoldoende ruimte, daarom is besloten om een buitenparlementaire actie te voeren.

  De politieke partijen hebben een commissie benoemd die de protestmanifestatie moet voorbereiden. Volgens de leiders is het grootste deel van het volk het beleid van de regering zat. Dit zal ook tot uiting komen op 20 mei. Daar zal bepaald worden hoe er verder gegaan zal worden en hoelang de acties zullen duren. 20 mei is de start van de politieke protestdemonstraties. 'Wij willen verandering. Wij willen dat het goed gaat met het land. Ook NDP'ers willen ombuiging van het beleid. If a sani no go bun na twee jaren, dan moet er verandering komen', voerde Brunswijk aan.

  Gezin komt om het leven bij woningbrand te Richelieu

  Vader (29), moeder (24) en twee kinderen (3 en 1 jaar) aangetroffen in uitgebrande woning


  De politie heeft vier verkoolde lichamen aangetroffen in een huis dat afgelopen nacht is afgebrand. Het gaat om een stenen laagbouwwoning aan de Reebergstraat te Richelieu, district Commewijne. 

  Het Dagblad Suriname weet vanochtend, dinsdag 25 april 2017, te berichten, dat de slachtoffers zijn de 29-jarige politieambtenaar Donavan Amattohar, zijn vrouw Xiomara Emid gehuwd Amattohar (24) en hun twee peuters, de drie jarige Atifa Amattohar en de één jarige Tafiq Amattohar.

  Nadere informatie over onder andere de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

  Onafhankelijkheidsplein verboden terrein voor anti-regeringsbeleid demonstranten

  Door door overheid opgelegde voorwaarden moet actieleiding proteststrategie aanpassen

  Districtscommissaris Nerkust: 'Om veiligheidsoverwegingen hebben we wijzigingen gebracht in de route'


  'Wij, het volk, mogen volgens de vergunning van de districtscommissaris niet naar het Onafhankelijkheidsplein', zo reageerde actieleider Curtis Hofwijks van protestbeweging ‘We zijn moe’ gisteren op zijn Facebook-pagina (zie onderaan), zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 25 april 2017.

  Hij is niet te spreken over de condities waaronder de vergunning aan de actiegroep is verleend voor de protestbetoging vandaag. Door deze voorwaarden heeft de actiegroep haar strategie moeten aanpassen.

  'Om veiligheidsoverwegingen hebben we wijzigingen gebracht in de route', zegt Mike Nerkust, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, die geen details hierover wilde geven. Vertegenwoordigers van de politie en de media waren op zijn uitnodiging aanwezig bij het overhandigen van de vergunning gisteren aan de actieleiding.

  Nerkust zei dat voorkomen moet worden dat de actie verkeerd loopt. Hij legde uit dat de vergunning is verleend op basis van de aanvraag. Over instructies aan en het optreden van de politie wilde de districtscommissaris niets kwijt, omdat hij - in tegenstelling tot andere districten - niet de leiding over de politie heeft.

  'Het Onafhankelijkheidsplein is toch van het volk en waarom mogen we er niet naartoe?', reageerde Hofwijks. Hij had graag, dat de districtscommissaris de veiligheidsoverwegingen nader zou uitleggen.

  Het protest start vandaag op het Kerkplein, maar krijgt een ander eindpunt dan het Onafhankelijkheidsplein. Hierover zou de actieleiding maandag overleg voeren. Hofwijks zegt dat de opkomst van de actievoerenden afhankelijk is van heel wat factoren. Een groot deel van de binnenstad zal vanaf negen uur 's morgens worden afgesloten voor het verkeer. Ook bestemmingsverkeer zal niet worden toegelaten. Ook vanuit Paramaribo Noord zullen er tijdelijke wijzigingen in het verkeer worden aangebracht.

  'Hofwijks is hét symbool van het verzet tegen deze regering'

  'Curtis was de eerste persoon die openlijk verzet heeft gevoerd tegen het bewind van Bouterse'

  'Zijn eerlijkheid en oprechtheid sieren hem tot nu toe, hij is iemand die niet gezwicht is voor intimidatie'


  'Hofwijks is hét symbool van het verzet tegen deze regering', zo laat vakbondsleider Dayanand Dwarka zich uit over de wijze waarop de jonge activist Curtis Hofwijks zich profileert binnen de Surinaamse samenleving. Hij toont zijn respect, om niemand tekort te doen, naar de mensen die hun hart op de juiste plaats hebben en meedoen aan de acties. Vooral de leiders van de actie noemt hij de waarachtige leiders, waarbij Hofwijks als het symbool wordt aangemerkt, aldus schrijft het Dagblad Suriname maandag 24 april 2017.

  Suriname heeft al zo'n zeven jaren te maken met het bewind van president Bouterse. Zijn eerste regeertermijn heeft de president zonder enig protest kunnen uitzitten. Er zijn heel wat corruptieschandalen boven water gekomen, waar er uiteindelijk, ondanks een beloofde kruistocht tegen corruptie, niets aan gedaan werd. Er was weinig verzet tegen het beleid van Bouterse. De huidige omstandigheden waar Surinamers zich in bevindt, zijn volgens Dwarka niet alleen het gevolg van anderhalf jaar regering Bouterse, maar ook het gevolg van het beleid dat in de vorige termijn is gevoerd.

  'Iedereen wist dat het verkeerd ging. Curtis die helemaal onbekend was voor grote delen van de samenleving, was de eerste persoon die openlijk verzet heeft gevoerd tegen het bewind van Bouterse. Eerst wilde hij ombuiging van het beleid hebben, maar kort daarna werd het een duidelijke roep van Bouterse moet weg', stelt Dwarka.

  Nu is Hofwijks ruim een jaar actief. Dwarka wijst erop, dat de manier waarop Hofwijks strijd gevoerd heeft, zijn vreedzaam karakter, eerlijkheid en eenvoud, hebben gemaakt dat hij alom gewaardeerd en gerespecteerd wordt.

  'Zijn eerlijkheid en oprechtheid sieren hem tot nu toe. Hij is iemand die niet gezwicht is voor intimidatie en zich niet heeft laten omkopen, zoals vele anderen. Hij begon met een stem van een enkeling, terwijl hij vandaag de dag de stem geworden is van het volk. Curtis heeft als ambitie om het volk wakker te schudden en strijdvaardig te maken tegen onrecht', aldus Dwarka.

  Schimmige wijze van voorlichting door de regering

  Positie Clifton Limburg roept verwarring op en vragen

  President Bouterse gast van Bakana Tori en Limburg medio september 2013 (Bron foto: gov.sr)
  Presentator SRS-radioprogramma Bakana Tori en perschef Kabinet van de President slaagt er niet in zijn petten te scheiden - Limbo's radioprogramma is te paars en te regeringsgezind ingekleurd


  De wijze waarop voorlichting vanuit de regering momenteel verloopt, is onduidelijk voor voormalig regeringswoordvoerder Glenn Truideman. 'De echte voorlichting ontbreekt, eerlijk gezegd', aldus Truideman maandag 24 april 2017 in de Ware Tijd. 

  Dat de huidige regeringswoordvoerder Clifton Limburg tevens propaganda maakt voor zijn politieke partij, zorgt volgens Truideman voor verwarring. Hij noemt het radioprogramma Bakana Tori, dat wordt uitgezonden op de staatsradiozender SRS, namelijk een mengeling van overheidsvoorlichting en partijpropaganda.

  'De regering moet een duidelijke scheiding maken tussen voorlichting en propaganda', adviseert hij.

  Overheidsfunctionarissen klagen steeds vaker over valse berichtgeving die met name via social media binnen de samenleving wordt verspreid om de regering te schaden.

  Limburg beweert in een reactie, dat zijn radioprogramma absoluut geen onderdeel uitmaakt van de overheidscommunicatie. Hij is het trouwens ook niet eens, dat het programma verwarring schept doordat hij twee petten op heeft. 'Het is toevallig zo dat de directeur van Communicatie het programma presenteert. Ik probeer de twee functies zo veel mogelijk gescheiden te houden.' Hij geeft toe dat dit niet makkelijk is.

  Ruis kan volgens Truideman alleen invloed hebben op de samenleving, wanneer de regering of overheidsinstantie niet duidelijk of niet transparant is. 'Mensen snappen het niet of geloven de regering niet en daar springen gebruikers van social media in het gat en geven hun eigen inlichtingen. Valse verhalen komen wanneer er onvoldoende en of onjuiste voorlichting gegeven wordt.'

  Overigens zegt hij, dat het geen zin heeft om constant op onjuiste berichten te reageren. 'Als je steeds gaat reageren op wat er op social media gezegd wordt, dan ben je morgen nog niet klaar. Je moet gewoon eerlijke voorlichting geven, waardoor er minder ruis ontstaat.' Hij onderstreept dat het bij voorlichting van belang is dat er vooraf informatie verschaft wordt, in plaats van achteraf.

  Limburg zegt echter, dat de anti-campagne zo intensief is, dat het lijkt alsof de regering geen informatie verschaft, maar dat is volgens hem niet zo. Hij is het wel eens, dat transparantie een manier is om dit tegen te gaan en stelt dat de samenleving ervan bewust gemaakt moet worden dat er een campagne gaande is tegen de regering. 'En die wordt gericht gecoördineerd vanuit de oppositie.'

  Truideman zegt trouwens dat 'valse berichtgeving' niets nieuws is en eigenlijk altijd is voorgekomen. Op social media ontbreekt vaak de bron, waardoor informatie die daarop geplaatst wordt ook minder betrouwbaar is. Hij adviseert dat de regering daarom ook gebruik maakt van deze fora voor haar communicatie, maar dan wel de berichten voorziet van een digitale handtekening.

  maandag 24 april 2017

  Aannemers aangesloten bij de AAV mogen protestmanifestatie 25 april ondersteunen

  Ook onder aannemers onvrede over regeringsbeleid - Regering komt afspraken over aflossing schulden niet na


  Het bestuur van de Algemene Aannemers Vereniging, AAV, heeft besloten de leden vrij te laten om de vreedzame protestmanifestatie dinsdag 25 april 2017 te ondersteunen, zonder enige politieke motivatie. De leden kunnen hun ongenoegen kenbaar maken over het tot nog toe gevoerde beleid indien ze daaraan de behoefte hebben. Het bestuur, onder leiding van Anthony Wong, laat maandag 24 april via een persbericht, dat er een algemene ledenvergadering wordt gehouden om zich te beraden over de verder te ondernemen stappen. 

  De leden van de AAV kunnen op basis van hun specifieke bedrijfsomstandigheden de geplande vreedzame protestmanifestatie van de vakbeweging dinsdag ondersteunen.

  De AAV blijft voorstander van gestructureerd overleg met de regering en ook van een samenhangend pakket aan maatregelen ter sanering van de economie, welke eerst met alle relevante stakeholders besproken moet zijn om nationale consensus te bereiken, maar is zich ten zeerste bewust van het feit, dat de huidige ernstige crisis een zeer negatieve en verontrustende impact heeft op haar leden.

   Deze impact van de crisis is voor aannemers ook nog eens verergerd, omdat de regering gemaakte afspraken over de aflossing van haar schulden maar niet nakomt, wat sommige van haar leden in ernstige financiële problemen heeft gebracht. De AAV is ook op de hoogte van het feit, dat in de afgelopen periode een aantal bedrijven noodgedwongen zijn deuren heeft moeten sluiten.

  Leeflang voelt zich gehinderd in uitvoeren vakbondswerk

  Murwin Leeflang moet auto van bond inleveren bij SoZaVo vanwege de precaire situatie in Suriname


  Vakbondsleider Murwin Leeflang heeft afgelopen vrijdag een onderhoud gehad met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Cristien Polak. De minister zou de vakbond aangegeven hebben dat vanwege de precaire situatie in Suriname zij genoodzaakt is de vakbond te vragen om het voertuig dat bij de bond in gebruik was, af te staan. Dit bericht het Dagblad Suriname maandag 24 april 2017.

  De minister gaf direct aan, dat zij rekening houdt met de afspraken die gemaakt zijn tussen de overheid en de vakbond, maar het intrekken van het voertuig een noodzaak is.

  'Als bond hebben wij de minister ook gewezen op afspraken die zijn gemaakt tussen de overheid en de vakbond en dat er gewerkt wordt naar een oplossing. De minister erkent de afspraken ook. Ik wil niet reageren op geruchten, maar de vakbond heeft een aantal zaken voorgehouden aan de minister', stelt Leeflang.

  Het is, zo schrijft het dagblad, opmerkelijk dat eerder vorig jaar het salaris van Leeflang bij het Korps Brandweer Suriname werd geblokkeerd en nu het voertuig van de bond wordt ingetrokken. Leeflang werd ook met deze vraag geconfronteerd. 'Kent u de dagen nog waarbij er arbeidswetten in het parlement werden behandeld? De regering bij monde van minister van Arbeid gaf in het parlement aan dat vakbondsleiders en shopstewards volop in de gelegenheid worden gesteld om hun werk zonder hinder te doen. Men mag het antwoord hierin zoeken', aldus Leeflang.

  NRC: Op Curacao zijn tussen de 5.000 en 10.000 illegale Venezolanen

  'In 2016 zijn 60 Venezolanen op zee onderschept, in eerste drie maanden 2017 zijn het er al 74'


  Op Curaçao zijn tussen de vijf- en tienduizend illegale Venezolanen. Dat stelt NRC in een 20 april gepubliceerd artikel over de bootvluchtelingen die vanuit het buurland in crisis naar het eiland proberen te komen. De krant ging mee met de Kustwacht Caribisch gebied op jacht naar de vluchtelingen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 24 april 2017.

  'We hebben vorig jaar 60 Venezolanen uit zee onderschept. In de eerste drie maanden van dit jaar waren het er al 74', zegt Alexis Girigoria van de Kustwacht. Het gaat bij de acties om de verrassing, zegt hij. 'Ze hebben nauwelijks tijd zich te verzetten.'

  Of er ook mensen verdrinken weet de Kustwacht niet. Wel worden af en toe kledingstukken gevonden langs de kust. Omdat de route Venezuela-Curaçao ook voor smokkel wordt gebruikt is het vaak de vraag of het om criminelen gaat. 'Steeds vaker blijkt het een gemengde groep.' (Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)

  Air Berlin beslist spoedig of zij vluchten tussen Düsseldorf en Curaçao tot april 2018 blijft uitvoeren

  Waarnemend directeur CTB spreekt in Duitsland met diverse luchtvaartmaatschappijen


  Luchvaartmaatschappij Air Berlin zal komende week beslissen of het de vluchten tussen Düsseldorf en Curaçao in ieder geval nog tot april 2018 zal uitvoeren. Dat zegt waarnemend directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB) Hugo Clarinda na een bezoek aan Duitsland twee weken geleden, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 24 april 2017.

  Clarinda had samen met de CTB-agent in Duitsland en een vertegenwoordiger van Curaçao Airport Partners (CAP) ‘positieve gesprekken’ met verschillende luchtvaartmaatschappijen.

  De CTB-directeur wil, omdat Curaçao nog in overleg is met Air Berlin, geen namen en aantallen noemen van de andere gesprekspartners.

  VSB moedigt haar leden aan om protestmanifestatie tegen regeringsbeleid te ondersteunen

  Onvrede onder VSB-leden over niet nakomen door regering van gemaakte afspraken


  De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) moedigt haar leden aan om de protestmanifestatie van dinsdag te ondersteunen. Leden vanuit de organisatie hadden hierom gevraagd. Dat meldt de VSB maandag 24 april 2017 in een uitgegeven persbericht. 

  VSB-leden gaven aan een scherper standpunt in te willen nemen tijdens het overleg met de regering wat betreft het huidig beleid. Ze zijn ontevreden over de afspraken tussen de VSB en de regering die niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Volgens de vereniging ligt dat aan gebrek aan daadkracht en implementatievermogen van de regering.

  Er was een afspraak gemaakt over dat de private sector niet verrast mag worden met maatregelen. De regering is die afspraak niet nagekomen en heeft deze ook niet gecorrigeerd.

  Binnenkort houdt het bestuur een algemene ledenvergadering over de stappen die moeten worden genomen.

  Minister Hoefdraad zegt ambtenaren salarisverhoging toe

  Hoogte van salarisverhoging en wanneer die wordt uitbetaald is nog niet bekend


  Ambtenaren kunnen een salarisverhoging tegemoet zien. Die toezegging heeft Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, maandag 24 april 2017 gedaan aan de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). De bewindsman had maandag een ontmoeting met CLO-voorzitter Ronald Hooghart en bestuurslid Michael Miskin. 

  In de Ware Tijd bevestigt Miskin de belofte van Hoefdraad. Maar, wanneer de verhoging wordt uitbetaald en hoeveel die zal zijn kon hij niet meedelen. Vóór vrijdag komt er in elk geval een tweede gesprek met de minister.

  De CLO houdt vrijdagochtend vanaf elf uur een Bijzondere Assemblee van de Ledenraad waarin informatie zal worden verstrekt over de onderhandelingen met de regering. Miskin zegt, dat het om alle overige ambtenaren gaat. Immers, de leerkrachten hebben hun deel al ontvangen.

  Een week lang gratis adverteren als proef?

  Een week lang gratis adverteren als proef?
  Zendt uw advertentie en/of logo naar de redactie.

  Bel goedkoop naar Suriname!