dinsdag 4 april 2017

Advocaat Sewcharan: 'De legitieme afzetting van een regering van Suriname'

'Surinaamse volk heeft reeds bewezen over nodige slagkracht te beschikken'

'Volk is dus bij machte om een regering die niet vrijwillig wil opstappen te dwingen om te vertrekken'


Ik heb op 22 oktober en 8 december 2016 twee artikelen gepubliceerd met de titels: De (politieke) macht van het volk van Suriname en: Het spanningsveld tussen vertegenwoordigende en verantwoordelijke politiek van DNA-leden. U kunt van beide artikelen ook kennis nemen op de Facebook-pagina van Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS). 

Ik had in het eerste artikel aangekondigd mijn mening te zullen geven over de vraag of het Surinaamse volk een gekozen president kan afzetten. In die periode waren er namelijk ook protesten van groepen Surinamers die aangaven dat de regering moet opstappen. Gelet op de protestdemonstratie van vandaag waarvan in de media melding wordt gemaakt en die naar ik begrijp ook erop gericht is de regering naar huis te sturen, heb ik in mijn hoedanigheid van voorzitter van SRiS, een artikel afgerond met de titel: De legitieme afzetting van de regering van Suriname.In het artikel ben ik ingegaan, weliswaar niet uitputtend, op een aantal vragen rondom dit thema en ben op grond van de filosofie van John Locke tot de conclusie gekomen dat het Surinaamse volk zonder meer het recht heeft om een regering af te zetten en dat DNA (De Nationale Assemblee) een dergelijke afzetting niet mag tegenhouden.

Ik verschil dus duidelijk van mening met anderen die de afgelopen periode het tegendeel hebben beweerd.

Eveneens heb ik vastgesteld, dat het Surinaamse volk reeds bewezen heeft over de nodige slagkracht te beschikken en dus bij machte is om een regering die niet vrijwillig wil opstappen te dwingen om te vertrekken.

Mr. G.R. Sewcharan, 
voorzitter van SRiS Voorzitter Stichting voor de Rechtsorde in Suriname
maandag 3 april 2017

0 comments:

Een reactie plaatsen