vrijdag 7 april 2017

Agenten Korps Politie Suriname worden onderricht in hoe om te gaan met aangiften dierenmishandeling

Stichting Henk Abrahams informeert agenten over dierenwelzijn


Politieagenten zullen komende week tijdens een bijeenkomst geïnformeerd worden over wat dierenwelzijn inhoudt. De stichting Henk Abrahams hoopt dat dit zal bijdragen aan de kennis over hoe de politie moet omgaan met klachten hierover, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 7 april 2017. 

De voorzitster van de stichting, Cynthia Ashruf, zegt dat het nog steeds voorkomt, dat de politie niet serieus omgaat met klachten en aangiften die worden ingediend over dierenleed. Dit gebeurt, ondanks wetgeving om te mogen optreden. Ze verwijst naar wetsartikelen waarin straffen zijn opgenomen tegen dierenleed.

Het is niet de eerste keer, dat de politie een informatiesessie krijgt over dierenwelzijn. Jaren geleden is dat al gebeurd, maar er werd geen vervolg aan gegeven. Ze hoopt dat de stichting na de eendaagse training van maandag de ruimte zal krijgen voor meer van zulke momenten. Ashruf zegt dat er wel gevallen zijn waarbij een klacht over dierenleed serieus in behandeling is genomen door de politie, zij het dat dit nog sporadisch gebeurt.

De politiebond heeft meteen positief gereageerd op het initiatief van de dierenorganisatie. 'Als je begaan bent met het lot van dieren kun je niet anders dan dit initiatief ondersteunen', zegt voorzitter Raoul Hellings. Hij is voorzichtig om te reageren op opmerkingen als zou de politie niet al te serieus omgaan met klachten over dierenleed, omdat hij dat nog niet heeft onderzocht.

De bond hoopt echter dat de training een aanzet mag zijn dat ook andere zogenoemde structuren zich laten informeren.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!