maandag 24 april 2017

Aannemers aangesloten bij de AAV mogen protestmanifestatie 25 april ondersteunen

Ook onder aannemers onvrede over regeringsbeleid - Regering komt afspraken over aflossing schulden niet na


Het bestuur van de Algemene Aannemers Vereniging, AAV, heeft besloten de leden vrij te laten om de vreedzame protestmanifestatie dinsdag 25 april 2017 te ondersteunen, zonder enige politieke motivatie. De leden kunnen hun ongenoegen kenbaar maken over het tot nog toe gevoerde beleid indien ze daaraan de behoefte hebben. Het bestuur, onder leiding van Anthony Wong, laat maandag 24 april via een persbericht, dat er een algemene ledenvergadering wordt gehouden om zich te beraden over de verder te ondernemen stappen. 

De leden van de AAV kunnen op basis van hun specifieke bedrijfsomstandigheden de geplande vreedzame protestmanifestatie van de vakbeweging dinsdag ondersteunen.

De AAV blijft voorstander van gestructureerd overleg met de regering en ook van een samenhangend pakket aan maatregelen ter sanering van de economie, welke eerst met alle relevante stakeholders besproken moet zijn om nationale consensus te bereiken, maar is zich ten zeerste bewust van het feit, dat de huidige ernstige crisis een zeer negatieve en verontrustende impact heeft op haar leden.

 Deze impact van de crisis is voor aannemers ook nog eens verergerd, omdat de regering gemaakte afspraken over de aflossing van haar schulden maar niet nakomt, wat sommige van haar leden in ernstige financiële problemen heeft gebracht. De AAV is ook op de hoogte van het feit, dat in de afgelopen periode een aantal bedrijven noodgedwongen zijn deuren heeft moeten sluiten.

0 comments:

Een reactie plaatsen